Co to je screening

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Screeningové testy hrají významnou roli v preventivní medicíně a jsou důležitou součástí lékařského vyšetření. Medicínský screening přináší dvě hlavní výhody:

  • podnět ke změně: zdánlivě zdraví jedinci mohou získat prostřednictvím screeningu informaci, jak lépe chránit své zdraví například při zvýšené hladině cholesterolu, nebo výskytu prekancerózního polypu v tlustém střevě. Výsledky testů lidem často pomáhají snižovat riziko a pravděpodobnost, že danou chorobou onemocní.

  • včasné zjištění: pacienti se zvýšeným rizikem mohou být odhaleni ještě před propuknutím příznaků onemocnění. Screeningové testy tedy napomáhají odhalit onemocnění v jejich časných a většinou léčitelných stádiích.

V některých případech jsou screeningové testy velmi jednoduchými vyšetřeními, ale i tak napomáhají udržet zdraví a neměly by být podceňovány nebo přehlíženy. Tyto „rutinní testy“, mnohdy prováděné v období bez zjevných příznaků, umožňují časnější odhalení problému a přispívají ke snadnější a efektivnější léčbě a v některých případech mohou onemocnění odhalit před jeho propuknutím.

Níže uvedená tabulka o opreventivních prohlídkách v ČR zahrnuje podmínky, za kterých jsou jednotlivé screeningové testy nabízeny osobám v různých věkových skupinách. Existují také další důležité důvody, kdy může být prováděn určitý typ screeningu, který ovšem není založen na laboratorním testování.

Pro další informace o možnostech provádění screeningových vyšetření v České republice se dotazujte u svého ošetřujícího lékaře.

Screeningové programy v České republice

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Období

Metody

 

Vyhledávaná choroba

 

Poznámka

 

1. trimestr
(10. – 14. týden) těhotenství

 

PAPP-A+ Free β-hCG

 

vrozené vývojové vady plodu (Downova choroba aj.)

 

současně vyšetření ultrazvukem (šíjové projasnění)

 

obvykle se kombinuje se screeningem v 2. trimestru

 

TSH+ FT4 + antiTPO

 

těhotenská hypotyreóza

 

zatím provedena pilotní studie

 

2. trimestr
(15. – 18. týden) těhotenství

 

AFP + hCG
(+ uE3)

 

vrozené vývojové vady plodu (defekt neurální trubice, Downova choroba aj.)

 

obvykle se kombinuje se screeningem v 1. trimestru

 

Novorozenci

 

soubor vyšetření

 

13 dědičných metabolických onemocnění

 

odběr formou tzv. suché kapky

 

vyšetřuje se vrozená hypotyreóza, fenylketonurie a další poruchy metabolismu aminokyselin
a mastných kyselin

 

Děti v 5 letech

 

cholesterol

 

poruchy metabolismu lipidů jako rizikový faktor aterosklerózy

 

jen u dětí rodičů s předčasnou aterosklerózou či familiární hypercholesterolémií

 

Dospělí

 

cholesterol

 

poruchy metabolismu lipidů jako rizikový faktor aterosklerózy

 

v 18, 35, 40, 50 a 60 letech věku a od 40 let věku

navíc triacylglyceroly, HDL-
a LDL-cholesterol

 

poruchy metabolismu lipidů jako rizikový faktor aterosklerózy

 

jen u osob se zvýšenou hodnotou cholesterolu a rizikových skupin populace

 

glykémie

 

diabetesmellitus

 

v 18 letech a od 40 let věku každé 2 roky, u osob se zvýšeným rizikem každý rok

 

okultní krvácení (OK) ve stolici

 

kolorektální karcinom

 

od 50 let každý rok, pak každé dva roky nebo diagnostická kolonoskopie(OK se pak netestuje 10 let)

 

onkologická cytologieděložního hrdla

 

karcinom děložního hrdla

 

každý rok od 15 let věku

za prevenci lze považovat vakcinaci proti HPV

mamografie

 

karcinom prsu

 

od 40 let věku každé 2 roky; kombinace s dalšími zobrazovacími metodami (ultrazvuk)

 

vyšetření tumorových markerů pro screening není indikováno

 

PSA

 

karcinom prostaty

 

v kombinaci s urologickým vyšetřením

 

zatím se v ČR neprovádí

 

 

Autor: Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Aktualizace textu: 7. 5. 2016

 

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
 
Dokument Všeobecné zdravotní pojišťovny o preventivních prohlídkách; dostupný z: https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky
 

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. května 2016.