Oficiální název:
Pregnenolon
Související vyšetření:

17-Hydroxyprogesterone, ACTH, Kortizol, Androstendion


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Pro diagnostiku a kontrolu léčby vzácných typů kongenitální adrenální hyperplazie (CAH); někdy k vyloučení dalších stavů

Kdy se nechat vyšetřit?

Jestliže má dítě nejasně diferencované zevní pohlavní orgány (tj. nejsou typicky mužské ani ženské) a/nebo má vysoký krevní tlak (hypertenzi), nízkou hladinu plazmatického draslíku (hypokalémii) nebo známky nadměrné ztráty soli; jestliže byla vyloučena nejčastější příčina CAH, deficit 21-hydroxylázy; jestliže se nevyvíjejí sekundární pohlavní znaky v patřičném věku a/nebo je opožděný nástup puberty

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na vaší paži

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Není

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Pregnenolon je látka, z které vznikají všechny další steroidní hormony. Toto vyšetření stanovuje koncentraci pregnenolonu v krvi s cílem pomoci diagnostikovat vzácné formy kongenitálníadrenální hyperplazie (CAH).

CAH je skupina dědičných onemocnění, spojených s chyběním některého z enzymů, potřebných pro tvorbu steroidních hormonů.

CAH může být způsobena chyběním:

 • 21-hydroxylázy, nejčastější příčina CAH (asi 90 % případů)
 • 11-beta-hydroxylázy (asi 5 – 8 % případů)
 • 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy a 17-alfa-hydroxylázy, dvě vzácné formy onemocnění

Při normální tvorbě steroidních hormonů je cholesterolpřeměněn na pregnenolon v nadledvinách a poté několik enzymů dokončí tvorbu následujících hormonů:

 • kortizolu, který pomáhá při metabolismu bílkovin, lipidů a cukrů, udržuje krevní tlak a řídí imunitní systém;
 • aldosteronu, který udržuje normální hladiny sodíku a draslíku v krevní plazmě a pomáhá řídit objem krve a krevní tlak;
 • pohlavní hormony, které zodpovídají za rozvoj a udržování mužských a ženských sekundárních pohlavních znaků – androgeny, mužské pohlavní hormony, jako testosteron, a ženské pohlavní hormony – estrogeny a progesteron.

U kongenitální adrenální hyperplazie jeden či více enzymů nutných pro tvorbu kortizolu z cholesterolu chybí nebo je vytvářen v nedostatečném množství. Protože nízká hladina kortizolu v plazmě vede zpětnou vazbou k nadměrné tvorbě hormonu hypofýzy, který stimuluje nadledviny (adrenokortikotropní hormon, ACTH), vede to k růstu jejich velikosti. Nicméně zvětšená velikost nemůže překonat blok v tvorbě kortizolu. Naproti tomu jsou nadměrně produkovány jiné hormony (jako pregnenolon), v jejichž tvorbě se neuplatňuje chybějící enzym.

U CAH může chybění enzymu vyvolat pokles koncentrace kortizolu a/nebo aldosteronu a v některých případech vzestup nebo pokles koncentrace androgenů. Chybějící androgeny mohou být příčinou stavu, kdy novorozenec má zevní pohlavní orgány, které nejsou čistě mužské ani ženské,a mohou ovlivnit vývoj sekundárních pohlavních znaků v pubertě, a to jak chlapců, tak i u dívek.

V laboratoři může být změřena hladina pregnenolonu a některých dalších steroidních hormonů, aby se určilo, který enzym chybí nebo se vyskytuje v nedostatečné aktivitě; toto je založeno na znalosti toho, které z produktů se vytvářejí a v jakém množství.

Je-li vyloučen deficit jak 21-hydroxylázy, tak i 11-hydroxylázy (tj. nejběžnější formy CAH), pak může pomoci stanovení pregnenolonu spolu s vyšetřením ostatních prekurzorů v diagnostice deficitu 3-beta-hydrosteroiddehydrogenázy nebo 17-alfa-hydroxylázy.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve je získán jehlou ze žíly na vaší paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Žádná příprava na vyšetření není třeba.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

Pregnenolon je typicky ordinován jako součást panelu testů, které se užívají při diagnostice, monitorování a/nebo k vyloučení dvou nejvzácnějších foremkongenitální adrenální hyperplazie (CAH). Vyšetření je indikováno, jsou-li vyloučeny běžnější příčiny CAH.

CAH patří ke skupině dědičných poruch spojených s chyběním jednoho z enzymů, nezbytných pro tvorbu steroidních hormonů.

Dvě nejčastější příčiny CAH jsou:

 • deficit 21-hydroxylázy (asi 90 % případů)
 • deficit 11-beta-hydroxylátye (asi 5 – 8 % případů)

Dvě vzácné formy CAH zahrnují:

 • deficit 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy
 • deficit 17-alfa-hydroxylázy

U všech novorozenců se provádí screening nejčastější příčiny CAH pomocí vyšetření 17-hydroxyprogesteronu (17-OHP). Vyjde-li patologický výsledek, může následovat vyšetření ACTH a následně panelu prekurzorů a hormonů s cílem určit deficit konkrétního enzymu. Toto zahrnuje vyšetření 11-deoxykortikosteronu a 11-deoxykortizolu k potvrzení diagnózy deficitu 11-beta-hydroxylázy.

Jsou-li vyloučeny dvě nejběžnější formy CAH, zvláště nemá-li dítě jasně diferencovány zevní pohlavní orgány, pak by měla být provedena následující vyšetření k určení příčiny stavu:

 • Pregnenolon
 • 11-deoxykortikosteron
 • kortikosteron
 • 17-hydroxypregnenolon
 • DHEA, DHEAS

Kdy je vyšetření požadováno?

Stanovení pregnenolonu je požadováno, má-li dítě zevní pohlavní orgány, které nejsou čistě mužské ani ženské a/nebo má známky nedostatečnosti nadledvin, nadbytečné ztráty sodíku a tekutin nebo vysoký krevní tlak hypertenzi). Je obvykle ordinován po vyšetření koncentrace 17-hydroxyprogesteronu.

Vyšetření je požadováno, má-li praktický lékař podezření, že příznaky mohou být způsobeny CAHjiného typu než při deficitu 21-hydroxylázy či 11-beta-hydroxylázy. Postižená osoba může mít následující příznaky:

U deficitu 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy
Chlapci i děvčata mohou mít známky nedostatečnosti nadledvin a ztrát soli.

Chlapci

 • Chlapci mohou mít zevní pohlavní orgány, které nejsou čistě mužské ani ženské a/nebo mohou mít rozštěp močové trubice (uretry) s vyústěním na spodní straně penisu (hypospadie).
 • Dospívající chlapci mohou mít nedostatečný a/nebo opožděný vývoj sekundárních pohlavních znaků, jako je růst vousů či změna hlasu.
 • Chlapci mohou mít zvětšené prsní žlázy(gynekomastie).

Děvčata

 • Malá děvčátka jsou obvykle normálního vzhledu, ale mohou mít různý stupeň abnormálně zvětšeného klitorisu.
 • Dívky mohou mít akne a urychlený tělesný růst.
 • Dospívající dívky mívají nadměrné ochlupení v tváři a po těle (hirsutismus) a mohou mít vaječníky s množstvím cyst vyplněných tekutinou (polycystická ovaria).

U deficitu17-alfa-hydroxylázy
Chlapci i děvčata mohou mít vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Chlapci

 • Chlapci mohou mít úplně ženský vzhled zevních pohlavních orgánů a může dojít k jejich chybnému označení za děvčata nebo mají zevní pohlavní orgány, které nejsou čistě mužské ani ženské.
 • Dospívající chlapci mají známky opožděné puberty s chyběním sekundárních pohlavních znaků.

Děvčata

 • Malá děvčátka jsou normálního vzhledu.
 • Dospívající dívky mají známky opožděné puberty s chyběním sekundárních pohlavních znaků a menstruace (amenorea).

Je-li stanovena diagnóza jednoho z těchto typů CAH, vyšetření pregnenolonu může být požadováno pravidelně s cílem monitorovat stav nemocného a jeho léčbu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Obecně vzato, je-li přítomen deficit některého z enzymů potřebného pro tvorbu steroidních hormonů, je pravděpodobný mírný až značný vzestup koncentrace pregnenolonu. Stupeň vzestupu závisí na tom, který z enzymů chybí a zda je jeho deficit závažný. Výsledek stanovení pregnenolonu musí být interpretován spolu s výsledky stanovení ostatních hormonů.

U deficitu 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy jsou hladiny pregnenolonu, 17-hydroxypregnenolonu a DHEA typicky zvýšené a 17-OHPmůže být zvýšený. Jsou-li měřeny hladiny kortizolu a aldosteronu, jsou obvykle nízké.

U deficitu 17-alfa-hydroxylázy mohu být hladiny pregnenolonu a progesteronuzvýšené, spolu s 11-deoxykortikosteronem.

Ostatní prekurzory a hormony, jsou-li stanoveny, mohou být nízké, včetně:

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Protože chybění 3-beta-hydroxysteroiddehydrogenázy a 17-hydroxylázy patří k vzácným příčinám CAH, je stanovení pregnenolonu mnohem méně požadováno než vyšetření 17-OHP; to představuje základní vyšetření pro CAH způsobený deficitem 21-hydroxylázy.

Nadměrné ochlupení tváře a těla u dívek a opožděný rozvoj sekundárních pohlavních znaků u chlapců a/nebo dívek může mít vedle CAH celou řadu příčin. V případě jakýchkoliv pochybností by měli rodiče konzultovat svého lékaře.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde
Pro další informace o vyšetření pokračujte šipkou dál

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Mám vše oznámit svému lékaři, jestliže mám CAH?

Ano, je důležité, aby o stavu vše věděl výš ošetřující lékař. Většina osob s CAHpotřebuje pravidelné podávání jednoho či více hormonů a sledování stavu.

2. Mám-li já či mé dítě CAH, měli by být vyšetřeni členové mé rodiny?

Měl(a) byste o tom promluvit se svým lékařem či genetikem. Protože CAH je způsobena autosomálně recesivní genetickou mutací, oba z rodičů musí mít změněný gen, aby bylo postiženo jejich dítě. Jsou-li oba rodiče nosičem mutace, každé jejich dítě má 25% pravděpodobnost, že onemocní.

3. Může vyšetřit hladinu pregnenolonu můj praktický lékař?

Ne, toto vyšetření potřebuje speciální vybavení a není nabízeno ani všemi laboratořemi. Je možné, že výš vzorek bude třeba zaslat do referenční laboratořea výsledek bude k dispozici za několik dnů či týdnů.

4. Jak může lékař stanovit pohlaví dítěte v případě, že pohlavní orgány nejsou jasně diferencovány?

Může být provedeno stanoven í karyotypu (vyšetření chromosomů)a zjistit, zda má dítě ženské (XX) či mužské (XY) pohlavní chromosomy.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

 

 

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier-Saunders, 2006, 2412 s.

 

 

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

 

 

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

 

 

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

 

 

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2013, 1146 s.

 

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. května 2015.