Vláknitá struktura, nacházející se v každé jaderné buňce a nesoucí faktory dědičnosti (geny), složené z DNA (deoxyribonukleová kyselina, vlastní genetický materiál) a z bílkoviny (obvykle histon). Lidské buňky obsahují normálně 46 chromosomů: 22 homologních párů a 1 pár pohlavních chromosomů; každý z chromosomového páru získáme od jednoho z rodičů.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.