Přehled

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Přehled

Železo je nutné pro tvorbu potřebného počtu normálních červených krvinek, které slouží v organismu jako přenašeč kyslíku. Železo je nezbytnou součástí hemoglobinu, bílkoviny, která na sebe v plících váže kyslík a pak ho krví přenáší do jiných částí těla. Nízké hladiny železa vedou k anémii, stavu kdy organismus nemá dostatek červených krvinek. Existují ale i stavy, kdy dochází k hromadění zásob železa ve Vašem organismu. To může vést i k poškození některých orgánů, včetně jater, srdce a slinivky.

Metabolismus železa lze hodnotit na základě několika testů, které nemusí být prováděny zároveň. Jedná se o následující testy:

  • Sérové železo – měří se koncentrace železa v kapalné části Vaší krve.
  • Celková vazebná kapacita pro železo (VKFE) – měří se množství železa, které může být přenášeno v krvi transferrinem. Transferrin je bílkovina, která přenáší železo ze střev k buňkám, které ho potřebují. Váš organismus tvoří transferrin v závislosti na potřebě železa; pokud jsou zásoby železy nízké, tvoří se málo transferrinu a naopak. U zdravých jedinců je zhruba jedna třetina vazebných míst transferrinu používána k transportu železa. Toto číslo se nazývá saturace transferinu.
  • Sérový feritin – odpovídá zásobám železa v organismu. Feritin je hlavní skladovací bílkovina pro železo mimo buněk.

Uvedené testy jsou obvykle požadovány současně a změny každého z nich pomáhají lékaři určit, zda máte nedostatek nebo nadbytek železa.

Pro určení problémů v metabolismu železa lze použít i další testy:

  • Hemoglobin a hematokrit – Tyto testy jsou součástí kompletního vyšetření krevního obrazu (KO). Nízké hodnoty znamenají, že pacient má anémii; deficit železa je velmi častou příčinou anémie. Průměrná velikost červených krvinek (MCV, Mean Cell Volume) a průměrné množství hemoglobinu v červených krvinkách (MCH, Mean Cell Hemoglobin) jsou měřeny jako součást KO. Při deficitu železa se netvoří dostatek hemoglobinu a to způsobí, že červené krvinky jsou menší a bledší než obvykle. Hodnoty MCV i MCH jsou snížené.
  • Zinek – protoporfyrin (ZPP) – protoporfyrin je prekurzorem té části hemoglobinu (hemu), která obsahuje železo. Pokud je nedostatek železa, naváže se na protoporfyrin jiný kov, například zinek. Množství ZPP v červených krvinkách roste s rostoucím deficitem železa. Tento test ale není specifický pro deficit železa a výsledek musí být potvrzen jiným vyšetřením.
  • vyšetření HFE genu – hemochromatóza je obvyklé genetické onemocnění při němž organismus absorbuje příliš mnoho železa. Příčinou je vrozená abnormalita specifického genu nazývaného HFE gen, který reguluje absorpci železa ze střev. U lidí se dvěma kopiemi abnormálního genu dochází k přílišné absorpci železa. Následně se tvoří nadměrné zásoby železa v mnoha různých orgánech, které mohou vést k poškození a snížené funkci těchto orgánů. HFE gen se hodnotí v krvi odebrané ze žíly na Vaší paži. Sleduje se přítomnost mutací, které bývají příčinou choroby (běžně nazývané C282Y).

 

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 5. října 2009.