1. Osoba, obvykle která se jeví zdravá, ale hostící organismus, který může nakazit jiného jedince a způsobit u něho onemocnění.
2. Osoba, mající jednu kopii genu recesivního onemocnění gene, sama bez známek nemoci.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.