Další název:
Laboratorní vyšetření štítné žlázy
Související vyšetření:

T4, TSH, T4, T3, Tyroidální protilátky, Kalcitonin, Thyroglobulin


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření pomáhá diagnostikovat, sledovat průběh a léčbu onemocnění štítné žlázy při funkčních a autoimunitních poruchách štítné žlázy – zvýšené funkci (hypertyreóza), snížené funkci (hypotyreóza) i normální funkci (eutyróza).

Kdy vyšetření použít?:

Tato vyšetření se požadují často při kontrole vašeho zdravotního stavu, nebo pokud máte příznaky (symptomy) hypotyreózy nebo hypertyreózy.

Požadovaný druh vzorku:

Vzorek krve odebrané z vaší loketní žíly.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Thyroidní panel nebo také soubor vyšetření štítné žlázy je skupina vyšetření, která jsou často požadována současně, a kterými se v laboratoři vyšetřuje funkce štítné žlázy, a která pomáhají diagnostikovat onemocnění štítné žlázy. Těmito vyšetřeními se stanovuje koncentrace (množství) hormonů štítné žlázy v krvi.

Hormony jsou chemické látky, které jsou přenášeny krví, ve vašem těle kontrolují a regulují metabolismus látek – jeho funkcia podílejí se na řízení výdeje a příjmu energie.

TSH je hormon vznikající v hypofýze, a který systémem zpětné vazby zajišťuje, aby bylo v krvi vždy potřebné množství hormonů štítné žlázy T4 a T3. Jestliže se jejich koncentrace v krvi sníží, je stimulována hypofýza, která začne vytvářet více hormonu TSH. TSH potom dále stimuluje štítnou žlázu k tvorbě většího množství T4 a T3. Pokud tento systém u zdravého člověka funguje normálně, činnost štítné žlázy se podle potřeby zapíná a vypíná tak, aby se v krvi udržovala koncentrace hormonů štítné žlázy vždy v potřebném množství.

Thyroidní panel většinou zahrnuje:

 • TSH(tyreotropin nebo také hormon stimulující štítnou žlázu) – slouží k vyšetření hypotyreózy, hypertyreózy a sledování osob léčených substituční terapii (léky nahrazující činnost štítné žlázy)
 • T4nebo volný T4 (tyroxin) – k vyšetření hypotyreózy a hypertyreózy
 • T3 nebovolný T3 (trijódotyronin) - k vyšetření hypertyreózy

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Pomocí odběrové soupravy se odebere vzorek krve z vaší loketní žíly.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
?

Jak je využíváno?

Vyšetření pomáhá vyhledávat, diagnostikovat, sledovat průběh a léčbu různých onemocnění štítné žlázy.

Testem první volby je TSH, teprve při nálezu TSH mimo referenční meze doplnit FT4,

eventuelně FT3. Jsou tak podchyceny i subklinické formy tyreopatií. Záleží také na možnostech a spolupráci s laboratoří a ekonomizaci diagnostického postupu.

Výjimku tvoří:

 • A.: podezření na centrální hypotyreózy, kdy TSH může být často i v rámci referenčních intervalů,
 • B.: pacienti první měsíce po zahájení léčby tyreopatie, kdy TSH reaguje na klinický stav pomaleji než FT4.
 • Ke sledování hladin periferních hormonů je doporučeno používat výhradně stanovení FT4 resp. FT3, vyšetřování celkových T4 a T3 je v současné době překonáno a nahrazeno vyšetřením volných forem hormonů.
 • U snížené funkce (hypotyreózy) není indikováno stanovení FT3, neboť hlavním produktem štítné žlázy je T4. T3 vzniká především přeměnou z T4 v periferních tkáních. Stanovení FT3 je indikováno výhradně při diagnostice T3 toxikózy, hypertyreózy s převážnou sekrecí trijódtyroninu (asi 5% hypertyreóz), kdy je FT4 v referenčním rozmezí.
 • Stanovení FT3 je využíváno ke kontrole adekvátní léčby u centrálních hypotyreóz spolu s FT4.
 • Vyšetření protilátek proti štítné žláze (protilátka proti tyreoidální peroxidáze, Anti-TPO; protilátka proti tyreoglobulinu, Anti-Tg) je indikováno při podezření na tyreopatii a přináší informaci o etiologii poruchy.
 • Vyšetření protilátky proti TSH receptoru (Anti–TSHR) je indikováno při podezření či průkazu zvýšené funkce štítné žlázy jejich stanovení je indikováno i při sledování průběhu Gravesovy choroby.
 • Stanovení Tg (tyreoglobulinu) není přínosné pro základní diagnostiku funkčních tyreopatií, je indikováno při destrukci tyreoidální tkáně, jeho vyšetření je nezbytné při sledování pacientů po odstranění štítné žlázy pro karcinom, a to jak před léčbou, tak po léčbě. Současně se stanovením Tg by měly v této indikaci být stanoveny i Anti-Tg, jejichž pozitivita upozorňuje na možnou interferenci se stanovením Tg. Další využití má Tg v pediatrické endokrinologii při diagnóze úplného chybění štítné žlázy.

Kdy je vyšetření objednáváno?

Vyšetření v tomto panelu se požadují často při kontrole vašeho zdravotního stavu, nebo pokud máte příznaky (symptomy) hypotyreózy nebo hypertyreózy.

Příznaky a symptomy hypotyreózy mohou být: přírůstek hmotnosti, suchá pokožka, zácpa, pocit chladu, otoky, ztráta vlasů, únava, u žen poruchy menstruačního cyklu, obtíže jsou často přisuzovány stárnutí nebo klimaktériu.

Příznaky a symptomy hypertyreózy mohou být: zvýšená srdeční frekvence, neklid, stavy úzkosti, pokles hmotnosti, poruchy spánku, třas rukou, slabost, někdy průjmy. Také to mohou být otoky očních víček, pocit sucha, podrážděnost a v některých případech i vypouklé oči.

Co výsledek vyšetření znamená?

Stanovení TSH má při diagnostice poruch štítné žlázy klíčovou úlohu. Syntéza (tvorba) a sekrece TSH je inhibována vysokými hladinami T3 a T4 a naopak stimulována jejich nízkou hladinou.

Pokud systém zpětné vazby nefunguje vzhledem k změnám ve funkci štítné žlázy, může být výsledkem laboratorního vyšetření nález zvýšené nebo snížené koncentrace hormonů štítné žlázy v krvi

Tabulka shrnuje možné nálezy a jejich hodnocení

TSH

FT4

FT3

hodnocení

Zvýšení

Normální

Normální

Mírná (subklinická) hypotyreóza

Zvýšení

Snížení

Snížení nebo normální

Hypotyreóza

Snížení

Normální

Normální

Mírná (subklinická) hypertyreóza

Snížení

Zvýšenínebo normální

Zvýšení nebo normální

Hypertyreóza

Snížení

Snížení nebo normální

Snížení nebo normální

Jiné onemocnění; sekundární hypotyreóza

 

Je třeba poznamenat, že výsledky vyšetření TSH, FT4 a FT3 mohou být mimo referenční meze i z jiných příčin než u onemocnění štítné žlázy, např. jaterní choroby, hladovění, těhotenství, akutní těžká onemocnění, stáří, alkoholismus, užívání některých léků, atd.

Je něco dalšího, co bych měl(a) vědět v souvislosti s tímto vyšetřením?

V minulosti byly velmi často v laboratořích používány různé vyšetřovací panely (soubory). V současné době se tyto soubory již používají jen výjimečně, lékař kde je to možné, začíná se základním vyšetřením nebo vyhledávacím (screening) a podle výsledku vyšetření požaduje případně další vyšetření, tím se snižuje počet často zbytečných vyšetření.

U vyšetření funkce štítné žlázy je běžné, že se začíná s vyšetřením TSH a podle výsledku vyšetření se požadují další vyšetření,často podle doporučených postupů odborných lékařských společností.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaké jsou nejčastější příčiny hypotyreózy a hypertyreózy?

Nejčastější příčina změněné funkce štítné žlázy má autoimunitní původ. Gravesova choroba bývá příčinou hypertyreózy, Hashimotova thyreoiditida bývá příčinou hypotyreózy.

Příčinou obou chorob, hypotyreózy a hypertyreózy také bývá thyroiditida (zánětlivé onemocnění štítné žlázy), nádor štítné žlázy a nadměrná nebo nedostatečná tvorba TSH.

2. Jaké další laboratorní vyšetření se může požadovat při vyšetřování funkce štítné žlázy?

 • Protilátky proti štítné žláze– vyšetření pomáhá rozlišit různé typy zánětu štítné žlázy a autoimunitní choroby štítné žlázy
 • Kalcitonin– je hormon produkovaný štítnou žlázou
 • Tyreoglobulin- sledování léčby nádoru štítné žlázy
 • Tyroxin vázající globulin (TBG)– je to nejvýznamnější přenašeč hormonů štítné žlázy v krvi, vyšetřuje se při nálezu neočekávaných hodnot FT4 a FT3 ve srovnání s klinickým stavem a hodnotami TSH

3. Co to je reverzní trijódtyronin (rT3)?

Je to biologicky neaktivní forma trijódtyroninu (T3). Klinický význam spočívá v tom, že jde o nepřímý ukazatel přeměny T4 na T3. Vyšetřuje se při nálezu neznámých příčin nízké koncentrace FT4 a/nebo FT3.

Poznámka:

Více na www.cskb (Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy)

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. května 2015.