Oficiální názevCeruloplazmin
Související vyšetřeníMěď

Proč se nechat vyšetřit?
Slouží k diagnostice Wilsonovy nemoci, někdy také pomáhá při určení dalších stavů spojených s nedostatkem mědi.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte žloutenku, trpíte únavou, bolestí břicha, změny chování, třes nebo jiné symptomy odpovídající Wilsonově chorobě, či vzácněji při nedostatku mědi.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly na vaší paži.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Ne.

Co je vyšetřováno?
Vyšetření je určeno ke stanovení množství ceruloplazminu v krvi. Ceruloplazmin je enzym obsahující měď, který hraje roli v metabolismu železa. Měď je esenciální prvek, který se dostává do organismu stravou. Je vstřebáván ve střevech a pak transportován do jater, kde je skladován nebo využit ke tvorbě rozličných enzymů. V játrech se váže měď na apoceruloplazmin, z kterého je tvořen ceruloplazmin, a ten je pak uvolněn do krevního řečiště. Asi 95% mědi v krvi je navázáno na ceruloplazmin. Proto lze vyšetření ceruloplazsminu použít spolu s vyšetřením mědi k diagnostice Wilsonovy choroby a ke zhodnoceni metabolismu mědi.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Odběrem krev ze žíly na vaší paži.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Není nutná žádná příprava.

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Stanovení ceruloplazminu je požadováno především spolu se stanovením mědi v krvi nebo v moči k diagnostice Wilsonovy choroby, vrozené poruše spojené se sníženými hladinami ceruloplazminu a se zvýšeným obsahem mědi v játrech, mozku a v dalších orgánech. Výjimečně je test používán k diagnostice stavů spojených s nedostatkem mědi.

Kdy je vyšetření požadováno?
Stanovení ceruloplazminu spolu se stanovením mědi je požadováno u pacientů se známkami či příznaky Wilsonovy choroby, kterými jsou například:

  • zvracení, bolest břicha
  • třes
  • změny chování
  • únava
  • obtížná chůze
  • obtížné polykání

Výjimečně je vyšetření požadováno, pokud má lékař podezření na nedostatek mědi; pak je vhodné periodické sledování.

Co výsledek vyšetření znamená?
Nízké hladiny ceruloplazminu nejsou k diagnostice dostatečně specifické a obvykle jsou hodnoceny spolu s vyšetřením mědi.

Jak mohou vypadat výsledky:

  • Pokud jsou hladiny ceruloplazminu a mědi v krvi snížené a zároveň je zvýšená hladina mědi v moči, pak má pacient zřejmě Wilsonovu chorobu.
  • Zhruba 5% pacientů s Wilsonovou chorobou má normální hodnoty ceruloplazminu.
  • Pokud jsou snížené hodnoty ceruloplazminu a mědi v krvi a zároveň je i snížená hodnota mědi v moči, jedná se zřejmě o nedostatek mědi.
  • Jakékoliv látky interferující s podáním mědi nebo se schopností organismu metabolizovat měď, mohou ovlivnit hladiny ceruloplasminu a mědi v krvi.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Ceruloplazmin se může vyskytovat ve vyšších hladinách i za situací, kdy nemůže být výsledek použit ke klinickému hodnocení. Jde o následující situace:

Stanovení ceruloplazminu není běžný test, používá se jen při podezření na Wilsonovu chorobu a při deficitu mědi.

1. Musím absolvovat biopsii jater?

Pokud významné podezření na Wilsonovu chorobu na podkladěi vyšetření v krvi a v moči a podle výsledků vyšetření zobrazovacími metodami, pak je vhodná jaterní biopsie ke zhodnocení obsahu mědi v játrech.

2. Měl by každý mít vyšetřeny hladiny ceruloplasminu?

Stanovení ceruloplasminu není běžný test, používá se jen při podezření na Wilsonovu chorobu a při deficitu mědi.

Pokud máte další dotazy ohledně tohoto testu a nenašli jste je již zodpovězené v kapitole Časté otázky, vyplňte prosím formulář níže. Pokud však jde o informace, které se týkají Vašeho zdravotního stavu, kontaktujte raději přímo svého ošetřujícího lékaře. Má přehled o Vašem zdraví a jistě Vám dokáže poradit lépe, než my. Tým LabTestsOnline si na kvalifikovanou odpověď vyhrazuje lhůtu jednoho týdne.

O informaci, kde se které vyšetření provádí, případně o objednání se na vyšetření, požádejte prosím svého lékaře; tuto službu Vám zde nezprostředkujeme. Je možné také kontaktovat jakékoliv laboratorní pracoviště a dotázat se na cenu vyšetření bez doporučení lékaře.

Děkujeme za pochopení.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 9. květen 2015.
Tento článek byl naposledy změněn 4. květen 2009.