Další název5-hydroxyindoloctová kyselina, HIAA, Metabolit serotoninu
Oficiální název5-hydroxyindoloctová kyselina
Související vyšetřeníKreatinin, Serotonin

Proč se nechat vyšetřit?
Pomáhá diagnostikovat a monitorovat léčbu karcinoidního tumoru, který produkuje serotonin.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte příznaky připomínající karcinoidní tumor, jako je zrudnutí, průjem či dušnost; dále pak ve stanovených intervalech při monitorování léčby.

Požadovaný druh vzorku?
Sbíraná moč za 24 hodin, výjimečně náhodný vzorek moči.

Poznámka: Můžete dostat pokyny týkající se vypuštění některých potravin z vašeho jídelníčku před vyšetřením.

Co je vyšetřováno?
Test stanovuje množství 5-hydrxyindoloctové kyseliny (5-HIAA) v moči. 5-HIAA je svalový stimulant a primární metabolit serotoninu, hormonu tvořeného z aminokyseliny tryptofan. Serotonin je produkován na základě potřeb nervového systému, především mozku, ale i specielních buněk plic a zažívacího traktu. Pomáhá přenášet nervové impulsy a zužuje krevní cesty (cévy), ovlivňuje spánkový cyklus a náladu. Po využití organismem je metabolizován v játrech na metabolity, mezi ně patří i 5-HIAA, které se vylučují močí.

Obvykle je v moči přítomno jen velmi malé a proměnlivé množství 5-HIAA. Velké množství serotoninu a 5-HIAA však může být produkováno některými karcinoidními tumory. Karcinoidní tumory jsou pomalu rostoucí útvary, které se mohou tvořit v zažívacím traktu, na slepém střevě a v plicích. V USA je například ročně diagnostikováno 5000 karcinoidních tumorů. Ve skutečnosti je jejich incidence mnohem vyšší, ale často zůstávají malé a bez souvisejících příznaků. Pokud je tento typ tumoru nalezen u asymptomatického pacienta v průběhu chirurgického zákroku, prováděného z jiných příčin, nazýváme ho „nahodilý“ tumor. Malé procento karcinoidních tumorů může dosáhnout takové velikosti, že se stanou příčinou obstrukce v intestinu či v průduškách.

Okolo 10% karcinoidních tumorů, především nalezených v zažívacím traktu, bude produkovat dostatek serotoninu, aby se objevily příznaky jako je rudnutí tváří, průjem, zrychlený tep a dušnost. Obvykle jsou při uvedených příznacích již tumorem napadena i játra. Uvedené příznaky se popisují jako karcinoidní syndrom. Serotonin, který je příčinou karcinoidního syndromu, bývá vylučován jak kontinuálně, tak intervalově, a vede k významnému zvýšení množství 5-HIAA v moči.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Sbírá se veškerá moč vyloučená za 24 hodin. Moč je doporučeno uchovávat v chladu a tmě, nejlépe v lednici.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Příprava před odběrem je pro správný výsledek vyšetření 5-HIAA velmi důležitá. Některé potraviny nelze konzumovat 3 dny před sběrem moči – avokáda, banány, ananasy, šcestky, vlašské ořechy, rajčata, kiwi a vaječné výrobky. Výsledek vyšetření 5-HIAA může ovlivnit i řada léků, proto je nutno před sběrem moči konzultovat případné změny v medikaci s lékařem.

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření 5-HIAA může být požadováno buď samostatně, nebo spolu se stanovením serotoninu v krvi, za účelem diagnostiky a monitorování léčby karcinoidních tumorů. Doporučuje se stanovení ze 24hodinového sběru moči, neboť hladiny 5-HIAA se mění v průběhu dne. Občas, pokud není proveditelný sběr za 24 hodin, se vyšetření provádí i v náhodném vzorku moči, obvykle spolu se stanovením kreatininu v moči. Není to však správný postup,neboť při přerušované tvorbě 5-HIAA nemusí být její zvýšení v moči zachyceno.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření je požadováno hlavně v případech, kdy se u pacienta objeví příznaky připomínající karcinoidní tumor.

Mezi tyto příznaky patří:

  • Rudnutí tváří a krku (temně rudá barva)
  • Průjem, nevolnost, zvracení
  • Náhle zrychlený tep
  • Dušnost, kašel

Dále může být požadováno ve stanovených intervalech při sledování úspěšnosti léčby u pacientů s diagnostikovaným a léčeným, serotonin vylučujícím, karcinoidním tumorem.

Co výsledek vyšetření znamená?
Významné zvýšení hladin 5-HIAA ve 24hodinovém sběru moči u pacientů s příznaky karcinoidního syndromu může naznačovat, ne však přímo diagnostikovat, karcinoidní tumor. K určení přesné diagnózy musí být vlastní tumor lokalizován a jeho vzorek vyšetřen. Lékař by měl při abnormálních výsledcích testu zajistit vyšetření zobrazovacími metodami k lokalizaci případného tumoru.

Pacient s příznaky může mít karcinoidní tumor, i když jsou hodnoty 5-HIAA normální. Některé tumory buď nevylučují serotonin vůbec, nebo jen nepravidelně. Pacient bez symptomů a s normálními hodnotami 5-HIAA má jen vzácně karcinoidní tumor.

Při sledování léčby karcinoidního tumoru znamená snížení hladin 5-HIAA úspěšnost léčby. Nezměněné či zvyšující se hodnoty pak znamenají neúspěšnou léčbu.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Existuje řada léků, které mohou výsledky testu ovlivnit. Ke zvýšení přispívají např.: acetaminofen, kofein, efedrin, diazepam, nikotin či fenobarbital. Příčinou snížení mohou být aspirin, etylalkohol, imipramin, MAO inhibitory, heparin, levodopa, methyldopa a tricyklická antidepresiva. Pacient by měl vždy s lékařem probrat případné snížení dávek léku či přerušení medikace.

  1. Existují nějaké další metabolity serotoninu?
  2. Mohu si vyšetři 5-HIAA v moči doma?
  3. Budou výsledky správné, pokud nemohu přerušit medikaci?
  4. Existují osoby s vyšším rizikem vzniku karcinoidního tumoru?

1. Existují nějaké další metabolity serotoninu?
Ano, existují. Dalším významným metabolitem je 5-hydroxytryptol (5-HTOL). Tato látka nebývá rutinně vyšetřována, občas se zjišťuje poměr k 5-HIAA při hodnocení konzumace alkoholu. Zvýšený poměr 5-HTOL/5-HIAA může znamenat konzumaci alkoholu jak u živých osob, tak postmortem.

2. Mohu si vyšetři 5-HIAA v moči doma?
Nelze, tento test vyžaduje specielní vybavení a musí být prováděn v laboratoři. Vyšetření nedělají všechny laboratoře, váš vzorek může být odeslán do jiné laboratoře.

3. Budou výsledky správné, pokud nemohu přerušit medikaci?
Pokud užíváte léky, které snižují nebo zvyšují množství serotoninu či 5-HIAA, vaše výsledky mohou být ovlivněny. Pak je na vás a vašem lékaři rozhodnutí, zda je nebo není bezpečné přerušit léčbu před vyšetřením. Pokud nelze léčbu přerušit, musí to vzít lékař do úvahy při hodnocení výsledků.

4. Existují osoby s vyšším rizikem vzniku karcinoidního tumoru?

Tumor se může objevit u kohokoliv v jakékoliv věku, ale průměrný věk diagnostikovaného tumoru je 55 – 65 let. Dále je vyšší riziko u osob, kde se v rodinné anamnéze vyskytuje mnohočetná endokrinní neoplasie.

Pokud máte další dotazy ohledně tohoto testu a nenašli jste je již zodpovězené v kapitole Časté otázky, vyplňte prosím formulář níže. Pokud však jde o informace, které se týkají Vašeho zdravotního stavu, kontaktujte raději přímo svého ošetřujícího lékaře. Má přehled o Vašem zdraví a jistě Vám dokáže poradit lépe, než my. Tým LabTestsOnline si na kvalifikovanou odpověď vyhrazuje lhůtu jednoho týdne.
Děkujeme za pochopení.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 9. květen 2015.
Tento článek byl naposledy změněn 21. červenec 2010.