Další název:
5-hydroxyindoloctová kyselina, HIAA, Metabolit serotoninu
Oficiální název:
5-hydroxyindoloctová kyselina
Související vyšetření:
Kreatinin, Serotonin

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pomáhá diagnostikovat a monitorovat léčbu karcinoidního tumoru, který produkuje serotonin.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte příznaky připomínající karcinoidní tumor, jako je zrudnutí, průjem či dušnost; dále pak ve stanovených intervalech při monitorování léčby.

Požadovaný druh vzorku?
Sbíraná moč za 24 hodin, výjimečně náhodný vzorek moči.

Poznámka: Můžete dostat pokyny týkající se vypuštění některých potravin z vašeho jídelníčku před vyšetřením.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Test stanovuje množství 5-hydrxyindoloctové kyseliny (5-HIAA) v moči. 5-HIAA je svalový stimulant a primární metabolit serotoninu, hormonu tvořeného z aminokyseliny tryptofan. Serotonin je produkován na základě potřeb nervového systému, především mozku, ale i specielních buněk plic a zažívacího traktu. Pomáhá přenášet nervové impulsy a zužuje krevní cesty (cévy), ovlivňuje spánkový cyklus a náladu. Po využití organismem je metabolizován v játrech na metabolity, mezi ně patří i 5-HIAA, které se vylučují močí.

Obvykle je v moči přítomno jen velmi malé a proměnlivé množství 5-HIAA. Velké množství serotoninu a 5-HIAA však může být produkováno některými karcinoidními tumory. Karcinoidní tumory jsou pomalu rostoucí útvary, které se mohou tvořit v zažívacím traktu, na slepém střevě a v plicích. V USA je například ročně diagnostikováno 5000 karcinoidních tumorů. Ve skutečnosti je jejich incidence mnohem vyšší, ale často zůstávají malé a bez souvisejících příznaků. Pokud je tento typ tumoru nalezen u asymptomatického pacienta v průběhu chirurgického zákroku, prováděného z jiných příčin, nazýváme ho „nahodilý“ tumor. Malé procento karcinoidních tumorů může dosáhnout takové velikosti, že se stanou příčinou obstrukce v intestinu či v průduškách.

Okolo 10% karcinoidních tumorů, především nalezených v zažívacím traktu, bude produkovat dostatek serotoninu, aby se objevily příznaky jako je rudnutí tváří, průjem, zrychlený tep a dušnost. Obvykle jsou při uvedených příznacích již tumorem napadena i játra. Uvedené příznaky se popisují jako karcinoidní syndrom. Serotonin, který je příčinou karcinoidního syndromu, bývá vylučován jak kontinuálně, tak intervalově, a vede k významnému zvýšení množství 5-HIAA v moči.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Sbírá se veškerá moč vyloučená za 24 hodin. Moč je doporučeno uchovávat v chladu a tmě, nejlépe v lednici.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Příprava před odběrem je pro správný výsledek vyšetření 5-HIAA velmi důležitá. Některé potraviny nelze konzumovat 3 dny před sběrem moči – avokáda, banány, ananasy, šcestky, vlašské ořechy, rajčata, kiwi a vaječné výrobky. Výsledek vyšetření 5-HIAA může ovlivnit i řada léků, proto je nutno před sběrem moči konzultovat případné změny v medikaci s lékařem.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření 5-HIAA může být požadováno buď samostatně, nebo spolu se stanovením serotoninu v krvi, za účelem diagnostiky a monitorování léčby karcinoidních tumorů. Doporučuje se stanovení ze 24hodinového sběru moči, neboť hladiny 5-HIAA se mění v průběhu dne. Občas, pokud není proveditelný sběr za 24 hodin, se vyšetření provádí i v náhodném vzorku moči, obvykle spolu se stanovením kreatininu v moči. Není to však správný postup,neboť při přerušované tvorbě 5-HIAA nemusí být její zvýšení v moči zachyceno.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření je požadováno hlavně v případech, kdy se u pacienta objeví příznaky připomínající karcinoidní tumor.

Mezi tyto příznaky patří:

  • Rudnutí tváří a krku (temně rudá barva)
  • Průjem, nevolnost, zvracení
  • Náhle zrychlený tep
  • Dušnost, kašel

Dále může být požadováno ve stanovených intervalech při sledování úspěšnosti léčby u pacientů s diagnostikovaným a léčeným, serotonin vylučujícím, karcinoidním tumorem.

Co výsledek vyšetření znamená?
Významné zvýšení hladin 5-HIAA ve 24hodinovém sběru moči u pacientů s příznaky karcinoidního syndromu může naznačovat, ne však přímo diagnostikovat, karcinoidní tumor. K určení přesné diagnózy musí být vlastní tumor lokalizován a jeho vzorek vyšetřen. Lékař by měl při abnormálních výsledcích testu zajistit vyšetření zobrazovacími metodami k lokalizaci případného tumoru.

Pacient s příznaky může mít karcinoidní tumor, i když jsou hodnoty 5-HIAA normální. Některé tumory buď nevylučují serotonin vůbec, nebo jen nepravidelně. Pacient bez symptomů a s normálními hodnotami 5-HIAA má jen vzácně karcinoidní tumor.

Při sledování léčby karcinoidního tumoru znamená snížení hladin 5-HIAA úspěšnost léčby. Nezměněné či zvyšující se hodnoty pak znamenají neúspěšnou léčbu.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Existuje řada léků, které mohou výsledky testu ovlivnit. Ke zvýšení přispívají např.: acetaminofen, kofein, efedrin, diazepam, nikotin či fenobarbital. Příčinou snížení mohou být aspirin, etylalkohol, imipramin, MAO inhibitory, heparin, levodopa, methyldopa a tricyklická antidepresiva. Pacient by měl vždy s lékařem probrat případné snížení dávek léku či přerušení medikace.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
  1. Existují nějaké další metabolity serotoninu?
  2. Mohu si vyšetři 5-HIAA v moči doma?
  3. Budou výsledky správné, pokud nemohu přerušit medikaci?
  4. Existují osoby s vyšším rizikem vzniku karcinoidního tumoru?

1. Existují nějaké další metabolity serotoninu?
Ano, existují. Dalším významným metabolitem je 5-hydroxytryptol (5-HTOL). Tato látka nebývá rutinně vyšetřována, občas se zjišťuje poměr k 5-HIAA při hodnocení konzumace alkoholu. Zvýšený poměr 5-HTOL/5-HIAA může znamenat konzumaci alkoholu jak u živých osob, tak postmortem.

2. Mohu si vyšetři 5-HIAA v moči doma?
Nelze, tento test vyžaduje specielní vybavení a musí být prováděn v laboratoři. Vyšetření nedělají všechny laboratoře, váš vzorek může být odeslán do jiné laboratoře.

3. Budou výsledky správné, pokud nemohu přerušit medikaci?
Pokud užíváte léky, které snižují nebo zvyšují množství serotoninu či 5-HIAA, vaše výsledky mohou být ovlivněny. Pak je na vás a vašem lékaři rozhodnutí, zda je nebo není bezpečné přerušit léčbu před vyšetřením. Pokud nelze léčbu přerušit, musí to vzít lékař do úvahy při hodnocení výsledků.

4. Existují osoby s vyšším rizikem vzniku karcinoidního tumoru?

Tumor se může objevit u kohokoliv v jakékoliv věku, ale průměrný věk diagnostikovaného tumoru je 55 – 65 let. Dále je vyšší riziko u osob, kde se v rodinné anamnéze vyskytuje mnohočetná endokrinní neoplasie.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
None

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.