Další název:
Sedimentace, Sedimentace Fåhraeus-Westergren, FW
Oficiální název:
Sedimentace erytrocytů
Související vyšetření:

C-Reaktivní protein, ANA, Revmatoidní faktor


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření se provádí v rámci diagnostiky řady stavů, například nádorových a zánětlivých onemocnění, které vedou k porušení nebo snížení funkce tkání nebo orgánů. Dále se používá při sledování vývoje choroby nebo účinku léčby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud je podezření na nějaké onemocnění (viz výše) a také během sledování vývoje temporální arteritidy, polymyalgia rheumatica nebo revmatoidní artritidy.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
FW se používá k určení úrovně závažnosti zánětu v těle. Měří rychlost a množství klesajících (sedimentujících) červených krvinek (erytrocytů) ve vyšetřovaném vzorku krve umístěného ve vysoké tenké kalibrované sedimentační pipetě. Výsledek je dán počtem milimetrů čisté plazmy nad sloupcem sedimentovaných erytrocytů po jedné hodině.

Za normálních okolností klesají červené krvinky pomalu a nad nimi zůstává pouze malé množství plazmy. Během zánětlivých procesů dochází v krvi ke zvýšení hladiny některých neobvyklých proteinů nebo proteinů zvaných reaktanty akutní fáze(např. fibrinogen a imunoglobuliny). Jejich přítomnost vyvolá zrychlení klesání erytrocytů a tedy zvýšení hodnoty sedimentace (FW). Zvýšení reaktantů akutní fáze a zvýšení hodnot FW mohou způsobit nejrůznější stavy, např. infekce autoimunitní choroby a zhoubná nádorová onemocnění.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži.

Poznámka: Pokud Vás, nebo vaše blízké podstoupení testu stresuje, způsobuje úzkostné stavy, doporučujeme přečíst si následující články: Zvládání s testem bolesti, Nepohodlí a úzkost, Typy na krevní testy, Typy jako pomáhat dětem při lékařském vyšetření, Typy jak pomáhat seniorům při lékařském vyšetření.

Jiný článek, Následuj vzorek, poskytuje letmý pohled na odběr a zpracování krevního vzorku a jeho zpracování.

Je třeba nějaká příprava před vyšetřením, aby byla zachována kvalita vzorku?

Příprava není nutná.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
FW je jednoduché nenákladné nespecifické vyšetření, které je používáno řadu let k diagnostikování stavů spojených s akutním nebo chronickým zánětem, včetně infekcí, rakoviny a autoimunitních onemocnění. FW je nespecifickou metodou, neurčí sice přesnou příčinu zánětu, lokalizaci nebo další stavy působící současně se zánětem, ale je vodítkem při mapování probíhajícího procesu v těle. Tuto metodu je nutno kombinovat s dalšími testy.

FW napomáhá diagnostikovat dvě specifická zánětlivá onemocnění, temporální arteriitidu a polymyalgia rheumatica. Vysoká hodnota sedimentace je hlavním výsledkem podporujícím diagnózu a metoda FW bývá využ&´vána k monitorování jejich průběhu a odpovědi na léčbu.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření sedimentace se provádí, pokud je podezření na přítomnost zánětu v těle. Pomocí tohoto vyšetření je možno zjistit řadu zánětlivých stavů - např. potvrdit podezření na artritidu při zánětu a bolestivosti kloubů, nebo potvrdit podezření na nespecifický střevní zánět při zažívacích potížích.

Vy&ˇetření se provádí (společně s dalšími testy) také pokud se vyskytují klinické příznaky, které vyvolávají podezření na polymyalgia rheumatica nebo temporální arteritidu - bolesti hlavy, krku, ramene, nebo pánve, přítomnost anémie, bezdůvodné hubnutí a ztuhlost kloubů. Dočasné, nebo trvalejší zvýšení sedimentace však mohou vyvolat i mnohé další stavy

Před provedením rozsáhlých vyšetření ke stanovení přesné diagnózy je vhodné vyšetření sedimentace zopakovat po několika týdnech nebo měsících. V př&´padě průkazu nemoci typu temporální arteriitida (kdy změny v FW odráží stav nemoci) může lékař indikovat provádění FW v pravidelných intervalech ke sledování v&´voje onemocnění. V případě Hodgkinovy nemoci může např. trvalé zvýšení FW poukazovat na časný relaps (opakování) nemoci po chemoterapii.

Co výsledek vyšetření znamená?

Vzhledem k tomu, že sedimentace je nespecifickým ukazatelem zánětu a může být ovlivněna celou řadou faktorů, je nutno výsledky hodnotit v souvislosti s klinickým nálezem, osobní anamnézou, a výsledky ostatních provedených laboratorních vyšetření. Porovnáním klinického nálezu a výsledků FW může potvrdit, nebo vyloučit podezření na určitou chorobu. Izolované zvýšení sedimentace bez klinických příznaků specifických pro určitou chorobu neposkytuje lékaři dostatek informací, aby mohl udělat lékařský závěr. Kromě toho normální výsledek nevylučuje přítomnost zánětlivého nebo jiného onemocnění.

Mírné zvýšení sedimentace může být způsobeno: zánětem, anémií, infekcí (zejména bakteriální),, těhotenstvím, , a stářímPříčinou velmi vysoké sedimentace může být výrazné zvýšení globulinů při závažných infekcích. Podle klinických příznaků pak lékař navrhne další vyšetření, např. hemokultury (kultivace krve).:Pacienti s mnohočetným myelomem, , nebo Waldenstömovou makroglobulinémií (nádorová onemocnění spojená s tvorbou nadměrného množství imunoglobulinů), mají typicky velmi vysokou hodnotu sedimentace, přestože nemají v těle zánět. Jak již bylo zmíněno, pacienti s polymyalgia rheumatica a temporální arteritidou mají také výrazně zvýšenou sedimentaci

Zvyšování sedimentace může znamenat prohlubování zánětu, nebo špatnou odpověď na léčbu; snižování sedimentace naopak znamená dobrou odpověď na léčbu.

Ačkoliv snížení hodnoty sedimentace není běžným jevem, může vyvolat znepokojení. Můžeme ho pozorovat v rámci stavů, které brání přirozeném sedimentaci erytrocytů jako například při: polycytemia vera, extrémní leukocytóze a výskyt některých neobvyklých proteinů..Některé změny tvaru erytrocytů (např. při srpkovité anémii) také snižují hodnotu FW.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Sedimentace (FW) a C-reaktivní Protein (CRP) jsou ukazatelé zánětlivých onemocnění. Obecně platí, že FW se nemění tak rychle jako CRP, které rychleji reaguje na průběh nemoci. CRP není tolik ovlivňováno jinými faktory jako FW a poskytuje lepší informaci o zánětu. Nicméně vzhledem k velmi snadnému použití FW jej řada lékařů stále používá jako prvotní test při diagnostice zánětlivých onemocnění.

Na zvýšení FW má obvykle vliv hladina globulinů a fibrinogenu Proto je v V případě zvýšení FW je obvykle doplněno vyšetření hladiny fibrinogenu (jednoho z koagulačních faktorů, který je zároveň i ukazatelem zánětu) a ELFO séra (elektroforéza bílkovin séra), které určí, který z proteinů způsobil zvýšení FW.

Ženy mají sklon mít vyšší hodnotu sedimentace. Dočasné zvýšení sedimentace může doprovázet menstruaci a těhotenství.

V rámci dětského lékařství se vyšetření sedimentace používá k diagnostice a sledování dětí s revmatoidní artritidou nebo Kawasakiho chorobou.

Léky jako dextran, metyldopa, hormonální antikoncepce, penicilin, teofylin a vitamín A mohou zvýšit FW. Aspirin, kortizon a chinin mohou FW snížit.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
  1. Jaké testy mi může lékař provést místo FW?
  2. Co znamenají změny hodnot FW?
  3. Může se vyšetřit sedimentace každému?

1. Jaké testy mi může lékař provést místo FW?

Lékař může ve stejnou dobu provést CRP, nebo krevní obraz,. Mohou být provedeny další testy odvíjející se od Vašich příznaků jako: ANA (antinukleární protilátky), RF (revmatoidní faktor – test pro vyšetření příznaků artritidy), fibrinogen, ELFO bílkovin séra.

2. Co znamenají změny hodnot FW?

Výsledky FW mohou naznačovat, že v těle probíhá, nebo slábne infekce, nebo zánět.

V případě chronického zánětlivého onemocnění může FW kolísat v závislosti na aktivitě onemocnění.

Sedimentace je nespecifický test - nevede k vyslovení konkrétní diagnózy a navíc je výsledek sedimentace ovlivnitelný kromě zánětu i celou řadou dalších faktorů. Jako takový není doporučován při sledování lidí bez klinických příznaků nebo zjevně zdravých lidí.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizov&´n podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

RODAK, B.F. Hematology: Clinical Principles and Applications, 3rd Ed., Edingurgh: Saunders Elsevier, 2007

PENKA, M., BULIKOVÁ, A. Neonkologická hematologie, Praha: Grada, 2009

PECKA,M. Laboratorní hematologie v přehledu III. Fyziologie a patofyziologie hemostázy. Český Těšín: FINDR, 2004

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.