Screening je v lékařství definován jako cílené vyšetřování nemocí, když nejsou přítomny žádné příznaky nebo známky choroby. U novorozenců se provádí rozsáhlý novorozenecký screening (viz novorozenecký screening). V současné době se u batolat, dětí a dospívajících žádný populační screening neprovádí, protože nejsou dostatečné důkazy o jeho prospěšnosti. Cílený screening je doporučen jen v těch případech, kdy je evidentní riziko metabolické nebo infekční choroby: obvykle se týká nedostatku železa, diabetu mellitu, vysokého cholesterolu, sexuální aktivity (Chlamydia, gonorrhoea), požití drogových substancí, otravy olovem, hepatitidy B, tuberkulózy a infekce HIV. Tak např. vyšetření cholesterolu je doporučeno v případech rodinného výskytu familiární hypercholesterolémie nebo v případě výskytu předčasné kardiovaskulární choroby u otce před 55. rokem věku nebo u matky před 60. rokem věku. Vyšetření se nemá provádět dříve než ve věku 2 let a ne později než v 10 letech. Podle Vyhlášky o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek (3/2010 Sb., platnost od 1. 2. 2010) by se toto vyšetření mělo v České republice provádět ve věku 5 let, a opakovat ve věku 13 let. Pokud je vyšetřená hladina cholesterolu vyšší než 5,5 mmol/l, je třeba vyšetření celkového cholesterolu zopakovat a doplnit vyšetření HDL-cholesterolu a triacylglycerolů. Zmíněná vyhláška o preventivních prohlídkách uvádí také jako obsah preventivních prohlídek u dětí opakované vyšetření glukózy v moči bez ohledu na přítomnosti rizikových faktorů. Mezi důležitá preventivní opatření v dětském věku považujeme očkování (imunizaci), fyzikální vyšetření pro sledování růstu a vývoje, prevenci dětských úrazů a ve věku 13 – 18 let selektivní vyšetření k vyloučení obezity.

Aktualizace textu: 2. 5. 2016

Tento článek byl naposledy aktualizován 2. května 2016.