Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Rakovina varlete je abnormální, nekontrolovatelný růst buněk, které tvoří nádor na jednom nebo obou varlatech. Muži mají dvě varlata (testes) umístěná  v šourku  a jsou odpovědná za produkci spermií a mužských hormonů (hlavně testosteronu).

Zhoubné nádory varlat (testikulární nádory) představují asi 1 % všech zhoubných nádorů  mužské populace a jsou u nás nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věkové kategorii 20 až 40 let. Běloši mají větší riziko než Afričani, Hispánci nebo Asiaté. Nejvýznamnějšími rizikovými faktory je porucha sestupu  varlat do šourku (kryptorchismus), abnormální vývoj varlete ), Klinefelterův syndrom (porucha X chromosomu), a rodinná nebo osobní historie rakoviny varlete.

Z 90 % se jedná o nádory vznikající ze zárodečních buněk varlete. Rozdělují se na seminomy a nonseminomy. Seminomy tvoří něco málo přes  polovinu zárodečných nádorů varlat a vznikají velmi často u mužů ve středním věku. Mají sklon k pomalému růst, obvykle nemetastazují a mají zpravidla lepší prognózu. Nonseminomy se vyskytují v mladším věku, mezi 20. – 30. rokem a mohou mít agresivnější chování a horší prognózu..

Asi 4 – 5 %  všech nádorů varlat (a u 20 % nádorů dětí) představují  stromální nádory, které vznikají z pojivových tkání varlete a produkují pohlavní hormony. Tyto nádory mohou produkovat např. estradiol (ženský pohlavní hormon), což vede ke gynekomastii (zvětšení prsní tkáně).

 Rakovina varlete je jedna z nejlépe léčitelných zhoubných nádorů, díky vysoké citlivosti k léčbě chemoterapií (chemosenzitivita), je zcela vyléčeno s vyléčením nad 90 % případů. Pokud se nádor neléčí, většina typů se rychle šíří. Nádor napadá a ničí zbytek varlete, proniká do lymfatických uzlin a dalších orgánů. Včasná detekce (záchyt) a léčba je rozhodující k dosažení příznivého výsledku léčby.

Klinické příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V 90% případů jsou vstupní symptomy lokální – bolest či otok varlete neb hmatná bulka ve varleti. Často je nádor proto nalezen samotným pacientem, ale bývá odhalen i během lékařské prohlídky nebo při lékařském vyšetření z jiného důvodu – např. vyšetření neplodnosti. Příznaky pokročilého onemocnění mohou zahrnovat bolesti zad či břicha, dušnost, noční pocení a jiné.  

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Laboratorní testy

Diagnóza rakoviny varlete začíná lékařskou prohlídkou a zahrnuje i laboratorní testy – vyšetření nádorových markerů, jako je: AFP (alfa1-fetoprotein) a hCG (lidský choriový gonadotropin). Jeden nebo oba tyto proteiny jsou zvýšeny asi u 85 % nonseminomů. Testy jsou užívány k diagnóze rakoviny varlete a jestliže jsou hladiny zpočátku zvýšené, mohou být použity i ke sledování odpovědi na léčbu nebo k časnému odhalení recidivy (návratu onemocnění). AFP a hCG jsou zvýšeny pouze u určitých typů nádorů varlete, LD (laktátdehydrogenáza) bývá zvýšena ve většině z nich. LD je však enzym nacházející se prakticky ve všech tkání těla a je uvolňován do krevního řečiště, pokud nastane buněčné poškození. Není tedy specifický pro rakovinu varlete, a zvýšené hodnoty LD lze nalézt při celé řadě dalších onemocnění vedoucích k poškození buněk v těle.

Další diagnostické metody

Základním zobrazovacím diagnostickým vyšetřením je ultrazvuk (sonografie) , který využívá zvukové vlny k zobrazení velikosti a konzistenci nádoru varlete. Pomocí ultrazvuku lze odlišit nádor od zánětu varlete. V rámci stanovení stadia onemocnění se provádí CT vyšetření nebo PET/CT či PET/MR. Tyto zobrazovací metody jsou pak využívány i ke kontrole efektu léčby, ke zjištění zbytku nádoru po provedeném chirurgickém zákroku a onkologické léčbě, a v dispenzární péči ke zjištění relapsu onemocnění. Jako doplňkové metody lze provést scintigrafické vyšetření skeletu a CT mozku při podezření na výskyt metastáz v těchto oblastech.

Odstranění varlete s nádorem (orchiektomie) je zároveň diagnostickou i léčebnou metodou. V třísle je proveden drobný řez, jímž je z šourku vyňato varle a chámovod.  Patolog následně  určí, o jaký z výše uvedených typů nádoru varlete se jedná, určí jeho přesnou velikost a hodnotí eventuální šíření do nadvarlete či krevních nebo mízních cest, cože je rozhodující pro stanovení následné léčby.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Stěžejní význam při léčbě nádorů varlete má chirurgická léčba. Vyjmuté varle se stane zdrojem pro histopatologické vyšetření, které významně zpřesní a uzavře konečnou diagnózu, jak již bylo zmíněno výše. Odstraňování (disekce) uzlin za břišní dutinou je jednou z variant léčby u časným nonseminomových nádorů. Problém je, že tato léčba je zatížena vznikem komplikací jako poruchy erekce a ejakulace. Z těchto důvodů se od této léčby opouští a je nahrazována chemoterapií.. na bázi cisplatiny. V případě seminomů lze využít možnost ozáření (radioterapii) uzlin  v oblasti pánve  nebo za břišní dutinou (retroperitoneum). Pooperační chemoterapie na bázi cisplatiny se u seminomů indikuje ve vyšších stádiích nádorového onemocnění.

Před zahájením podání chemoterapie je vždy nutno zvážit odběr a zamražení spermatu (kryoprezervace) pro případ, že nemocný má ještě reprodukční plány do budoucna. Léčba chemoterapií působí, alespoň na přechodnou dobu, sníženou plodnost danou působením na zárodečnou tkáň varlete, ve které dochází k tvorbě spermatu. Kryoprezervace je v tomto případě hrazena pojišťovnou a provádí se v centrech asistované reprodukce.

Vyšetření AFP nebo hCG se užívá ke sledování odpovědí na léčbu či sledování návratu (recidivy) onemocnění. Jako další pomůcky ke sledování pacienta po léčbě (diagnostika recidiv) se užívá RTG, USG, CT a PET/CT vyšetření.

Jelikož každý případ rakoviny varlete a každá reakce na léčbu je individuální, Váš lékař nebo onkologický tým by vám měl určit nejvhodnější plán léčby.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Schmoll HJ., Jordan K., Huddart R. Testicular seminoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol., 21, 2010, (Supplement 5): v140 – 146

2. Schmoll HJ., Jordan K., Huddart R. Testicular non-seminoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol., 21, 2010, (Supplement 5): v140 – 146

3. Abrahámová J. Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. Onkologie, 3(3), 2008: 179 – 185

4. Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kol. Nádory varlat. 1. vyd., Grada, Praha, 2008

5. Jones RH., Vaey PA. Part I. Testicular cancer management of early disease. The Lancet Oncology, 4(12), 2003a: 730 – 737

6. Jones RH., Vasey PA. Part I. Testicular cancer management of early disease. The Lancet Oncology, 4(12), 2003a: 738 – 747

7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Testicular Cancer v.2.2010.

8. European Association of Urology (EAU), Guidelines on Testicular Cancer 2010.

9. Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

10. Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference. 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

11. MEDLINEplus (2001 January 26). Testicular Cancer. MEDLINEplus Health Information [On-line information]. Dostupné online na: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001288.htm

12. NCI (2002 May 13, Updated). Testicular Cancer: Questions and Answers. National Cancer Institute, Cancer Facts [On-line information]. Dostupné online: http://cis.nci.nih.gov

13. ACS, (2000 April 12). Testicular Cancer. American Cancer Society, Testicular Cancer Detailed Guide [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.org

14. Mayo Clinic (2002 February 12). What is Testicular Cancer? Mayoclinic.com [On-line information]. Dostupné online na: http://www.mayoclinic.com/invoke.cfm?id=DS00046 through http://www.mayoclinic.com

15. (© 2006). Detailed Guide: Testicular Cancer. American Cancer Society [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?dt=41 through http://www.cancer.org

16. (2006 January 20, Modified). Testicular Cancer (PDQ®): Treatment Patient Version. National Cancer Institute [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/treatment/testicular/patient/

17. (2006 July 24, Modified). Testicular Cancer (PDQ®): Health Professional Version. National Cancer Institute [On-line information]. Dostupné online na: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/testicular/Health

18. (2006 July 21). Testicular Cancer (PDQ®): Screening Health Professional Version. National Cancer Institute [On-line information]. Dostupné online: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/testicular/Health

Odkazy na internetu:
http://www.linkos.cz/pacienti/varle.php

http://nemoci.vitalion.cz/nadory-varlat/

www.testis.cz/laicke-dotazy.html

www.onko.cz/_pub/publikace/varlata.pdf

http://www.linkos.cz/pacienti/varle.php

Tento článek byl naposledy aktualizován 3. července 2020.