Oficiální název:
Leptin
Související vyšetření:

Lipidový profil, Glukóza, HbA1c


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření pomáhá rozlišit, zda máte nedostatečnou hladinu leptinu v krvi, který přispívá k obezitě; k odhalení zvýšeného množství leptinu v krvi; pro hlubší porozumění role leptinu v organismu a jeho vazbě k obezitě v rámci vědeckého bádání.

Kdy se nechat vyšetřit?

Pokud dítě trpí silnou obezitou, která může být způsobená velmi vzácnou dědičnou nedostatečností leptinu; občas při hodnocení obezity; při účasti ve výzkumné studii

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek žilní krve z paže

Příprava

Žádná

Není

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co se testuje?

Leptin patří k adipokinům – hormonům primárně tvořených v tukových buňkách (adipocytech) a v menším množství v dalších tkáních včetně placenty těhotných žen. Tento test měří množství leptinu v krvi.

Leptin je hormon, který pomáhá regulovat chuť k jídlu tak, žeThe Test Sample dává signál receptorům v hypotalamu, v důsledku čehož je navozen pocit sytosti. Např. pokud bylo přijato dostatečné množství potravy, říká tělu, že už nehladoví. Při normální zpětné vazbě, nízká hladina leptinu spustí pocit hladu pro zvýšení spotřeby potravy. Jakmile se hladina leptinu zvýší působením tukových buněk, hlad je snížen a spotřeba potravy také.

Nedostatek leptinu může způsobit neustávající hlad a tělo se snaží chránit se pocitem hladovění. Velmi vzácný dědičný deficit leptinu může způsobit silnou obezitu skrze neustávající hlad a stálé jezení, které začíná už v raném dětství. Terapie založená na doplňování leptinu se ukázala úspěšná u části postižených.

Obezita je nejčastěji spojována se zvýšenými hladinami leptinu. Může být způsobená receptorovou rezistencí k leptinu, podobně jako u receptorové rezistence k inzulinu. Lidé, kteří jsou tímto stavem postižení, stále cítí hlad i po pozření dostatku potravy, přestože tělo dále produkuje více leptinu ve snaze kompenzovat příjem potravy. Na druhou stranu, nějaký stupeň leptinové deficience je odhadován asi u10 % obézních.

Lékařská věda má proto velký zájem na lepším pochopení vazby leptinu k obezitě. Obezita je výrazný zdravotní problém v západním světě, protože ji provází další rizikové stavy jako například zvýšený krevní tlak, dislipémie (zvýšený cholesterol a/nebo triglyceridy), diabetes 2. typu, onemocnění kloubů, nespavost, onemocnění srdce, mrtvice a některé typy onkologických onemocnění.

Recentní studie odhalila, že hladiny leptinu některých lidí může být přesnější marker pro odhad množství tělesného tuku, než body mass index (BMI). Množství leptinu v krvi je totiž úměrný množství tukové tkáně. Toto platí především pro starší ženy a také pro osoby s větším množstvím svalové hmoty nebo vysokou hustotou kostí, takže BMI je u nich zavádějící.

Výzkum zabývající se rolí leptinu v těle a jeho vztahu k obezitě a jeho významem pro snížení tělesné váhy pokračuje. Dále je důležitý pro rozlišení, zda bude léčba suplementací leptinu účinná.

Jak se odebírá vzorek?

Vzorek krve je odebrán jehlou ze žíly.

Je potřeba zajistit přípravu vzorku pro test?

Žádná připrava není zapotřebí.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
?

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření na leptin není prováděno rutinně a doporučení pro jeho stanovení není jasně dané. Většina stanovení je prováděno pouze ve výzkumných podmínkách, jelikož role leptinu v organismu je stále zkoumána.

V lékařských podmínkách bude leptin stanovován nejspíše u obézních dětí, především pokud rodinná anamnéza zahrnuje obezitu v mladém věku. Toto vyšetření může být určeno pro obézní osoby s neustávajícím pocitem hladu, pro rozpoznání nedostatku či přebytku leptinu.

Občas může být objednáno společně s dalšími parametry, např. profil lipidů, thyrodní panel, glukóza, inzulín nebo A1c, pro zhodnocení zdravotního stavu osob s obezitou a pro detekci zdravotních faktorů, které mohou přispívat k, nebo dále komplikovat jejich onemocnění.

Kdy je vyšetření požadováno?

Leptin je obvykle používán při klinických studiích zabývajících jeho rolí v organismu

Co výsledek vyšetření znamená?

U obézních může snížená hladina leptinu ukazovat na určitý stupeň nedostatečnosti, zatímco zvýšené koncentrace jsou spojovány s rezistencí k leptinu. Nejvíce obézních mají zvýšenou hladinu leptinu, ale asi 10 % pacientů může trpět nějakým stupněm insuficience.

Velmi vzácně se může vyskytnout významně snížená hladina leptinu, která ukazuje na dědičný nedostatek leptinu, jehož důsledkem je silná obezita.

Sekrece leptinu má cirkadiánní rytmus, takže jeho koncentrace v krvi se mění během 24 hodinové periody (vyšší v noci než během dne).

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Ženy mají obvykle vyšší hladinu leptinu než muži. Koncentrace leptinu v krvi je také zvýšená během těhotenství a může být značně zvýšena u žen s gestačním diabetem nebo pre-eklampsií. Leptin se ovšem ke sledování těchto stavů nepoužívá.

Užitečnost výsledků leptinu v lékařské praxi, obzvláště při hodnocení přebytku nebo nedostatku tohoto hormonu zatím není plně stanovená. Například u pacienta se vzácnou dědičnou nedostatečností může být nasazena léčba podáváním leptinu, ale u pacientů s mírným nedostatkem nemusí být tato terapie vhodná.

Výzkum zahrnuje další témata, jako např.:

 • Vliv leptinu na zánět a aterosklerózu
 • Zvýšení leptinu při gestačním diabetu a pre-eklampsii během těhotenství
 • Leptin a jeho dopad na plodnost žen
 • Vztah leptinu k depresi, stresu a úzkosti
 • Role leptinu při udržování hladiny glukózy a interakce s insulínem
 • Spojení hladiny leptinu se ztrátou váhy a pocitem hladu

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
 1. Měl by si každý s nadváhou nechat změřit koncentraci leptinu?
 2. Jaká je klasifikace tělesné váhy?
 3. Můžu si nechat vyšetřit leptin v ordinaci svého lékaře?
 4. Co mohu udělat pro snížení nebo zvýšení své hladiny leptinu?
 5. Jak se léčí nedostatečnost leptinu?
 6. Existují vyjma leptinu jiné adipokiny?

1. Měl by si každý s nadváhou nechat změřit koncentraci leptinu?

Měření hladiny leptinu není prováděno rutinně a není indikováno většině pacientům. Pokud je někdo obézní a má neustávající pocit hladu, nebo má silně obézní dítě, může stanovení leptinu zvážit.

2. Jaká je klasifikace tělesné váhy?

Klasifikace je momentálně definovaná dle body mass indexu (BMI).

U dětí se klasifikace řídí BMI percentilem. Percentil v rozmezí 85-94 je klasifikován jako nadváha, od 95 percentilu výše odpovídá klasifikaci obezita.

U dospělých se BMI spočítá jako poměr váhy v kilogramech k výšce v metrechna druhou, tedy a řadí se do kategorií:

 • 18.5 – 24.9 ~ Normální váha
 • 25.0 – 29.9 ~ Nadváha
 • > 30 ~ Obezita

3. Můžu si nechat vyšetřit leptin v ordinaci svého lékaře?

Ne. Stanovení hladiny leptinu je prováděno pouze ve specializovaných laboratořích

4. Co mohu udělat pro snížení nebo zvýšení své hladiny leptinu?

Hladiny leptinu se často sníží, pokud obézní osoba shodí tělesnou váhu a zvýší se při nabytí váhy. Při jiné změně životního stylu se koncentrace nemění.

5.Jak se léčí nedostatečnost leptinu?

Ve vzácných případech, kdy je nedostatečnost leptinu dědičná, byla úspěšně aplikována terapie s léčbou obezity. Bohužel, dosud nebylo vyhodnoceno dostatečné množství klinických dat pro doporučené použití u jiných leptinových nedostatečností

6.Existují vyjma leptinu jiné adipokiny?

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Na tomto webu

Stav: metabolický syndrom, diabetes, nedostatečnost kůry nadledvin, Cushingův syndrom, onemocnění štítné žlázy, inzulínová rezistence, srdeční choroby, podvýživa

Projekce: Obezita (děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, dospělí 50+)

Novinky: Studie zjistila, že leptin zkouška mohla zvýšit přesnost odhadu tělesného tuku (2012)

Související články:

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 14. února 2015.