Další název:
IL-6, Synonyma: interferon beta 2, B cell differentiation factor, Hepatocyte-stimulating factor
Oficiální název:
interleukin-6
Související vyšetření:

C-Reaktivní protein, Autoprotilátky


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

IL-6 je speciální vyšetření k posouzení různorodých zánětlivých stavů, k vyhodnocení probíhajících infekcí a septických stavů. IL-6 je orgánově nespecifický.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření IL-6 není běžné. Pro rychlou dynamikou změn je využíváno jako doplňkové, specializované vyšetření, především k posouzení aktivity zánětu, probíhající infekce, či posouzení efektu léčby.

Požadovaný druh vzorku.

Žilní krev.

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Není potřeba speciální přípravy.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Interleukin-6 (IL-6) je protein produkovaný buňkami imunitního systému k řízení imunitní odpovědi. Jeho stanovení slouží jako ukazatel aktivace imunitního systému. IL-6 může být zvýšen u zánětů, infekcí, autoimunních onemocnění, ale i u kardiovaskulátních a metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus, dále některých leukemií a nádorových onemocnění. Test měří množství IL-6 v krvi.

Interleukin-6 je bílkovinná molekula z velké skupiny molekul zvaných cytokiny. Cytokiny hrají v těle mnoho rolí, působí především v rámci imunitního systému k podpoře imunitní reakce organismu. Jsou součástí "zánětlivé kaskády", která zahrnuje koordinovanou, postupnou aktivaci imunitní reakce a její regulaci.

IL-6 je produkován řadou buněk, především bílými krvinkami (leukocyty) a působí na různé buňky a tkáně. Podporuje diferenciaci B-buněk (bílých krvinek, které produkují protilátky), podporuje růst některých buněk a na druhé straně tlumí růst jiných buněk. IL-6 stimuluje jaterní buňky k produkci proteinů akutní fáze, hraje roli v regulaci tělesné teploty, metabolizmu kostí, funkci mozku. Je to především prozánětlivý cytokin, ale může mít i protizánětlivé účinky.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek se získává odběrem krve ze žíly.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Není nutná žádná speciální příprava.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?

Interleukin-6 (IL-6) je využíván jako specializované vyšetření u pacientů se zánětlivým onemocněním, sepsí, u autoimunních onemocnění, také u kardiovaskulátních a metabolických onemocnění, nejčastěji diabetu.

IL-6 je cytokin bílkovinné povahy, který je produkován buňkami imunitního systému k podpoře a regulaci imunitní odpovědi. Vlivem na jaterní a další buňky stimuluje produkci proteinů akutní fáze, které se zvyšují v krvi při zánětlivé odpovědi organizmu či poškození tkání.

Kdy je vyšetření požadováno?

IL-6 není vyšetření první volby. U zánětlivé odpovědi je nejčastěji požadován C- reaktivní protein. IL-6 je ordinován v případě, že specialista potřebuje další doplňkové informace, či využít rychlou dynamiku změn tohoto vyšetření.

Co výsledek vyšetření znamená?

Za normálních okolností je IL-6 detekován v krvi ve velmi nízkých hodnotách.

Zvýšení IL-6, může způsobit řada podnětů především zánětlivé stavy. Trvalé zvýšení IL-6 je spojeno se zvýšeným rizikem nebo zhoršením prognózy onemocnění. Zvýšení IL-6 můžeme pozorovat u revmatoidní artritidy, systémových onemocnění pojiva a dalších autoimunních poruch. Zvýšení je u probíhajících infekcí a dominuje u sepse. Zvýšení zaznamenáváme též u některých leukemií, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění (diabetes).

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Interleukin-6 může být stanovován i v jiných tělních tekutinách, například v kloubní tekutině a mozkomíšním moku.

Tocilizumab, lék, který blokuje IL-6 receptor a blokuje účinek IL-6, je užíván u některých pacientů s revmatoidní artritidou. Tento lék tlumí zánět a zpomalují progresi kloubní destrukce. Předmětem zkoumání a studií jsou další léky, které regulují účinek IL-6.

V centru výzkumu je též efektivní diagnostické využití IL-6 v medicíně. Výzkumníci aktivně studují IL-6 a další cytokiny pro pochopení normální funkce těchto proteinů v rámci imunitního systému a také pro pochopení jejich spojení s řadou onemocnění a stavů. Cílem je určit roli a racionální využitelnost IL-6 u řady chorobných stavů. Tento výzkum ukáže, jak můžeme IL-6 využít v diagnostice, léčbě a sledování chorob. Ukazuje se, že IL-6 může být použit též pro nastavení účinné léčby, proto někdy definujeme pro léčbu jeho cílovou hodnotu.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Může být IL-6 stanovován v ordinací mého lékaře?

Ne, toto vyšetření není běžně nabízeno a stanovováno. Je velmi pravděpodobné, že v případě potřeby stanovení, budou vaše vzorky zaslány k vyšetření do specializované laboratoře.

2. Mohu si snížit hladinu IL-6?

IL-6 se snižuje s poklesem aktivity zánětu, na změny životního stylu reaguje omezeně pouze u metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier-Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2013, 1146 s.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.