Další název:
HPV DNA
Oficiální název:
Genitální lidský papilomavirus

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Rakovina děložního hrdla (děložního čípku) je druhým nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen (po rakovině prsu) u nás. Ročně je diagnostikovaná u cca 1 000 žen a každý den na ni v České republice zemře jedna žena. Díky pokroku současné medicíny tato zákeřná nemoc zaujímá mezi ostatními onkologickými onemocněními ojedinělé postavení, protože ji lze včasnou prevencí téměř absolutně odvrátit.

Rakovinu děložního hrdla způsobuje dlouhodobá přítomnost vysoce rizikového lidského papilomaviru (HPV). HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Světová zdravotnická organizace vzrůstající výskyt HPV onemocnění považuje z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Očkování je jedinou formou primární prevence proti této infekci, se kterou se za život setká až 80 % z nás. Další takovou prevencí je pouze absolutní sexuální abstinence včetně nekoitálních aktivit, jako je orální sex, mazlení apod.

V rámci dostupné prevence lze přítomnost vysoce rizikových genotypů HPV detekovat HPV DNA testem, a na základě výsledků předpovědět riziko možného onemocnění v budoucnu.  Vysoce rizikové genotypy HPV 16 a HPV 18 jsou zodpovědné za téměř 70% případů vzniku rakoviny děložního hrdla.

Od 1. 1. 2021 zařadilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky do stávajícího screeningu testování na přítomnost HPV pro ženy ve věku 35 let a 45 let jako standardní součást preventivní gynekologické prohlídky a proplácejí jej všechny zdravotní pojišťovny v ČR.

Provedení HPV DNA testu je českou gynekologickou společností důrazně doporučeno spolu s či následně i po negativním cytologickém stěru u žen ve věku 35 (35 + 364 dní)  a 45 (tj. 45 + 364 dní). Při abnormálním výsledku cytologického stěru má být vyšetření na přítomnost viru HPV provedeno vždy. Podle výsledku tohoto testu lékař rozhodne o dalším postupu. Dále se test na přítomnost HPV využívá jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6 měsíců po operaci.

Kdy se nechat vyšetřit?
Každá žena od 15 let má podle vyhlášky MZ ČR č. 70/2012 Sb nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je i screening karcinomu děložního hrdla cytologickým stěrem. Ženy ve věku 35 a 45 let mají nárok v rámci prevence být zdarma vyšetřeny i na přítomnost vysoce rizikových virů HPV.

Samotné cytologické vyšetření, bez vyšetření na přítomnost lidského papillomaviru, umožňuje záchyt jen kolem 50 % až 70 % abnormálních nálezů. Screeningový test HPV DNA je proto doporučován i ženám ve věku 36 – 44 let nebo 46 a více pro dlouhodobé vyloučení či potvrzení rizika rakoviny děložního hrdla, ale žena si jej musí uhradit sama.

Požadovaný druh vzorku?
Buňky z oblasti děložního hrdla. Jde o nebolestivé, neinvazivní vyšetření.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Přítomnost infekce buněk děložního hrdla vysoce rizikovými typy HPV, které jsou v současnosti nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Virus se přenáší intimním stykem (styk pohlavní, orální, anální).

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
V rámci gynekologických preventivních prohlídek u žen se provede stěr z děložního hrdla jemnou štětičkou. Vyšetření je neinvazivní a nebolestivé.

Vyšetření slouží ke včasnému nalezení žen, které jsou infikované zvláště vysoce rizikovými typy HPV, které při dlouhodobém přetrvávání v organismu (řádově 5 – 15 let) mohou způsobit rakovinu děložního hrdla. Ženy, u kterých se přítomnost vysoce rizikových rakovinotvorných typů HPV prokáže, mají být lékařem častěji kontrolovány.

Kdy je vyšetření požadováno?
Ministerstvo zdravotnictví České republiky od roku 2021 zařadilo do stávajícího screeningu testování na přítomnost HPV pro ženy ve věku 35 let (tj. 35 + 364 dní)  a 45 let (tj. 45 + 364 dní) jako standardní součást preventivní gynekologické prohlídky a proplácejí jej všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Provedení HPV DNA testu se rovněž doporučuje, pokud vyjdou výsledky cytologie nejasné nebo patologické a také slouží jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6 měsíců po operaci.

Co výsledek vyšetření znamená?
Prokázaná nepřítomnost infekce HPV (negativní výsledek) je pro ženy je příznivou zprávou, protože mají velmi nízké riziko vývoje rakoviny děložního hrdla v následujících  5 – 10 letech.
Prokázaná přítomnost infekce, zvláště vysoce rizikovými typy (genotypy 16 a 18) HPV (pozitivní výsledek) neznamená akutní ohrožení života nebo zdraví. Jde však o varovný signál, že infikovaná žena má zvýšené nebo vysoké riziko rozvoje rakoviny děložního hrdla a musí být pečlivě a často vyšetřená a kontrolována ošetřujícím gynekologem. V případě přítomnosti nejrizikovějších genotypů HPV 16 a HPV 18 se proto doporučuje podrobné vyšetření pochvy a děložního hrdla při tzv. expertní kolposkopii s eventuálním odběrem buněk podezřelé tkáně (tzv. biopsie).

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Ani průkaz infekce HPV (i vysoce rizikovými rakovinotvornými typy) neznamená 100% pravděpodobnost vývoje rakoviny děložního hrdla. Naprostá většina žen se naštěstí pomocí vlastních obranných mechanismů s infekcí vyrovná a virus zlikviduje.
Zásadní význam vyšetření na přítomnost HPV spočívá v záchytu žen, u kterých by se rakovina mohla vyvinout a které je nutné častěji a pravidelně vyšetřovat.

Často kladené otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

 

1. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny děložního hrdla?

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny děložního hrdla je infekce vysoce rizikovými typy lidského papillomaviru (HPV). Jde o nejčastější sexuálně přenosnou infekci, která je ve většině případů zlikvidována přirozenou obranyschopností organizmu. Pokud virus v těle přetrvává, může způsobit zhoubné onkologické onemocnění, které se vyvíjí plíživě a dlouho nemá žádné příznaky.

Podíl případů ve věkové kategorii (analyzováno období 2013–2017). Zdroj dat: NOR.

Screeningové testy pro tento typ infekce jsou nově hrazeny zdravotními pojišťovnami spolu s Pap testem ženám ve věku 35 a 45 let (dvakrát za život).  Jiné věkové kategorie mohou mít při preventivní prohlídce rovněž proveden HPV test, ten ale nebude hrazen z veřejných prostředků a žena si jej musí uhradit sama.

Se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny děložního hrdla je též spojen věk, ve kterém dojde k prvnímu pohlavnímu styku (čím dříve, tím vyšší riziko), počet sexuálních partnerů, kouření a přítomnost dalších pohlavně přenosných infekcí jako je infekce herpetickým virem či HIV.

2. Koho můžu požádat o vyšetření lidského papillomaviru a jak je to s úhradou vyšetření?

Od 1. 1. 2021 mají ženy ve věku 35 a 45 let nárok být zdarma vyšetřeny  na přítomnost vysoce rizikových virů HPV v rámci preventivní prohlídky. Screeningový test HPV DNA je doporučován i ženám ve věku 36 – 44 let nebo po roce 46+ pro dlouhodobé vyloučení či potvrzení rizika rakoviny děložního hrdla, ale žena si jej musí uhradit sama. Dále je vyšetření HPV DNA  hrazené z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu děložního hrdla s minimálním odstupem 6 měsíců po operaci.

2. Gynekolog mi provádí v rámci preventivních prohlídek jen odběr na cytologické vyšetření buněk děložního hrdla. Není vyšetření na přítomnost HPV zbytečné?

V žádném případě ne. Spolehlivost cytologického vyšetření pro záchyt rakoviny děložního hrdla se uvádí jen mezi 50 a 70 %.

Prokázaná přítomnost infekce, zvláště vysoce rizikovými typy HPV se nemusí projevit přítomností abnormálních buněk, kterou by zachytilo cytologické vyšetření. Jde o nejčastější sexuálně přenosnou infekci, která je ve většině případů zlikvidována přirozenou obranyschopností organizmu.  Jde varovný signál, že infikovaná žena má zvýšené nebo vysoké riziko rozvoje rakoviny děložního hrdla a musí být pečlivě a často vyšetřovaná a kontrolovaná ošetřujícím gynekologem. Pokud virus v těle přetrvává, může způsobit zhoubné onkologické onemocnění.

Prokázaná nepřítomnost infekce HPV je naopak pro ženy příznivou zprávou, protože mají velmi nízké riziko vývoje rakoviny děložního hrdla v následujících  5 – 10 letech.

3. Pokud mi lékař zjistí infekci vysoce rizikovým typem HPV 16 nebo HPV 18, jakou mám pravděpodobnost, že onemocním rakovinou děložního hrdla?
Genotypy HPV 16 a HPV 18 jsou zodpovědné za cca 70 % všech rakovin děložního hrdla. Proto se v případě prokázání přítomnosti nejrizikovějších genotypů HPV 16 a HPV 18 doporučuje podrobné vyšetření pochvy a děložního hrdla při tzv. expertní kolposkopii s eventuálním odběrem buněk podezřelé tkáně (tzv. biopsie).  

4. Dá se infekci HPV předejít?

Očkování je jedinou formou primární prevence proti této infekci, se kterou se za život setká až 80 % z nás. Další takovou prevencí je pouze absolutní sexuální abstinence včetně nekoitálních aktivit, jako je orální sex, mazlení apod.

Infekce lidskými papilomaviry je velice častá a týká se všech sexuálně aktivních žen i mužů, rozhodně to není otázka promiskuity, jak si mnozí myslí. Nezodpovědné chování je pouze jedním z celé řady rizikových faktorů a opravdu nelze předem říci, u koho se infekce HPV rozvine v onemocnění a čí organizmus se s ní naopak vyrovná. 

5. Dá se s infekcí HPV bojovat?
Ano. Lidské tělo se v naprosté většině případů s infekcí vyrovná samo, prostřednictvím svých obranných mechanismů.

6. Jaká jiná onemocnění HPV infekce způsobuje?

Kromě rakoviny děložního hrdla jde o zhoubné nádory penisu u mužů a zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku. Méně nebezpečné typy HPV způsobují některé kožní bradavice nebo nezhoubné nádory (papilomy) v oblasti genitálií a konečníku.

7. Pokud mám rakovinu děložního hrdla, jaké jsou možnosti léčby?

Rakovina děložního hrdla je pomalá, progresivní nemoc a může trvat roky, než se rozšíří mimo děložní hrdlo. Běžné gynekologické vyšetření poskytuje nejvyšší šanci, jak zabránit rakovině v jejím růstu díky zjištění a včasném odstranění prekancerozní tkáně či tkáně ve velmi raném stádiu rakoviny (pomocí konizace či kryoterapie).

U pokročilých forem rakoviny děložního hrdla může být provedena hysterektomie (chirurgické odstranění dělohy). Pokud se rakovina již rozšířila do ostatních tkání (tzv. metastazovala), je doporučena terapie ozařováním.

Pokud vám byla stanovena rakovina děložního hrdla, vězte, že v léčení této nemoci medicína udělala neuvěřitelný pokrok. Promluvte si se svým ošetřujícím lékařem a gynekologickým onkologem (doktor specializující se na rakovinu pohlavních orgánů), kteří vám navrhnou vhodný léčebný plán.

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

Doporučená odborná literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
  1. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening Second edition Supplements
  2. Doporučení pro implementaci hpv dna testu do screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice, https://www.cgps.cz/
  3. Schiffman M,  at all, Relative Performance of HPV and Cytology Components of Cotesting in Cervical Screening, JNCI J Natl Cancer Inst (2018) 110(5): djx225; doi: 10.1093/jnci/djx225
  4. Sehnal B, Sláma J., Jak dále ve screeningu karcinomu děložního hrdla? Čes. Gynek., 2020, 85, č. 4, s. 236–243
  5. The Transition Towards HPV Vaccination and Population-Based HPV Testing – review, Viruses 2018, 10, 729; doi:10.3390/v10120729
  6. Sláma J, Současné limity prevence karcinomu děložního hrdla v České republice,  Čes. Gynek., 2017, 82, č. 6,
  7. Časopis Gynekologie a porodnictví 3/2018, 5. Společná konference ČGPS JEP a SGPS SLS
  8. Ronco G. et al. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2010 Mar;11(3) 249-57
  9. Stoler M.H. et al. High-Risk Human Papillomavirus Testing in Women With ASC-US Cytology. Results From the ATHENA HPV Study. Am J Clin Pathol 2011;135:468-475
  10. SM Garland et al. (2021). IPVS Statement: Moving Towards Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem; www.HPVWorld.com, 151

Doporučené weby:

http://www.cipek.cz

https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/rakovina-delozniho-cipku.html

https://www.hpv-college.cz/prevence

https://www.pacientska-organizace.cz/edukacni-materialy/

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-prosazuje-rozsireni-prevence-karcinomu-delozniho-cipku/
www.hpv16and18.com

 

Tento článek byl naposledy aktualizován 17. února 2021.