Další název:
Počet spermií, Vyšetření semenné tekutiny
Oficiální název:
Vyšetření spermatu
Související vyšetření:

Test na protilátky proti spermiím


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro zjištění zdraví vašich reprodukčních orgánů, zvláště má-li partnerka potíže s otěhotněním nebo po vazektomii, zda operace byla úspěšná.

Kdy se nechat vyšetřit
Myslíte-li si, že byste mohl mít potíže s plodností nebo po provedené vazektomii (přerušení chámovodu s cílem sterilizace muže).

Požadovaný druh vzorku
Vzorek spermatu získaný do sterilní zkumavky s širokým hrdlem, kterou dostanete v laboratoři

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Vyšetřením spermatu se zjišťuje množství a kvalita tekuté části a mikroskopických, pohybujících se buněk, zvaných spermie. Semeno je matná, bělavá substance, která opouští penis během ejakulace. Spermie jsou buňky s hlavičkou a bičíkem, který jim umožňuje cestovat k vajíčku. Spermie mají jednu sadu chromozomů (všechny geny muže) a splynou s vajíčkem ženy, což vede k oplodnění.

Běžným vyšetřením spermatu stanovujeme:

 • objem semene
 • hustotu (viskozitu)
 • koncentraci spermií
 • celkové množství spermií
 • pohyblivost spermií (procento pohyblivých, progresivitu a směr pohybu)
 • počet normálních a nenormálních (defektních) spermií
 • koagulaci a zkapalnění
 • fruktózu
 • pH (kyselost)
 • počet nezralých spermií a
 • počet bílých krvinek (buněk upozorňujících na infekci)

Pomocná vyšetření by měla být prováděna, pokud je sperma abnormální; patří k nim test na protilátky proti spermiím. Pokud se uvažuje o asistované reprodukci (například oplodnění in vitro), měly by být provedeny i funkční testy spermií. Občas se dělá i test přežití spermií v mrazu ke zjištění, jak spermie přežijí dlouhodobé skladování, pokud by se pár rozhodl uchovat spermie pro další těhotenství.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Většina laboratoří vyžaduje odebrání vzorků na místě, protože sperma musí být vyšetřeno během jedné hodiny po ejakulaci. Odebírá se v soukromí, obvykle na toaletě. Semeno do zkumavky získá muž masturbací. Někteří muži, z náboženských nebo jiných důvodů, mohou chtít získat sperma při pohlavním styku s použitím kondomu. V takovém případě kondom poskytne lékař, protože lubrikované kondomy mohou zkreslit výsledky vyšetření. Spermie jsou velmi citlivé na teplotu. Je-li odběr proveden doma, vzorek by měl být přechováván po celou dobu při pokojové teplotě (21 °C). Nikdy vzorek nezmrazujte ani jej nezahřívejte na tělesnou teplotu.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Aby se spermie mohly doplnit, muž by neměl dva až čtyři dny před odběrem vzorku ejakulovat. Držte se pokynů, které jsou vám poskytnuty.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno
Kdy je vyšetření požadováno

Co výsledek vyšetření znamená
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno
Vyšetření spermatu je využíváno ke zjištění možné neplodnosti muže – neschopného oplodnění ženy. Vyšetření spermatu má řadu součástí. Semeno a spermie jsou vyšetřovány z mnoha hledisek. Aby bylo vyšetření spermatu směrodatné, mělo by odebrány minimálně dva vzorky během 2 – 3 měsíců (minimální časový interval mezi těmito náběry je 7 dní), jelikož některé podmínky mohou mít na úroveň spermií vliv.
Vyšetření spermatu se také provádí kvůli zjištění počtu spermií po vazektomii. Je-li ve spermatu stále přítomné velké množství spermií, bude nutné, aby muž a jeho partnerka používali ochranu k zabránění otěhotnění. Budou potřebná ještě další vyšetření počtu spermií, dokud nebude sperma od spermií vyčištěno.

Kdy je vyšetření požadováno
Vyšetření spermatu je doporučováno po vazektomii a pokud se lékař domnívá, že by nemocný mohl mít potíže s plodností. Takové problémy začíná pociťovat nejméně 10 – 20 % manželských párů a mužské faktory jich nyní způsobují až 40 %. Mužská neplodnost má mnoho příčin a některé z nich, jako je varikokéla (rozšíření žil odvádějících krev z varlat), mohou být úspěšně léčeny. Jsou-li brány v úvahu mužské faktory, vyšetření spermatu je nezbytné k určení proveditelnosti asistované reprodukce pro usnadnění otěhotnění.

Co výsledek vyšetření znamená
Běžný objem získaného spermatu je kolem 2-6 ml tekutiny. Menší množství by znamenalo méně spermií, což by ovlivnilo plodnost. Více spermatu upozorňuje na velké množství tekutiny, vedoucí ke zředění spermií a také ke zhoršení plodnosti.

Koncentrace spermií (též zvaná hustota) je měřena v milionech spermií na mililitr semene. Normální je 20 milionů/ml a vyšší (a více než 80 milionů spermií při jedné ejakulaci). Čím méně jich vzorek má, tím menší je pravděpodobnost oplodnění ženy. Muž po vazektomii by neměl mít ve vzorku žádné spermie.

Pohyblivost je procento pohyblivých spermií ve vzorku. Čím pomalejší, či nepohyblivé, spermie ve vzorku jsou, tím je nepravděpodobnější, že by muž ženu mohl oplodnit. Pohyb spermií je měřen stupnicí od nuly do 3. Pokud je pohyblivá méně než polovina spermií, k určení mrtvých spermií se používá barvení. To se nazývá testem vitality.

Vyšetření morfologie spočívá ve sledování velikosti, tvaru a vzhledu spermií. Hodnotí strukturu 200 spermií, kdy jsou zaznamenány všechny vady. Čím větší je přítomnost abnormálních spermií, tím horší je plodnost.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
Počet spermií a dalších hodnot vyšetření spermatu může ovlivnit několik faktorů. Muž může mít nižší počet spermií, pokud byla poškozena varlata, či byla léčena radioterapií nebo vyšetřovaný muž užíval určité léky (azathioprin nebo cimetidin). Muž s vyšší hladinou estrogenů mívá menší počet spermií.

Jednou z častých příčin mužské neplodnosti je extrémně vysoká horečka, selhání varlat, ucpání cest, kterými směřuje sperma do penisu a snížený počet spermií ve vzorku (oligospermie).

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaké jsou hlavní známky plodnosti při vyšetření spermatu, kromě všech mnoha věcí, které jsou vyšetřovány?
2. Ve svém prvním vzorku spermatu jsem měl dobrou pohyblivost, ale později byla velmi nízká. Co to mohlo způsobit?
3. Rád bych si nechal vyšetřit semeno, protože má žena má potíže s otěhotněním. Z různých důvodů nechci odběr svého spermatu v ordinaci lékaře. Z náboženských důvodů si nechci nasazovat kondom při pohlavním styku. Co mám dělat?
4. Neměla by se vyšetřit plodnost nejprve u mé ženy?

1. Jaké jsou hlavní známky plodnosti při vyšetření spermatu, kromě všech mnoha věcí, které jsou vyšetřovány?
Počet spermií, pohyblivost (procento živých spermií) a morfologie (normální tvar spermií) mají nejužší spojitost s dobrou úrovní plodnosti.

2. Ve svém prvním vzorku spermatu jsem měl dobrou pohyblivost, ale později byla velmi nízká. Co to mohlo způsobit ?
Pokud jste měl dobrou pohyblivost při prvním odečtení, mohla být pozdější horší pohyblivost spermií v souvislosti s genitální infekci, či zánětem prostaty.

3. Rád bych si nechal vyšetřit semeno, protože má žena má potíže s otěhotněním. Z různých důvodů nechci odběr svého spermatu v ordinaci lékaře. Z náboženských důvodů si nechci nasazovat kondom při pohlavním styku. Co mám dělat?
Nejlepším řešením by byla masturbace v soukromí vašeho domova. Malé propíchnutí kondomu špendlíkem by mohl být pro vás přijatelným kompromisem, pokud musíte získat vzorek při pohlavním styku.

4. Neměla by se vyšetřit plodnost nejprve u mé ženy?
Pokud pár nemůže dosáhnout početí, je mnohem snadnější, méně zatěžující a levnější, aby byl vyšetřen jako první muž. U muže je potřeba pouze vyšetřit sperma a vzorek může být velmi rychle získán a zhodnocen. Je-li mužovo sperma normální, pak má smysl přikročit k více zatěžujícím a dražším vyšetřením ženské neplodnosti.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

ŠTUDENT, V., ZÁŤURA, F., MUCHA, Z.: Základy urologické andrologie, Praha: Galén, 2003

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 2. května 2010.