Další název:
Zika RT-PCR Test, Protilátky proti viru Zika, Zika VNT
Oficiální název:
Zika IgM ELISA; Real Time RT-PCR; Zika Virus RNA kvalitativní Real-Time RT-PCR; Zika virus neutralizační test (VNT)
Související vyšetření:

Vyšetření na arboviry, Vyšetření na horečku dengue, Virus západonilské horečky


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

S cílem diagnostikovat infekci virem Zika.

Kdy se nechat vyšetřit?

Máte-li horečku, vyrážku, bolest kloubů a zánět spojivekpo cestě do oblastí, kde je virus Zika endemický, nebo máte-li tyto příznaky a měl(a) jste sexuální kontakt s někým, kdo se před nedávnem vrátil z oblasti, kde je přítomen virus Zika; jste-li těhotná a byla jste v oblasti, kde se vyskytuje virus Zika, bez ohledu na příznaky, nebo když se dítě narodí se známkou mikrocefalie (malá hlava).

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži a/nebo vzorek moči odebraný do čisté nádobky; méně často mozkomíšní mok či plodová voda (amniová tekutina)

Je potřeba příprava vzorku?

Není.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Zika je virové infekční onemocnění, které se šíří primárně bodnutím komárem roduAedes a méně často pohlavním stykem. Vyšetření detekuje genetický materiál (RNA) viru Zika v krvi, moči, mozkomíšním moku nebo plodové vodě nebo stanovuje protilátky v krvi; ty vznikají jako odpověď na infekci virem Zika.

Asi 80 % osob infikovaných virem Zika nemá žádné příznaky, zatímco ostatní mají jen mírné příznaky nemoci. Osoby, u kterých se vyvinou příznaky, mají velmi dobrou prognózu, co se týká úplného uzdravení. Nejčastější počáteční příznaky onemocnění Zika zahrnují horečku, vyrážku, bolest kloubů a zánět spojivek, které přetrvávají několik dnů až týden. Tyto příznaky jsou podobné jako u ostatních virových onemocnění přenášených komáry, zejména horečka dengue. Díky podobným příznakům u Zika a dalších nemocí je pro diagnostiku onemocnění Zika virem nezbytné laboratorní vyšetření.

Infekce virem Zika se typicky diagnostikuje vyšetřením krve a moči. Laboratorní vyšetření mohou zahrnovat molekulární testy pro virus Zika (PCR), které detekují přítomnost samotného viru, nebo stanovení protilátek produkovaných imunitním systémem po expozici viru Zika.

Od prvého případu onemocnění člověka virem Zika v r. 1952 byla ohniska onemocnění popsána v Africe, jihovýchodní Asii a na tichomořských ostrovech. V květnu 2015 byl virus Zika nalezen poprvé na americkém kontinentu, a to v Brazílii. Poté se rychle rozšířil po celé Latinské Americe; největší výskyt je ve východní Brazílii.

Zatímco osoby infikované virem Zika nemají zřetelné či vážné příznaky, může infekce představovat závažné riziko pro těhotné ženy a jejich nenarozené děti, včetně možnosti potratu a defektů plodu. Od května 2015 hlásily brazilské úřady rostoucí počet případů infekce virem Zika spolu se zvýšeným počtem dětí narozených s mikrocefalií (tj. zmenšením hlavy). Bylo potvrzeno, že infekce virem Zika během těhotenství může vyvolat mikrocefalii a jiné defekty plodu.

Děti s mikrocefalií mají mnohem menší hlavu, než je obvyklé; těžká mikrocefalie může vyvolat celou řadu problémů včetně poruch vývoje, křečí, ztráty sluchu a zraku. Vliv infekce virem Zika během těhotenství je intenzivně studován.

Ve vzácných případech je infekce virem Zika spojena s vývojem syndromem Guillain-Barrého (GBD). GBS je autoimunitní onemocnění, při kterém organismus napadá svou vlastní nervovou tkáň; vede to k svalové slabosti až paralýze. Příčiny GBS jsou stále studovány, ale je zjištěno, že většina případů se vyvíjí po virové nebo bakteriální infekci.

Doporučuje se, aby těhotné ženy a ženy předpokládající těhotenství necestovaly do oblastí s výskytem onemocnění Zika. V současné době neexistuje vakcína ani účinná léčba onemocnění způsobené virem Zika. Zábrana píchnutí komárem Aedes je nejlepším způsobem prevence onemocnění.


Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve je odebrán jehlou ze žíly na paži. Vzorek moči se odebírá do čisté nádobky. V odůvodněných případech lékař odebírá vzorek mozkomíšního moku či plodové vody.

Je třeba nějaká příprava, aby se zajistila kvalita vzorku?

Žádná příprava není třeba.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?

Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením?

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření viru Zika se užívá pro průkaz infekce tímto virem u osoby bez příznaků a k určení, zda osoba se známkami infekce virem Zika byla nakažena po expozici v místech, kde se virus vyskytuje. Užívá se také pro vyšetření osob, které měly sexuální kontakt s někým, kdo se před nedávnem vrátil z oblasti výskytu viru Zika.

Infekce virem Zika se dá obtížně diagnostikovat bez laboratorního vyšetření, protože příznaky mohou připomínat potíže při jiných virových infekcích, jako je např. horečka dengue; často je pacient bez jakýchkoliv příznaků. V současné době jsou k dispozici dva druhy testů:

Molekulární testy pro virus Zika (PCR) odhalují přítomnost RNA viru a mohou prokázat infekci již týden po vzniku příznaků. Jeden z tzv. real-time RT-PCR testů prokazuje virus Zika, další jiné podobné virové infekce přenášené komáry (např. horečka dengue); to umožňuje rozlišit mezi chorobami s podobnými příznaky. Vyšetření se může provádět v krvi, mozkomíšním moku, plodové vodě nebo moči.

Molekulární testy v krvi obvykle neprokážou virus Zika po sedmém dni onemocnění. Vyšetření v moči prokáže RNA viru Zika nejméně dva týdny po začátku potíží. Podle nejnovější studie by měla být moč preferovaným vzorkem pro průkaz RNA viru Zika v prvých třech týdnech onemocnění. Jsou-li krev a moč odebrány dříve než 7 dní po nástupu příznaků nemoci, doporučuje se testovat oba vzorky.

Je-li výsledek vyšetření PCR negativní, je možné pro stanovení diagnózy užít vyšetření protilátek.

Stanovení protilátek v krvi vyšetření prokazuje přítomnost protilátek typu IgM, které se vytvářejí v imunitním systému, setká-li se vyšetřovaná osoba s virem. Protilátky se vyšetřují v případě negativního výsledku PCR testu nebo jako alternativní vyšetření osob, které mohly být infikovány, ale již uběhla doba, po kterou je pozitivní výsledek PCR testu. Protilátky třídy IgM se objevují v krvi 4 až 5 dní po začátku nemoci a přetrvávají asi 12 týdnů. Provedení testu mimo toto časové období může vest k falešně negativním výsledkům.

Stanovení protilátek třídy IgM může být pozitivní i v případě infekce podobným virem, jako je dengue (tzv. zkřížená reaktivita). Je-li vyšetření protilátek třídy IgM pozitivní, užívá se k potvrzení přítomnosti protilátek proti viru Zika a k vyloučení ostatních virových onemocnění tzv. virus neutralizačních protilátek (VNT).

Doba, za kterou obdržíte výsledek je dána nutností poslat vzorek do centrální laboratoře, která laboratorní testy pro potvrzení infekce virem Zika provádí. Testování na nákazu virem zika v České republice zajišťují laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření infekce virem Zika se provádí, má-li vyšetřovaný příznaky, které mohou být spojené s touto infekcí, a před nedávnou dobou cestoval do oblastí, kde se virus šíří pomocí komárů. Další indikací je pohlavní styk s někým, kdo se před nedávnem vrátil z těchto oblastí.

Příznaky infekce virem Zika trvají obvykle 2 až 7 dny.

Zahrnují především:

  • Horečku
  • Bolest kloubů
  • Vyrážku
  • Zánět spojivek (konjunktivitidu)
  • Bolest hlavy

Těhotným ženám, které se vrátily z oblastí s výskytem viru Zika, by mělo být nabídnuto stanovení protilátek, i když nemají příznaky onemocnění. Stejně tak by mělo být vyšetření provedeno u těhotných, které měly pohlavní styk s mužem, který se před nedávnem vrátil z uvedených oblastí.

Vyšetření se může provést, má-li novorozenec mikrocefalii. Podobně by se měly vyšetřit osoby se syndromem Guillain-Barré, jestliže byly v riziku styku s virem Zika.

Co výsledek vyšetření znamená?

Molekulární vyšetření

· PCR metoda, která stanovuje RNA viru, je považována za nejspolehlivější pro stanovení diagnózy. Pozitivní výsledek je třeba považovat za konečný.

· Negativní výsledek PCR metody může znamenat, že se nejedná o infekci virem Zika nebo je hladina viru příliš nízká. Toto se může stát, je-li vyšetření v krvi provedeno více než 7 dní po vzniku potíží a/nebo je-li vyšetření v moči provedeno až po 2 – 3 týdnech, tedy když uběhla doba, po kterou je virus přítomen ve vzorku. V případě negativního výsledku PCR testu se doporučuje vyšetřit přítomnost protilátek (viz níže).

Vyšetření protilátek

· Pozitivní výsledek při stanovení protilátek třídy IgM proti viru Zika je doplněn druhým vyšetřením, prokazujícím virus neutralizační protilátky (VNT); má za cíl přítomnost protilátek proti viru Zika potvrdit. Je-li výsledek VNT pozitivní pro virus Zika a negativní pro virus dengue, ukazuje to na čerstvou infekci virem Zika.

· Negativní výsledek na přítomnost protilátek nevylučuje možnost infekce virem Zika. Negativní výsledek může znamenat, že vyšetřovaná osoba nemá infekci virem Zika a příznaky mají jinou příčinu. Může to také znamenat, že je hladina protilátek příliš nízká, aby se dala změřit. Taková osoba může mít infekci virem Zika, je však příliš brzy po expozici viru a ještě netvoří stanovitelné množství protilátek. Brzy po infekci (do 7 dnů od vzniku příznaků), kdy se protilátky ještě netvoří, se doporučuje provádět PCR test (viz výše).

Protože se stále objevují nové informace o infekci virem Zika, doporučuje se sledovat stránky Státního zdravotního ústavu, který o novinkách informuje.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Pozitivní výsledek vyšetření na virus Zika nepřináší žádnou informaci o zdravotním stavu plodu.

Příznaky jako vyrážka a bolesti kloubů nepotvrzují infekci virem Zika, protože nejsou pro toto onemocnění specifické.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Za jak dlouho jsou k dispozici výsledky vyšetření?

Doba, za kterou obdržíte výsledek, je dána nutností poslat vzorek do centrální laboratoře, která laboratorní testy pro potvrzení infekce virem Zika provádí. Jak již bylo uvedeno, testování na nákazu virem Zika v České republice zajišťují laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem.

2. Může se virus Zika přenášet mezi lidmi?

Ano. Může se přenést z těhotné ženy na vyvíjející se dítě (plod). Vzácně se může přednést na další osobu pohlavním stykem. Doporučuje se, aby těhotné ženy užívaly kondom při styku s partnerem, který cestoval do oblastí s výskytem viru Zika nebo v těchto oblastech žil. Velmi vzácně se může virus Zika přenést krevní transfuzí či orgánem dárce. Případy přenosu viru Zika transfuzí krve v Brazílii jsou stále studovány.

3. Existuje prevence onemocnění virem Zika?

V současné době nemáme žádnou vakcínu či lék pro léčbu infekce virem Zika. Omezení expozice viru záleží především v zabránění píchnutí komárem.

Je proto třeba:

  • Nosit košile s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty, nejlépe světlé barvy.
  • Užívat speciální repelenty obsahující podle předpisu včetně varování pro těhotné a děti.
  • Používat vhodný repelent na boty, ponožky, kalhoty a stany.
  • Spát v místnostech bez hmyzu nebo pod moskytiérou.
  • Vysoušet nádrže, rybníčky a kaluže, kde by se mohly vyvíjet larvy komárů.

Protože se virus Zika může šířit pohlavním stykem, můžete se chránit správným užíváním kondomu. Jediný způsob, jak zabránit přenosu viru Zika pohlavním stykem, je sexuální abstinence.

4. Jestliže jsem prodělal infekci virem Zika, mohu ji dostat znovu?

Pokud se infikoval(a) virem Zika jednou, je nepravděpodobné, že se nakazíte znovu.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Virus zika v otázkách a odpovědích. Český rozhlas, 28. ledna 2016. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/prehledne-virus-zika-v-otazkach-a-odpovedich--1578288

Základní údaje o viru zika, který se šíří v Latinské Americe. ČTK, České noviny, 26. ledna 2016. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/profil-zakladni-udaje-o-viru-zika-ktery-se-siri-v-latinske-americe/1307441

Petersen, E., et al. (2016 January 22) Interim guidelines for pregnant women during a Zika virus outbreak — United States, 2016. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6502e1.htm

(16. 2. 2016). Centers for Disease Control and Prevention Zika MAC- ELISA emergency use authorization fact sheet for health care providers: Interpreting Zika MAC - ELISA results. Centers for Disease Control and Prevention. Dostupné z: http://www.cdc.gov/zika/pdfs/zika-mac-elisa-fact-sheet-for-hcp.pdf

(18. 3. 2016). Press release: New CDC laboratory test for Zika virus authorized for emergency use by FDA. Centers for Disease Control and Prevention. Dostupné z: http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0318-zika-lab-test.html

(23. 3. 2016). Laboratory testing for Zika virus infection, interim guidance. World Health Organization. Dostupné z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204671/1/WHO_ZIKV_LAB_16.1_eng.pdf

(14. 4. 2016). Zika and Guillain-Barré Syndrome. Centers for Disease Control and Prevention. Dostupné z: www.cdc.gov/zika/about/gbs-qa.html

(9. 5. 2016). Areas with Zika. Centers for Disease Control and Prevention. Dostupné z: http://www.cdc.gov/zika/geo

 

22. 7. 2016

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.