Další název:
Stimulační test s ACTH

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro diagnostiku Addisonovy choroby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže má lékař podezření, že nadledviny neprodukují dostatečně kortizol.

Požadovaný druh vzorku
Odebere se vzorek krve a potom se nitrožilně podá malé množství synactenu. Po 30 minutách a někdy i po 60 minutách se odeberou další vzorky krve.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Synacten je syntetické léčivo účinkující podobně jako adrenokortikotropní hormon (ACTH), tj. podněcuje nadledviny k větší tvorbě kortisolu. Na základě měření vzestupu kortizolu v krvi lékař pozná, zda nadledviny secernují normální množství kortizolu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Budete požádáni, abyste se položili. Do vaší loketní žíly bude zavedena jehla nebo kanyla s hadičkou a s ventilem na konci. Kanyla se přilepí k paži a zůstane na místě po celou dobu vyšetření. Na úvod se odebere nultý vzorek krve. Potom se nitrožilně podá roztok synactenu. Po 30 minutách se odebere druhý vzorek krve. Některé kliniky odebírají také třetí vzorek krve po 60 minutách. Ve všech krevních vzorcích se měří kortizol.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

K čemu se vyšetření používá?
Vyšetřením se zjišťuje, zda nadledviny tvoří normální množství kortizolu. Když netvoří dost kortizolu a aldosteronu, může se pacient cítit slabý a nemocný, je letargický a hubne. Synacten podněcuje nadledviny ke tvorbě těchto steroidů. Jestliže nadledviny nepracují správně, potom po podání synactenu je vzestup kortizolu buď malý nebo žádný.

Kdy je vyšetření požadováno?
Když má lékař podezření, že nadledviny nepracují dobře a pacient by mohl mít Addisonovu nemoc.

Co znamená výsledek vyšetření?
Vzestup kortizolu po synactenu znamená, že nadledviny fungují spávně a že nemáte Addisonovu nemoc. Laboratoř a lékaři mají stanoveny normální hodnoty tohoto vzestupu. Jestliže je jen malý nebo žádný, naznačuje to, že pacient trpí Addisonovou nemocí.

Další informace související s tímto vyšetřením
Vedlejší účinky - Někteří pacienti pociťují nevolnost, zrudnutí ve tváři a zrychlený tep. Tyto projevy jsou však jen krátkodobé a do skončení testu zmizí.
Astma - Trpíte-li astmatem nebo plicní chorobou kvůli níž používáte inhalátor, musíte to sdělit lékaři nebo sestře.
Alergie - Povězte lékaři nebo sestře zda máte nějakou alergii.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co se stane, když výsledek mého vyšetření nebude normální?

Lékař pravděpodobně odebere krev na další vyšetření, aby zjistil proč nadledviny nefungují správně. Bude-li výsledek vyšetření silně abnormální, podá vám lékař steroidy, aby nahradil ty, které vaše tělo netvoří.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Horký K. (ed.): Lékařské repetitorium. Nakl. Galén Praha, 2003, 788 s.

Racek J. et al.: Klinická biochemie. 2. přepracované vydání. Galén Praha 2006, 329 s.

Stárka L. et al.: Endokrinologie. Maxdorf Jesenius Praha 1997, 330 s.

Zima T. et al.: Laboratorní diagnostika. 2. přepracované vydání. Galén-Karolinum Praha, 2007, 906 s.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. května 2012.