Další název:
Intaktní parathormon, Paratyrin, Bioaktivní PTH, PTH (1-84), Hormon příštítných tělísek, Paratyroidní hormon
Oficiální název:
Paratyrin
Související vyšetření:

Vápník, Magnézium, Vitamin D, Fosfor


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
K určení toho, zda hodnoty PTH normálně odpovídají na změny kalcia v krvi, k určení příčin nerovnováhy kalcia, ke zhodnocení funkce příštítných tělísek (paratyreoidey), během chirurgického řešení hyperparatyreózy, kdy potvrzujeme odstranění žlázy (žláz) způsobující problémy.

Kdy se nechat vyšetřit?
Když jsou hladiny kalcia v krvi vyšší nebo nižší než normální hodnoty, když se podrobujete chirurgickému zákroku pro hyperparatyreózu nebo když se chce váš lékař přesvědčit, jak dobře fungují vaše příštítná tělíska.

Požadovaný druh vzorku.
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Paratyrin pomáhá organizmu udržovat stabilní hladinu kalcia (vápenatých iontů) v krvi. Je součástí zpětnovazebného mechanizmu zahrnující kalcium, PTH, vitamin D a v určité míře fosfáty a magnesium. Stavy a nemoci porušující zpětnovazebnou smyčku mohou způsobit nepřiměřené zvýšení či snížení kalcia a PTH a vyvolat tak symptomy hyperkalcemie nebo hypokalcemie.

PTH je produkován čtyřmi příštítnými tělísky umístěnými obvykle na zadní části štítné žlázy. Za normálních okolností tyto žlázy reagují na nízké hodnoty kalcia a vylučují PTH do krevního řečiště. PTH pak třemi možnými mechanizmy napomáhá návratu koncentrace kalcia k normálním hodnotám. Uvolňuje vápník z kostí, stimuluje aktivaci vitaminu D v ledvinách (které zase zvyšuje vstřebávání vápníku ve střevě) a potlačuje vylučování kalcia močí, zatímco vylučování fosfátů podporuje. Jakmile se hladina kalcia v krvi začne zvyšovat, PTH poklesne.

Samotná molekula PTH je složena z 84 aminokyselin (z tohoto důvodu je také označován jako PTH 1-84). PTH uvolněný z příštítného tělíska do krevního řečiště má poměrně krátkou životnost, vyloučené množství klesne na polovinu za méně než 5 minut. Tento pokles je primárně způsoben štěpením molekuly PTH na menší fragmenty, převažují fragmenty PTH (35-84) a PTH (7-84). I když se tyto vznikající fragmenty považovaly za biologicky neaktivní, ve skutečnosti aktivní jsou, ale působí jinak než intaktní PTH (1-84). Zdá se, že některé fragmenty, zvláště pak fragment PTH (7-84), mají opačnou aktivitu než PTH (1-87), tedy snižují sérové kalcium a zabraňují jeho uvolňování z kostí

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán ze žíly na paži pacienta.

Je potřeba nějaké přípravy před vyšetřením k zajištění kvality vzorku?
Žádná příprava před vyšetřením není potřeba. Vzhledem k tomu, že hladiny PTH během dne se mění, obvykle se provádí odběr kolem 8. hodiny ranní. Sdělte lékaři, kdy přesně vám byl vzorek odebrán.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření PTH napomáhá určit příčinu nízkých nebo vysokých hodnot kalcia, napomáhá odlišit příčiny paratyroidální od neparatyroidálních. V případě poruchy příštítných tělísek může být jeho vyšetření požadováno k monitorování úspěšnosti léčby. Vyšetření PTH je indikováno společně s vyšetřením kalcia. Více než informace o samotných hladinách je důležitější informace o rovnováze mezi odpovědí příštítných tělísek na změnu hladiny kalcia.

Vysoké hladiny kalcia v krvi (hyperkalcémie) mohou být způsobené hyperparatyreózou, stavem, který je charakterizován nadprodukcí PTH příštítnými tělísky. Hyperparatyreóza je dělena na primární, sekundární nebo terciální. Nejčastější je primární hyperparatyreóza způsobená paratyroidálním tumorem (obvykle benigním) produkující PTH bez zpětné kontroly. Sekrece PTH je tedy neustále „zapnuta“, to vede k trvalé hyperkalcémii s takovými následky, jako je tvorba ledvinových kamenů, tvorba vápenatých depozit v různých orgánech nebo odvápňování kostí. U primární hyperparatyreózy obvykle nacházíme hladiny kalcia a PTH v krvi vysoké, zatímco hladiny fosfátů jsou často nízké.

Sekundární hyperparatyreóza je obvykle způsobena selháním ledvin. U pacientů s onemocněním ledvin nebo ledvinovým selháním nedochází k účinnému vyloučení fosfátu z těla, což naruší i rovnováhu v hospodaření s vápníkem. Onemocnění ledvin může být spojeno s poruchou tvorby aktivní formy vitaminu D, a to má za následek sníženou střevní absorpci vápníku z potravy. Tak, jak roste koncentrace fosfátů v organizmu a snižuje se koncentrace vápníku, roste hladina PTH. Sekundární hyperparatyreóza může být způsobena i jakoukoliv jinou situací spojenou s nízkou hladinou kalcia, například malabsorbcí vápníku zapříčiněnou střevními poruchami nebo nedostatkem vitaminu D v potravě. U sekundární hyperparatyreózy u pacientů obvykle nacházíme vysoké hodnoty PTH a nízké nebo normální hodnoty kalcia. Někdy podmínky sekundární hyperparatyreózy vyvolají naopak vysoké koncentrace kalcia za stále vysokých koncentrací PTH, takový stav někdy označujeme jako terciální hyperparatyreóza.

Hypokalcémie, stav s nízkými koncentracemi vápenatých iontů v krvi, může být způsobena hypotyreózou, selháním tvorby PTH příštítnými tělísky. Hypotyreózu vyvolávají rozličné faktory, můžeme ji rozdělit na na perzistentní, progresivní a přechodnou. Faktory zahrnují autoimunnitní onemocnění, poškození příštítných tělísek nebo jejich odstranění během chirurgického zákroku, genetické vlivy a některé jiné onemocnění. Postižení pacienti mají obvykle nízké hladiny PTH a kalcia, vysoké hladiny fosfátů.

Sledování hladin PTH může být používáno u pacientů s poruchami nebo nemocemi, které jsou spojeny s chronickou nerovnováhou kalcia, dále u pacientů po chirurgickém zákroku v paratyroidální oblasti nebo léčených pro tumory paratyreoidy.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření paratyrinu může být lékařem požadováno v případě abnormálního výsledku vyšetření kalcia. Dále tehdy, pokud se u vás vyskytnou symptomy spojené s hyperkalcémií jako je nechutenství, nauzea, bolest břicha a žízeň. Vyšetření PTH může být požadováno i při projevech symptomů spojených s hypokalcémií, jako je bolest břicha, svalové křeče a brnění v prstech. Lékař může požadovat vyšetření PTH společně s vyšetřením kalcia pravidelně v období, kdy jste léčeni pro poruchy nebo onemocnění, které postihují regulaci vápníku v organizmu. Sem patří především tumory příštítných tělísek a chronické nemoci ledvin.

Obvyklá léčba hyperparatyreózy je chirurgické odnětí jednoho nebo více postižených tělísek. U primární hyperparatyreózy se v 85-90 % postižení týká pouze jednoho tělíska, u zbylých případů je to záležitost 2 a více příštítných tělísek. U sekundární hyperparatyreózy jsou postiženy obvykle všechny 4 tělíska. Během chirurgického výkonu je důležité, aby operatér odstranil všechny postižené tělíska. V případě, že jsou postižena všechna 4, odstraní se 3 kompletně a část posledního se ponechá, aby bylo zabráněno hypoparatyreóze. Způsob, jak je možno se přesvědčit o odstranění abnormální paratyroidální tkáně je stanovení koncentrace PTH před chirurgickým odnětím a po vynětí. Jestliže je všechna abnormální tkáň odstraněna, koncentrace PTH obvykle poklesnou o více než 50 % během 10 minut. K tomu je potřeba, aby laboratoř provedla vyšetření PTH velmi rychle (takové vyšetření je často nazýváno statimové).

Co výsledek vyšetření znamená?
Poznámka: Pro vyšetření PTH není k dispozici žádné standardní referenční rozmezí. Referenční hodnoty jsou závislé na spoustě faktorů, jako jsou věk pacienta, pohlaví, vzorek populace nebo použitá metoda. Číselné hodnoty vyšetření pak mohou mít odlišný význam v různých laboratořích. K výsledku laboratorního vyšetření by mělo být uvedeno referenční rozmezí. Lab Tests online důrazně doporučuje konzultaci vašich výsledků s lékařem. Pro více informací týkajících se referenčních rozmezí čtěte Referenční rozmezí a jejich význam.

Lékař určí, zda kalcium a PTH jsou v takové rovnováze jaké by měly být. Pokud oboje hodnoty jak PTH tak kalcia jsou normální, pak s největší pravděpodobností systém regulace kalcia v těle pracuje správně.

Nízké hodnoty PTH mohou být způsobeny podmínkami, které vyvolávají hyperkalcémii nebo nedostatečným vylučováním PTH z příštítných tělísek za podmínek hypotyreózy. Nadměrné vylučování PTH může být zapříčiněno hyperparatyreózou, ta je nejčastěji vyvolána benigním tumorem příštítných tělísek.

Vztahy kalcium-PTH

  • Jestliže je kalcium nízké a hodnoty PTH vysoké, příštítná tělíska reagují tak, jak maj, a produkují adekvátní množství PTH. Lékař, v závislosti na stupni hypokalcémie, může zjišťovat jinou příčinu tohoto stavu, nejčastěji vyšetřením koncentrace vitaminu D, fosforu a magnesia.
  • Jestliže jsou koncentrace kalcia nízké a hodnoty PTH normální nebo nízké, pak PTH nereaguje správně a vy zřejmě trpíte hypotyreózou.
  • Jestliže jsou hladiny kalcia vysoké a hodnoty PTH také vysoké, vaše příštítná tělíska produkují nepřiměřené množství paratyrinu. Lékař může dále požadovat rentgenové vyšetření nebo vyšetření jinou zobrazovací metodou, aby zjistil příčinu a závažnost hyperparatyreózy.
  • Jestliže jsou hodnoty kalcia vysoké a naopak hodnoty PTH nízké, příštítná tělíska odpovídají adekvátně, ale lékař bude zřejmě požadovat další vyšetření, aby zjistil příčiny zvýšeného kalcia, které se v tomto případě nacházejí mimo příštítná tělíska.

Kalcium

 

PTH

 

Interpretace

 

Normální

 

Normální

 

Funkce systému pro regulaci kalcia je OK

 

Nízké

 

Vysoké

 

PTH odpovídá správně

 

nutno provést jiné testy ke zjištění hypokalcémie

 

Nízké

 

Normální

 

PTH neodpovídá správně, pravděpodobně přítomna hypoparatyreóza

 

Nízké

 

Vysoké

 

Vysoké

 

Příštítná tělíska produkují příliš PTH, potřeba vyšetření zobrazovacími technikami pro kontrolu hyperparatyreózy

 

Vysoké

 

Nízké

 

PTH odpovídá správně, nutno provést jiné testy ke zjištění příčin vysokého kalcia (mimo příštítná tělíska).

 

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Vzhledem k tomu, že existuje mnoho fragmentů molekuly PTH, jsou diagnostické testy sestrojeny tak, že mohou stanovit jeden nebo více z těchto fragmentů. Žádný z testů nestanovuje v krvi nejvíce zastoupený fragment PTH (35-84). Nejvíce metod pro vyšetření intaktního PTH je nastavena tak, že stanovují fragment PTH (7-84). U většiny jedinců je tento fragment přítomen v podstatně nižší koncentraci než PTH (1-84). V případě selhání ledvin, situace s častou indikací stanovení PTH, hladiny fragmentu PTH (7-84) vzrůstají oproti PTH (1-84), často o víc jak o polovinu.V poslední době se dává přednost stanovení tzv. biointaktního PTH, tedy celé molekuly PTH (1-84), kdy fragment PTH (7-84) není měřen. Není však zcela jasné, zda tyto testy, které nezachytí molekulu fragmentu PTH (7-84), jsou u pacientů s poruchou renálních funkcí diagnosticky přínosnější než ty, které zachytí jak PTH (7-84) tak PTH (1-84). Výsledky testů u stanovení biointaktního PTH budou vždy nižší než u testů zaměřených na PTH (7-84).

Hodnoty PTH se mohou měnit během dne, nejvyšší koncentrace bývá okolo 2. hodiny ranní. Odběr bývá prováděn nejčastěji kolem 8. hodiny ranní.

Některé léky mohou zvýšit koncentraci PTH, patří mezi ně fosfáty, antikonvulziva, steroidy, isoniazid, litium a rifampin.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Můžu mít abnormální hodnoty PTH bez zjevných symptomů?
2. Co by měl dělat vitamin D s PTH?

1. Můžu mít abnormální hodnoty PTH bez zjevných symptomů?
Ano, jestliže u vás změny hladiny kalcia probíhají pomalu, nemusí se žádný symptom objevit. V takovém případě je tato nerovnováha spíše zachycena při stanovení kalcia při běžné lékařské kontrole než při vyšetření PTH.

2. Co by měl dělat vitamin D s PTH?
Pokud nemáte dostatek vitaminu D, vaše tělo není schopno dostatečně vstřebávat vápník z potravy. Vitamin D reguluje střevní absorpci vápníku, zatímco PTH reguluje aktivaci vitaminu D. Jak nadbytek tak nedostatek vitaminu D vede k poruše rovnováhy metabolizmu vápníku v těle.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. září 2008.