Další název:
Streptococcus agalactiae, streptokoky sk. B, Hemolytické streptokoky skupiny B, GBS
Oficiální název:
Prenatální screening streptokoků skupiny B

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

U těhotných žen se zjišťuje přítomnost streptokoků sk. B (GBS), které mohou ohrozit život novorozence

Kdy se nechat vyšetřit?

U žen v rozmezí 35 - 38 týdne těhotenství, nebo které mají předčasný porod nebo předčasnou rupturu plodových blan

Požadovaný druh vzorku

Výtěr z pochvy těhotné ženy; vzorek moči odebraný kdykoli v těhotenství

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Skríning potvrzuje v pochvě nebo v moči těhotných žen přítomnost bakterií Streptococcus agalactiae, nazývaných také (hemolytické) streptokoky skupiny B, nebo GBS (group B streptococci). Streptokoky sk. B jsou běžně se vyskytující bakterie, které kolonizují gastrointestinální nebo genitální trakt. U zdravých lidí způsobují onemocnění vzácně, mohou však být příčinou závažných infekcí u novorozenců, vzácně u těhotných žen.

 • Novorozenci mohou být od matky během porodu infikováni streptokoky sk. B a během několika hodin až dnů onemocnět časnou infekcí. Pozdní infekce streptokoky sk. B se po porodu vyvine až za 7 dní nebo několik měsíců. Toto onemocnění, které se vyskytuje jako pneumonie, sepse nebo meningitida, je nejčastější život ohrožující infekce u novorozenců.
 • Ženy po porodu nebo po jiných porodnických nebo gynekologických výkonech mohou onemocnět endometritidou způsobenou streptokoky sk. B.

V posledních letech se snižuje počet infekcí způsobených streptokoky sk. B jako důsledek skríningu na přítomnost těchto bakterií u těhotných žen v pozdních týdnech těhotenství. Profylaxe aplikovaná během porodu eliminuje nebo značně snižuje riziko přestupu bakterií z matky na dítě. Přesto jsou infekce streptokoky sk. B hlavní příčinou časné, závažné životohrožující sepse u novorozených. Vakcína proti streptokokům sk. B neexistuje a proto je nejlepším způsobem k prevenci novorozenecké infekce prenatální skríning s následnou aplikací antibiotik v případě pozitivity.

Základním testem pro průkaz streptokoků sk. B je kultivace. Vzorek se očkuje na příslušné živné půdy, které podporují růst streptokoků sk. B a umožňují provést další testy a identifikaci. K detekci a identifikaci těchto bakterií mohou být v určitých případech použity molekulární testy.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Od těhotné ženy se odebírá stěr z pochvy, případně z rekta. Vyšetřením vzorku moči těhotné ženy lze zjistit, zda je přítomen významný počet buněk streptokoků sk. B.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Nic není zapotřebí.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Vyhledávání streptokoků sk. B se používá k zjištění jejich přítomnosti v genitálním, močovém případně v trávicím traktu těhotných žen. Kolonizace streptokoky sk. B se vyskytuje přibližně u 25 % žen. Skríning umožňuje vyhledat ženy, u nichž je riziko přenosu streptokoků sk. B během porodu na novorozence s možným důsledkem vzniku závažné novorozenecké infekce.

Skríning je v souladu s doporučeným postupem„Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu“ [1], které vydala Česká gynekologicko-porodnická společnost.

Skríningu streptokokové infekce by se měly podrobit:

 • všechny těhotné ženy mezi 35. až 38. týdnem těhotenství s výjimkou žen, u nichž byly v moči kdykoli v průběhu těhotenství prokázány streptokoky sk. B - v obou případech se podávají antibiotika během porodu [1];
 • podle doporučení Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA z roku 2010 se provádí také
  • skríning u žen s předčasným odtokem plodové vody v
  • detekce a případná kvantifikace streptokoků sk. B v moči u asymptomatických těhotných žen;
  • odběry u novorozenců se známkami sepse a jejich promptní léčba.

Doporučení CDC zahrnuje tyto metody k zlepšení detekce streptokoků sk. B:

 • Preferovaná a nejcitlivější metoda je kultivace z pochvy/rekta.
 • Molekulární metody lze použít u rodících žen které nebyly vyšetřeny na přítomnost streptokoků sk. B, nebo u nichž nejsou tyto výsledky známy, dále u žen s předčasným porodem, teplotou, nebo předčasným odtokem plodové vody. Pro svou nižší citlivost ve srovnání s kultivací se molekulární vyšetření nedoporučuje používat rutinně u těhotných žen ve 35-37 týdnu nebo které právě nerodí. Molekulární testy lze případně využít v laboratoři k identifikaci streptokoků sk. B ve směsi bakterií.
 • Kultivaci moči lze využít k zjištění signifikantního počtu streptokoků sk. B.
 • Pro trvalou citlivost streptokoků sk. B k antibiotiku volby penicilinu slouží vyšetření citlivosti k zjištění účinnosti alternativních antibiotik, podávaných u osob přecitlivělých k penicilinům.

Kdy je vyšetření požadováno?

Podle doporučení České porodnicko-gynekologické společnosti se skríning provádí v rozmezí 35 - 38 týdne těhotenství [1].

Vzhledem k tomu, že v průběhu těhotenství se streptokoky sk. B vyskytují nepravidelně, doporučuje se vyšetřovat jejich přítomnost až v pozdním těhotenství, v blízkosti termínu očekávaného porodu.

Vyšetření citlivosti izolovaných kmenů k alternativním antibiotikům se provádí vždy u žen alergických k standardnímu léku volby penicilinu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Pozitivní nález streptokoků sk. B znamená, že žena je těmito bakteriemi kolonizována. Je-li výsledek vyšetření negativní, ve vyšetřované oblasti není pravděpodobně žena kolonizována. U těhotné ženy s příznaky infekce v genitourinární nebo jiné oblasti těla znamená pozitivní kultivace streptokoka sk. B pravděpodobného původce dané infekce.

Je-li výsledek skríningu pozitivní, aplikuje se intravenózně příslušné antibiotikum v průběhu porodu, a také sympomatická infekce ženy se léčí antibiotiky podávanými intravenózně.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Výsledky kultivace jsou známy za 2 – 3 dny po odběru. U žen s předčasným porodem, předčasným odtokem plodové vody nebo u nichž nejsou známy předchozí výsledky skríningu se proto zahajuje podání antibiotik ihned, před znalostí výsledků vyšetření.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Je možno předejít infekci způsobené streptokoky sk. B?

Skríning a v případě pozitivity podání antibiotik v průběhu porodu úspěšně chrání dítě před přenosem streptokoků B od matky.

2. Je infekce způsobená streptokoky sk. B pohlavně přenosné onemocnění?

Nikoli. Jedná se o běžné bakterie, které kolonizují muže i ženy.

3. Měla by být antibiotika pro potlačení streptokoků sk. B podávána všem ženám během těhotenství nebo porodu?

Nikoli. Kolonizace osob streptokoky sk. B je přechodný jev. Podávání antibiotik je zcela zbytečné u přibližně 75 % žen, které v průběhu porodu nejsou kolonizovány streptokoky sk. B.

4. Jaký je rozdíl mezi streptokoky sk. A a sk. B?

Jsou to podobné bakterie, liší se však spektrem infekcí které způsobují. Typické onemocnění způsobené streptokoky sk. A je streptokoková tonzilofaryngitída (angína).

5. Způsobují streptokoky sk. B závažné infekce pouze u těhotných žen a novorozenců?

Streptokoky sk. B mohou způsobit různé infekce u starších lidí, u osob se závažným základním onemocněním nebo s oslabenou imunitou. Patří mezi ně diabetici, osoby s vrozeným srdečním onemocněním, s onemocněním žil, jater, srdce, s AIDS, nebo s onkologickým onemocněním. U těchto osob mohou streptokoky sk. B způsobit zápal plic, sepsi, kožní, urologické a jiné infekce. Při podezření na infekci se provádí kultivace vzorků odebraných z pravděpodobného ložiska infekce. U asymptomatických osob se však skríning na průkaz streptokoků sk. B neprovádí.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
 1. Měchurová A., Vlk R., Unzeitig V. Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu. Česká gynekologie 2004, 69 (5), 421-422.

Tento článek byl naposledy aktualizován 21. května 2012.