Co je to vlastně metabolický syndrom a jak zjistím, že se mě tento problém týká?

Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů zahrnující: abdominální obezitu, sníženou schopnost využívat glukózu (inzulinovou rezistenci), dyslipidemii (poruchu hladin lipidů) a hypertenzi. Pacienti s tímto syndromem mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění anebo diabetu 2. typu. 

Pokud splňujete tři nebo více kriterií z následujících, máte metabolický syndrom:

  • Centrální/abdominální obezita měřená jako obvod pasu (u mužů více než 102 cm, u žen více než 88 cm)
  • Triacylglyceroly na lačno vyšší než 1,7 mmol/l neb hypolipidemická léčba
  • HDL cholesterol (u mužů pod 1,0 mmol/l, u žen pod 1,3 mmol/l)
  • Krevní tlak vyšší nebo rovný 130/85 mm Hg nebo antihypertenzní léčba
  • Glykémie nalačno vyšší nebo rovna 5,6 mmol/l, 2 hodiny po zátěži 75 g glukózy per os vyšší naž 7,8 mmol/l nebo diagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu
  • Vlastní příčina většiny případů metabolického syndromu vychází ze špatných jídelních návyků a sedavého způsobu života. Některé případy se vyskytují u osob s již dříve
  • diagnostikovanou hypertenzí a u osob se špatně kompenzovaným diabetem; některé se váží ke genetickým faktorům, které jsou předmětem výzkumu.

A jak jste na tom vy?  Požádejte o vyšetření svého lékaře, který by vám měl výsledky testů vysvětlit, doporučit příslušná režimová opatření, případně i léčbu. Stačí tedy změřit obvod pasu, krevní tlak a v krvi triacylglyceroly, HDL-cholesterol a glukózu; to jsou metody poměrně levné, vyšetření by nemělo být dražší než několik set korun (info pro samoplátce).

Jak se můžeme sami léčit?

Zdravá dieta mírně redukční patří k základním součástem léčby metabolického syndromu. Měla by obsahovat dostatek zeleniny a ovoce (sladké ovoce je třeba omezit u diabetiků). Preferovat bychom měli bílá masa (drůbeží) a ryby a pít především vodu (vyhnout se slazeným nápojům a pivu). Alkohol obecně konzumovat jen v malém množství. V případě diagnózy cukrovky bychom se o přesných dietních omezeních měli poradit s lékařem či nutriční terapeutkou. Nespoléhat se na předražené potravinové doplňky a raději zvýšit svoji fyzickou aktivitu.