Vitaminů jsou plné lékárny, plný internet...ale máme jich i my dostatek? A je nutné je testovat?

Vitaminy jsou organické sloučeniny, které jsou nezbytné pro správný růst, vývoj a funkci celého organizmu či některého z jeho orgánů. Nedostatek vitaminů, hypovitaminóza, se projevuje širokou škálou poruch jednotlivých funkcí organizmu až po velmi vážné onemocnění vyvolané naprostým nedostatkem daného vitaminu, které označujeme jako avitaminóza. Naopak hypervitaminóza je onemocnění způsobené nadměrným přívodem anebo hromaděním daného vitaminu v organizmu a jeho toxickým působením. 

V současnosti se v průmyslově vyspělých státech světa setkáváme s příznaky avitaminózy jenom zcela výjimečně. Daleko častěji lze diagnostikovat symptomy některých hypovitaminóz. V dnešní době, spojené s rozvojem potravinářského průmyslu, kdy dochází k obohacování jednotlivých potravin nejrůznějšími látkami včetně vitaminů, se nesetkáváme s hypovitaminózami v důsledku nedostatku vitaminů v potravě, ale spíše jako následek poruch vstřebávání (malabsorpce tuků, celiakie, střevní záněty, onemocnění jater, pankreatu, obstrukční ikterus, průjmy, léčba antibiotiky), zvýšeného vylučování a při stavech spojených se zvýšenou potřebou (období intenzivního růstu, období intenzivní fyzické aktivity, stres, infekční onemocnění, farmakoterapie, abúzus návykových látek). V posledních letech se věnuje zvýšená pozornost vitaminům především díky jejich antioxidačním účinkům, posilování obranyschopnosti organizmu vůči nádorovým, kardiovaskulárním a degenerativním onemocněním a ve stáří.

Podívejte se na shrnutí v časopisu Blesk zdraví zde