Oficiální název:
Anti-Borrelia burgdorferi IgM/IgG protilátky, detekce DNA Borrelia burgdorferi pomocí PCR
Související vyšetření:

Syfilis


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Test zjišťuje, zda nemáte v těle bakterie, které způsobují lymeskou borreliózu.

Kdy vyšetření použít?
Pokud se u vás projeví příznaky lymeské borreliózy, zvlášť jestli jste se nedávno pohybovali v oblasti s velkým výskytem klíšťat nebo jste měli klíště.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebrán ze žily na paži pacienta

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Detekují se protilátky proti lymeské borelióze z krve nebo mozkomíšního moku, pokud jsoupřítomny symptomy poškození centrálního nervového systému. Pokud se zjistí protilátky v krvi, znamená to, že jste přišli do kontaktu s bakterií známou jako Borrelia burgdorferi, která byla přenesena z infikovaného klíštěte. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje v oblastech výskytu infikovaných klíšťat.

Charakteristickým znakem onemocnění je erythema migrans, vyrážka, šířící se z místa přisátí klíštěte, horečka, zimnice, bolest hlavy, únava. Neléčená borelióza může vyústit v bolest kloubů, meningitidu, paralýzy, necitlivost v rukou nebo nohou, problémy s pamětí.

Dva až tři týdny po kontaktu s bakterií vytváří tělo IgM protilátky. Maxima dosahují po šesti týdnech, poté jejich hladina klesá. IgG protilátky se tvoří později s maximem po čtyřech až šesti měsících a přetrvávají roky.

K detekci protilátek se používá ELISA nebo imunofluorescence. Tento test měří protilátky také jiných bakterií (např. syfilis), jestliže je test pozitivní, je potřeba dodatečným testem zvaným Western Blott potvrdit diagnózu lymeské borreliózy.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Odebírá se krev ze žíly na ruce. V případě meningeálních příznaků odebere lékař mozkomíšní mok lumbární punkcí.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření objednáváno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

Test se používá k určení, zda se v krvi vytvořily protilátky na bakterie, které způsobují lymeskou boreliózu. Infekce ovlivňuje mnoho orgánů, často se projeví vyrážkou v místě kousnutí nebo příznaky podobnými jako u chřipky. Onemocnění může postupovat a nakonec způsobit různé chronické potíže, včetně zánětu srdce, arthritidy a meningitidy.

Protože příznaky boreliózy se liší u jednotlivých pacientů, a protilátky se objevují až 3-6 týdnů po kousnutí klíštětem (kožní vyrážka se objevuje během 3-30 dnů), je těžké infekci diagnostikovat. V tomto případě může být krevní test použit pro zjištění úrovně protilátek IgM a IgG, které se vytvoří proti baktérii Borrelia burgdorferi. Tento test může zjistit protilátky i na jiné bakterie.

Pokud je test negativní a symptomy přetrvávají, test se opakuje po dvou týdnech.

Pokud je test pozitivní, dodatečným vyšetřením zvaným Western Blott se potvrdí přítomnost specifických protilátek k bakteriím, které způsobují lymeskou boreliózu.

Může být také použit citlivější průkaz DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), který zjišťuje genetický materiál bakterie. Tyto testy pomohou vašemu lékaři potvrdit diagnózu, který doporučí vhodnou léčbu.

Krev se odebírá v akutní fázi onemocnění a v době rekonvalescence a srovnávají se hladiny protilátek.

Kdy je vyšetření objednáváno?

Pokud najdete na těle přisáté klíště nebo kousnutí od klíštěte, nebo jste se nedávno pohyboval ve vysoké trávě nebo v lese. Pokud trpíte příznaky chřipky, znecitlivěním svalů, bolestí kloubů, únavou a nevysvětlitelnými nervovými nebo srdečními problémy.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zdravý dospělý člověk, který se s bakterií nesetkal, nemá v těle protilátky proti borelióze. Jestliže je výsledek testu pozitivní, byl jste vystaven bakterii nebo máte lymeskou boreliózu. Pokud se hladina protilátek zvyšuje, má pacient pravděpodobně aktivní boreliovou infekci. Pokud jsou pozitivní pouze IgM protilátky, má pacient ranou infekci. Pokud jsou pozitivní pouze IgG protilátky a Western Blott, pak má pacient zřejmě pozdní fázi infekce nebo byl infikován kdykoli v minulosti. Jestliže je výsledek testu negativní, je příčina symptomů jiná, nebo je množství protilátek v krvi příliš nízké. V tomto případě je vhodné test opakovat po několika týdnech.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Vzhledem k tomu,že protilátky zůstávají v krvi velmi dlouho, bývá výsledek testu pozitivní na IgG protilátky, ikdyž jste byl nakažen již dříve.

Borrelia burgdorferipatří do skupiny bakterií nazvané spirochety. Jiné druhy bakterií (původce syfilis nebo leptospirózy) patřící do této skupiny mohou způsobit falešně-pozitivní výsledky testu.

Výsledky testů na lymeskou boreliózu může také ovlivnit HIV, mononukleóz nebo některé autoimunitní nemoci.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde
Pro další informace o vyšetření pokračujte šipkou dál

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaká je vhodná léčba lymeské borreliózy?

2. Mohu se nějak chránit proti infekci?

3. Jak mohu zjisti příznaky pokud se mi neobjeví vyrážka?

4. Měl bych prodělat toto vyšetření, pokud nemám příznaky?

1. Jaká je vhodná léčba lymeské borreliózy?
Většině pacientů jsou předepsána antibiotika.

2. Mohu se nějak chránit proti infekci?
Ano. Pokud se pohybujete po lese nebo na zahradě v oblastech s velkým výskytem klíšťat, vyhněte se kontaktu s půdou, listím a rostlinami. Noste uzavřenou obuv, světlé oděvy a používejte hmyzí repelenty. Kontrolujte si vždy oděv a holou část těla. Nosiči klíšťat mohou být také domácí zviřata. Kontrolujte vaše domácí mazlíčky zvláště na hlavě, krku, uších a mezi prsty. Používejte odpuzující prostředky doporučené vašim zvěrolékařem.

3. Jak mohu zjisti příznaky pokud se mi neobjeví vyrážka?
Vyrážka se objeví jen asi u 50 % infikovaných. Vyrážka může být klasického tvaru, ale také může být skvrnitá nebo sytě červená a může si ji člověk splést například s hmyzím kousnutím. Může se stát, že po pár dnech po přisátí vyrážka rychle zmizí. Pokud můžete, vyfoťte vyrážku pro lékaře, pokud by později došlo k jejímu zmizení. Příznaky lymeské boreliózy jsou únava, zimnice a horečka, bolest hlavy, svalů a nateklé lymfatické uzliny. Konzultujte s lékařem tyto příznaky, pokud neznáte zdroj těchto problémů.

4. Měl bych prodělat toto vyšetření, pokud nemám příznaky?

Není to doporučováno vzhledem k častým falešně-pozitivním výsledkům. Je možné být testován pouze, pokud byl člověk napaden klíštětem. Všechna klíšťata však nejsou infikovaná. Pokud jsou, je potřeba, aby bylo klíště přisáto alespoň 24 hodin, aby byl člověk infikován.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:


Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:


BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 22. února 2014.