Oficiální název:
Ischemií modifikovaný albumin
Související vyšetření:

Troponin, Myoglobin, Kardiomarkery


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pomáhá vyloučit srdeční ischemii (snížení průtoku krve srdcem).

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud jste pociťovali po dobu několika minut až několika hodin bolest na hrudníku a váš doktor chce lépe určit, zda jste měli a nebo máte infarkt myokardu (srdeční záchvat).

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Toto stanovení bylo vyvinuto k měření množství ischemií modifikovaného albuminu (IMA) v krvi. Nicméně, nikdy nebylo široce využívané a bylo jen krátkodobě dostupné pro klinické využití. IMA se zdál být slibným kardiálním biomarkerem a verze testu byla schválena FDA, aby pomohl vyloučit srdeční ischemii u lidí s bolestí na hrudníku, jejichž diagnóza není jednoznačná. Vždy byl požadován společně s nebo následně po stanovení troponinu a EKG, aby lékaři poskytl doplňující informaci v případech, kdy počáteční stanovení troponinu bylo negativní a EKG nebylo určující. Ačkoli toto stanovení bylo je krátkodobě k dispozici pro využití v péči o pacienty, pokračují někteří vědci ve výzkumných programech ve studiu IMA.

Srdeční ischemie může být způsobena částečným nebo úplným ucpáním nebo zúžením či stažením krevních cest. Překážka může snížit nebo zastavit přítok krve do srdce. To může způsobit srdeční záchvat (infarkt myokardu, IM) a trvale poškodit nebo zničit buňky srdečního svalu.

Dočasná srdeční ischemie může být pozorována při angině pectoris, epizodní stav spojený s postupným zužováním jedné nebo více krevních cest a s arteriálními křečemi (záchvaty). Epizody anginy pectoris nastávají, pokud tělo nemůže přiměřeně reagovat na zvýšené požadavky na kyslík a rozhodne se „udělat si přestávku“. V některých případech se angina pectoris může stát nestabilní (epizody nastávají i v klidu a nebo se stávají vážnějšími) a může přejít až v srdeční záchvat (IM). Obojí, nestabilní angina pectoris i IM, je všeobecně známo jako akutní koronární syndrom (ACS). Příznaky jsou různé, mohou zahrnovat bolest a tlak na hrudi, které se vyskytují v klidu a nebo přetrvávají navzdory klidu, bolest ramen, bolest krku, nauseu (návaly na zvracení) a nedostatečnost dechu.

Pacienti s těmito příznaky jsou obvykle přijímáni na pohotovosti. Zde musí doktor dokázat rychle rozlišit mezi ACS a dalšími možnostmi s podobnými projevy a musí dokázat rozlišit jednotlivé případy ACS. K tomu může použít stanovení kardiálních biomarkerů (srdeční ukazatele), jako je troponin a myoglobin, pro stanovení poškození srdce a elektrokardiogram (EKG) k vyhledání srdečního poškození. Pokud jsou tyto testy zjevně abnormální, začne u pacienta léčit IM.

Problém může nastat, pokud výsledky stanovení jednoznačně neurčí, zda pacient prožívá epizodu anginy pectoris, která s významný rizikem může v blízké budoucnosti přejít v srdeční záchvat, nebo zda může být bezpečně poslán domů. Vědci hledali stanovení, které by v této situaci pomohlo doktorovi rozhodnout. Stanovení ischemií modifikovaného albuminu je potenciálním kandidátem na tuto roli.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření ischemií modifikovaného albuminu je vcelku nové stanovení, které bylo FDA schváleno jako pomocné stanovení k vyloučení ischemie u pacientů s bolestí na hrudi, u kterých není zcela zřejmá diagnóza. Patří mezi kardiální biomarkery (srdeční ukazatele) a mělo by být požadováno spolu s nebo následně po stanovení troponinu a EKG.

Pokud je troponin (jehož zvýšení může nastat až několik hodin po začátku IM) negativní a EKG není určující, pak může stanovení ischemií modifikovaného albuminu podat cennou informaci, zda nastává srdeční ischemie. Stanovení IMA by mělo být požadováno spolu se stanovením myoglobinu v prvních několika hodinách od vzniku bolesti na hrudi. Může zhodnotit riziko, že u pacienta nastane v blízké budoucnosti srdeční záchvat.

Kdy je vyšetření požadováno?
Stanovení IMA bývá požadováno spolu s nebo následně po stanovení troponinu, EKG a někdy myoglobinu u pacientů s bolestí na hrudi, která začala během posledních několika hodin, pokud chce doktor získat více informací o tom, zda symptomy mohou souviset s ischemií.

Co výsledek vyšetření znamená?
Ischemií modifikovaný albumin je ukazatelem snížení dostupnosti kyslíku. Studie ukázaly, že IMA je senzitivní ukazatelem srdeční ischemie, ale není příliš specifický (jeho zvýšení může být způsobeno ischemií v jiných částech těla). Jeho základní význam je v jeho negativní prediktivní hodnotě.
Pokud není IMA prokázaný u pacienta, kterého po dobu několika minut až několika hodin bolelo na hrudi, pak je nepravděpodobné, že u tohoto pacienta došlo k ischemii. Pokud je negativní IMA a myoglobin, EKG je normální a troponin je negativní (při počátečním i opakovaném stanovení), pak je nepravděpodobné, že pacientova bolest na hrudi byla způsobena srdečním záchvatem a nebo v něj v blízké budoucnosti vyústí.
Pokud pacient pociťoval bolest na hrudi již po několik hodin, pak stanovení IMA ztrácí důležitost, protože v době před odebráním vzorku krve mohlo dojít ke zvýšení a také i ke snížení IMA zpět na normální hladinu, nebo hladinu blízkou normálu.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Výzkum a současné studie zjišťují, zda významné zvýšení IMA může být použito jako pozitivní ukazatel toho, že nastává srdeční ischemie. Zvýšení IMA může být také pozorováno u ischemie, která nastává v dalších částech těla, jako je kosterní svalstvo a gastrointestinální trakt.
Stanovení IMA není v současné době široce využíváno, ačkoli je považováno za nadějný kardiální biomarker. Jeho hlavní klinické využití musí být teprve určeno. Mnoho lékařů přijalo za své vyčkávavé stanovisko. Chtějí znát více informací o jeho využití a faktorů, jako jsou výchozí nemoci a snížené hladiny albuminu, které mohou být na překážku při interpretaci jeho výsledků.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Může být stanovení IMA provedeno v ordinaci?
2. Proč jsou osoby, u kterých nebyl prokázán srdeční záchvat, stále považovány za rizikové?

1. Může být stanovení IMA provedeno v ordinaci?
Ne, k provedení tohoto stanovení je potřeba speciálního zařízení. Ve většině případů je stanovení IMA požadováno, pokud pacient přijde na pohotovost s bolestí na hrudi.

2. Proč jsou osoby, u kterých nebyl prokázán srdeční záchvat, stále považovány za rizikové?
Situace, jako je částečně ucpaná artérie, která způsobí bolest na hrudi, se může často zhoršit, přejít v celkové ucpání a způsobit infarkt myokardu. Dokonce stav pacienta se stabilní anginou pectoris (dřívější epizody) se může zhoršit (stávat se nestabilní), například když se zúžená artérie definitivně uzavře.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

THOMAS, L. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

KREJSEK, J, KOPECKÝ, O. Klinická imunologie.1.vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2004, 941 s.

SHOENFELD, Y, GERSHWIN, ME, MERONI, PL. Autoantibodies. 2nd Edition. Elsevier, B.V., 2007, 838 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

KASPER DL, BRAUNWALD E, FAUCI AS, HAUSER SL, LONGO DL, JAMESON JL Eds, 2005, Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.