Další název:
DHEA-SO4, DHEA Sulfát
Oficiální název:
Dehydroepiandrosteron sulfát
Související vyšetření:

Testosteron


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Aby bylo stanoveno, zda je koncentrace DHEAS normální a pro posouzení funkce nadledvinek.

Kdy se nechat vyšetřit?
U žen, které mají nadměrné ochlupení na obličeji a těle (hirsutismus), akné, poruchy menstruace nebo neplodnost; u chlapců s předčasnou pubertou nebo u dívek, které vykazují znaky virilizace ( objevují se u nich mužské sekundární pohlavní znaky).

Požadovaný druh vzorku?
Krevní vzorek odebraný ze žíly na paži

Příprava k odběru

Není třeba, ale ženy by se s lékařem měly domluvit na načasování testu. Lékař může požadovat odběr týden před nebo po menstruaci.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEAS) je androgen, tedy mužský sexuální hormon přítomný v krvi mužů i žen. Hraje roli při vývoji druhotných mužských sexuálních znaků v pubertě a může být v těle metabolizován na účinnější androgeny jako je testosteron a androstendion, nebo může být přeměněn na ženské hormony estrogeny. DHEAS je produkován kůrou nadledvin, tedy jejich vnější vrstvou. V menší míře je také produkován ženskými vaječníky a mužskými varlaty. Sekrece DHEAS je regulována hypofyzárním adrenokortikotropním hormonem (ACTH) a dalšími hypofyzárními faktory.

DHEAS se používá jako marker funkce nadledvin. K jeho nadprodukci mohou vést nádory nadledvin, rakovina a hyperplazie nadledvin (zvětšení orgánu zmnožením buněk). Zatímco u mužů mohou zvýšené hladiny zůstat bez povšimnutí, u žen mohou vést k poruchám menstruace a viditelným symptomům virilizace.

Zvýšené hladiny DHEAS u dětí mohou způsobovat u chlapců předčasnou pubertu a u dívek oboupohlavní vnější genitálie, nadměrné ochlupení a abnormální menstruační cyklus.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Krevní vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Je třeba nějaké přípravy k vyšetření k zajištění kvality vzorku?

Na vyšetření není potřeba žádná příprava. Ženy by se měly poradit se svým lékařem o načasování testu. Lékař může požadovat odběr vzorku týden před nebo týden po menstruaci.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?

DHEAS, testosteron a některé další androgeny se využívají k posouzení funkce nadledvin a k odlišení androgen- sekrečního stavu způsobeného nadledvinami od situace, jejíž původ je ve vaječnících nebo varlatech. DHEAS může být stanoven jako nápomocný při diagnostice adrenokortikálního tumoru (tumor v kůře nadledvin) a adrenální hyperplazie ( která může být vrozená nebo získaná v dospělosti) a k odlišení tohoto stavu od nádorů a rakoviny vaječníků.

Koncentrace DHEAS se často stanovují společně s dalšími hormony jako FSH, LH, prolaktin, estrogeny a testosteron při diagnostice polycistického ovariáního syndromu (PCOS) a jako pomocné k vyloučení jiných příčin neplodnosti, poruch menstruace a hirsutismu.

Stanovení DHEAS může být objednáno společně s jinými hormony k zjištění a diagnostice příčin virilizace mladých dívek a předčasné puberty mladých chlapců.

Kdy je vyšetření požadováno?

Hladina DHEAS se nestanovuje běžně. Vyšetření DHEAS může být objednáno společně s dalšími testy hormonů tehdy, je-li předpokládána nadměrná ( nebo méně často nedostatečná) produkce androgenů nebo pokud váš lékař chce posoudit funkci nadledvin.

Může být vyšetřováno, pokud žena trpí symptomy jako poruchy menstruace, neplodnost a dalšími, které mají vztah k virilizaci.

Tyto změny mohou mít různou intenzitu a patří k nim:

  • hlubší hlas
  • hirsutismus
  • holohlavost jako u mužů
  • svalnatost, mohutnost
  • akné
  • zvětšení Adamova jablka

Objednává se také pokud mladá dívka vykazuje znaky virilizace jako hirsutismus a hluboký hlas nebo jestliže má malé děvčátko dvoupohlavní genitálie s přerostlým klitorisem a ve většině případů normálně se jevící ženské vnitřní orgány.

DHEAS může být také stanovován, pokud mladí chlapci vykazují znaky předčasné dospělosti, vyvíjí se u nich hlubší hlas, pubické ochlupení, svalnatost a zvětšený penis dlouho před věkem běžné puberty.

Co výsledek vyšetření znamená?

Normální hodnoty DHEAS společně s normálními hodnotami dalších androgenů, mohou indikovat, že nadledviny fungují normálně, nebo (zřídka) že nádor nadledvin nevylučuje hormony. Normální hodnoty DHEAS mohou být pozorovány v přítomnosti polycistického ovariáního syndromu (PCOS), kdy DHEAS může být zvýšené nebo normální. Tato porucha je totiž obyčejně ovlivněna produkcí androgenů ( zejména testosteronu).

Zvýšené hodnoty DHEAS mohou indikovat adrenokortikální nádor, rakovinu nadledvin nebo adrenální hyperplazii. Zvýšené hodnoty DHEAS se nerovnají diagnóze určitého stavu. Většinou indikují potřebu dalších vyšetření k určení příčiny hormonální nerovnováhy.

Nízké hodnoty DHEAS mohou být způsobeny dysfunkcí nadledvin nebo hypopituitarismem – stavem, který vede ke snížení hodnot hypofyzárních hormonů, které regulují produkci a sekreci adrenálních hormonů. 

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Hodnoty DHEAS jsou normálně vysoké u novorozenců – chlapců i děvčátek. Klesají prudce krátce po narození, pak se znovu zvyšují v době dospívání. Koncentrace DHEAS dosahuje vrcholu po pubertě a potom stejně jako hodnoty ostatních mužských a ženských hormonů s věkem klesá.

Lidé, kteří užívají DHEAS suplementaci mají zvýšenou hladinu DHEAS v krvi.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Proč musí být vzorek ke stanovení DHEAS odebírán ráno?
2. Má charakteristické symptomy každý, kdo má zvýšené hodnoty DHEAS?

1. Proč musí být vzorek ke stanovení DHEAS odebírán ráno?
Některé hormony jsou zvýšené ráno, zatímco hodnota jiných roste a klesá během dne. Některé jsou uvolňovány střídavě, jiné při zvýšené aktivitě nebo jako reakce na stres. Některé hormony mají vyšší hladinu v určitých fázích měsíčního cyklu a jiné jsou relativně stabilní. Odebírání krevních vzorků k vyšetření určitých hormonů bývá časováno, takže hormony mohou být vyšetřovány při jejich nejvyšších nebo nejnižších hodnotách. Koncentrace DHEAS je ale stabilní, takže váš vzorek může být odebrán kdykoliv během dne a nebude to mít vliv na výsledek vyšetření.

2. Má každý, kdo má zvýšené hodnoty DHEAS, charakteristické symptomy?
Ne nezbytně. Může být obtížné určit, kdy má dospělý muž zvýšené hodnoty DHEAS (protože již má mužské sekundární pohlavní znaky). Ženy určitých etnických skupin (např. asijské ženy) mohou mít zvýšené hodnoty testosteronu a DHEAS bez projevů symptomů jako nadměrné ochlupení nebo akné. Je nutno také poznamenat, že přítomnost symptomů a jejich intenzita se u jednotlivých osob liší.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Související témata

Polycistický ovariání syndrom, neplodnost, endokrinní sysndromy

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nov&´ch vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:


BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.