Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Popis onemocnění

Antrax je infekční choroba, která je vyvolána bakterií Bacillus anthracis. Onemocnění má tři formy, které závisí na místě vstupu infekčního agens: kožní, inhalační a gastrointestinální forma.

Antrax je vzácné onemocnění. Ve Spojených státech bylo mezi roky 1955 a 1999 hlášeno 236 případů antraxu, z čehož šlo ve 236 případech o kožní formy infekce. Antraxu byla věnována značná pozornost v roce 2001, kdy došlo k expozici řady osob spórami, které byly odeslány běžnou poštou. Po tomto incidentu byly implementovány některé postupy, jejichž cílem bylo sledovat případný výskyt infekčních agens zneužitelných bioteroristy v četných poštovních úřadech. Cílem opatření byla ochrana klientů i zaměstnanců pošt.

Mezilidský přenos antraxu není popisován, jde spíše o nákazu přenosnou z infikovaných zvířat na lidi (tzv. zoonózu). Ke kožní formě antraxu dochází při manipulaci s kůží a vlnou infikovaných zvířat. Dalším případem, kterému byla věnována značná pozornost, byl přenos antraxu v roce 2006 v New Yorku, kdy došlo k expozici muže, který vyráběl tradiční africké bubny z importovaných kozích kůží.

Případ úmyslného přenosu z roku 2001 upozornil na rizika antraxu jako biologické zbraně. Řada zemí zkoumala antrax jako biologickou zbraň. Antrax totiž představuje potenciálně účinnou zbraň, neboť způsobuje smrtelnou infekci, a také proto, že spóry bakterie jsou natolik odolné, že přižijí šíření různými cestami. Tyto vlastnosti z antraxu činí nebezpečnou zbraň, která je zneužitelná teroristy.

 

Příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Příznaky

Všechny tři formy infekce se liší symptomy i prognózou.

  • Kožní forma antraxu je nejčastější formou, která je způsobena šířením bakterie přes poraněnou kůži, k čemuž může dojít při kontaktu s kontaminovaným jídlem, vlnou nebo zvířecí kůží. Inkubační doba se pohybuje mezi 1 a 12 dny. Infekce začíná jako papula, která připomíná poštípaní hmyzem. Během několik dní se tato papula změní v ulceraci s černým zbarvením v jejím středu. Regionální lymfatické uzliny mohou zduřet. Přibližně 20 % neléčených případů končí smrtí, což je naopak velmi vzácné v případě pacientů léčených antibiotiky.
  • Inhalační forma antraxu, ke které dochází po vdechnutí spór, je nejzávažnější formou infekce. Inkubační doba se pohybuje mezi 1 a 7 dny a nepřekračuje 60 dnů. Prvotní příznaky připomínají virovou respirační infekci, a to včetně pálení v hrdle, mírně zvýšené teploty, bolestí kloubů a celkovou nevůlí. První stadium může trvat několik hodin i dnů. Druhé stadium se může vyvinout náhle, přičemž příznakem bývá dušnost, horečka, šok, meningitida a respirační selhání. Smrtelnost této formy je vysoká a pohybuje se přibližně kolem 75 %, a to i přes podávání antibiotik.
  • Gastrointestinální forma, která je způsobena požitím syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa, má inkubační dobu mezi 1 až 7 dny. Příznaky této formy zahrnují výraznou břišní symptomatologii a horečku. Příznaky antraxu mohou být patrné v orofaryngu, kdy se mohou objevit léze na kořeni jazyka, bolesti v hrdle a zvětšení regionálních lymfatických uzlin provázené horečkou. Antrax může způsobit i postižení terminálních částí střeva, kdy jsou hlavními symptomy nauzea, nechutenství, zvracení a horečka, následované bolestmi břicha, hematemezou a průjmem s příměsí krve. Smrtelnost se v těchto případech pohybuje mezi 25 – 60 %

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

Testy na antrax patří do dvou kategorií: pro průkaz expozice a přítomnosti antraxu ve vnějším prostředí a pro průkaz lidské infekce. Výtěr z nosu může prokázat přítomnost spór, a tudíž expozici, na druhou stranu pozitivita tohoto testu nemusí znamenat infekci. Dokonce ani osoba, která je exponovaná spóry neonemocní, dokud spóry nezačnou klíčit, což může trvat až 60 dnů. Výtěr z nosu není z tohoto důvodu pro průkaz expozice nebo infekce doporučen.

Infekce antraxem je diagnostikována pomocí kultivace bakterie v příslušných biologických vzorcích (např. krev, kožní léze nebo sekrety z dýchacích cest) nebo průkazem protilátek v krvi. V případě inhalační formy antraxu je pomocným vyšetřením RTG snímek hrudníku; v případě podezření na meningitidu, která se může objevit během 2. stadia infekce, lze provést vyšetření likvoru.

Kultivace biologických vzorků (z vnějšího prostředí nebo tělesných tekutin, jako je například krev) může trvat několik hodin až dní. Vzorek je inkubován v kultivačním mediu, kde se mohou bakterie množit. Rutinní biochemické testy slouží k identifikaci bakterie a testování citlivosti se využívá pro výběr nejlepšího antibiotika.

Pro detekci antraxu ve vnějším prostředí nebo v tělesných tekutinách byly vyvinuty rychlé testy. Tyto testy umožňují obejít nutnost kultivace díky přímé detekci DNA antraxu. Pro klinické použití byly tyto testy schváleny FDA v roce 2001.

 

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba

Proti antraxu existuje vakcinace, ale její použití je doporučeno pouze pro vysoce rizikovou populaci, jako je například vojenský personál a osoby, které pracují sBacillus antracis v laboratořích. Vakcína není dostupná pro obecnou populaci.

Pokud je léčba antraxu zahájena včas, ještě než se rozvinou závažné příznaky, infekce je dobře léčitelná antibiotiky. Pro terapii antraxu jsou doporučena tato antibiotika: ciprofloxacin, doxycyklin a amoxicillin; jako profylaxe v případě expozice je doporučován doxycyklin a ciprofloxacin. Vzhledem k dlouhodobému přežívání spór je doporučeno podávat tuto profylaktickou terapii po dobu 60 dnů.

 

Literatura a zdroje

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a zdroje

S1
Roche Diagnostics: LightCycler: Kits for microbiology research. On the internet.

S2
Telephone interview. Lee Asse, Mayo Clinic public affairs, 3/8/02.

S3
Telephone interview. Sharon Sheridan, Roche Diagnostics, 4/19/02.

S4
Centers for Disease Control and Prevention. FAQ’s about Anthrax and more. Available FTP: http://www.bt.cdc.gov/Agent/Anthrax/AnthraxGen.asp

S5
CDC. Anthrax. Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/anthrax_g.htm

S6
CDC. “Notice to Readers: Considerations for Distinguishing Influenza-Like Illness from Inhalational Anthrax.” Available FTP: http://www.cdc.gov%2fmmwr%2fpreview%2fmmwrhtml%2fmm5044a5.htm/

S7
Mayo Clinic: “What is Anthrax?” Available online

S8
Mayo Clinic: “Biological Warfare: Questions and answers.” Available online

S9
Medline Plus Health Information, Medical Encyclopedia. “Anthrax.” Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001325.htm

S10
Journal of the American Medical Association. “Anthrax as a biological weapon.” Available FTP: http://jama.ama-assn.org/issues/v281n18/ffull/jst80027.html

S11
CDC. Inhalation anthrax associated with dried animal hides --- Pennsylvania and New York City, 2006. MMWR 55(10) 280-282. Available online

S12
USPS Emergency Preparedness Plan. Protecting Postal Employees and Postal Customers from Exposure to Biohazardous Material and for Ensuring Mail Security Against Bioterror Attacks. March 6, 2002. (Available online—accessed Dec. 2006) PDF file - http://www.usps.com/news/2002/epp/emerprepplan.pdf

Další webové zdroje

Státní zdravotní ústav: ww.szu.cz - připravenost a reakce na krizové situace

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP: ww.infekce.cz – odborná témata

Centers for Disease Control and Prevention: FAQ’s about Anthrax
Additional anthrax information from the CDC
Mayo Clinic: "What is Anthrax?"
Mayo Clinic: "Biological Warfare: Questions and Answers"
Medline Plus Health Information, Medical Encyclopedia: "Anthrax"
Journal of the American Medical Association: "Anthrax as a biological weapon"

 

 

 

 

 

 

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. února 2011.