1. Malá, obvykle jednobuněčná jednotka, určená k rozmnožování některých mikroorganismů, např. hub.
  2. Forma vytvářená některými bakteriemi, která je odolná vůči horku, suchu a chemikáliím; Příkladem onemocnění způsobeným sporulujícími bakteriemi je antrax.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.