1. V molekulární diagnostice postup, při kterém vzniká množství kopií genetického materiálu (RNA, DNA), aby ho bylo možné detekovat a vyšetřit.
  2. Postup, při kterém se zvyšuje signál detekčního systému, aby mohla být stanovena určitá látka v biologickém systému, např. geny či léky.
  3. Stav, kdy buňka obsahuje více kopií genu či genů než normálně (např. nádorová buňka); říká se pak, že gen je amplifikován.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.