Související vyšetření:
Kultivační vyšetření stolice

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Související vyšetření:Kultivace krve, Kultivace moči, Kultivace stolice, Vyšetření kostní dřeně, Biopsie

Widalův test je jednou z metod užívaných k předběžné diagnostice břišního tyfu. Toto vyšetření je stále používáno jako alternativní rychlá metoda v některých zemích s omezenými finančními zdroji, v nichž je výskyt břišního tyfu endemický.

Břišní tyfus je životohrožující onemocnění způsobené bakterií Salmonella enterica serotyp Typhi, přenášené jídlem nebo vodou kontaminovanými stolicí. Jeho příznaky zahrnují vysokou teplotu, bolest hlavy, bolesti břicha, průjem a vyrážku. Velmi důležité je toto onemocnění včas rozpoznat a léčit, neboť neléčeného pacienta ohrožují v průběhu několika týdnů závažné komplikace jako je krvácení do střev a jejich perforace. V průmyslových zemích je onemocnění břišním tyfem vzácné, vyskytuje se však ve většině rozvojových zemí, jako je Indie, částech Východní, Jižní a Jihovýchodní Asie, v zemích Afriky, v Karibiku, Střední a Jižní Americe a ve Východní Evropě. Případy břišního tyfu se ve vyspělých krajinách vyskytují téměř výlučně v souvislosti s cestovateli z endemických oblastí.

Test byl vyvinut v roce 1896 a byl pojmenován po Georgu Ferdinandu Widalovi, který jej zavedl. Ve zkumavce nebo na sklíčku dochází mezi sérem pacienta a specifickými antigeny S. typhi k reakci, která se v pozitivním případě projevuje aglutinací (vytvořením shluku částic), viditelné pouhým okem. Provedení metody je velmi jednoduché, avšak její spolehlivost a citlivost je poměrně nízká pro zkřížení reakce s antigeny jiných salmonel. Testem nelze rozpoznat, zda vyšetřovaná osoba má současnou nebo dříve proběhlou infekci, nebo je-li pozitivní nález výsledkem očkování proti tyfu.

Spolehlivá metoda pro vyšetření břišního tyfu je kultivace krve odebrané během prvního týdne infekce, kdy jsou bakterie tyfu přítomny v krvi. Ke kultivačnímu vyšetření lze odebrat také moč, stolici a kostní dřeň.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro diagnostiku břišního tyfu používat kultivaci krve, neboť Widalův test není dostatečně spolehlivý. Ve vývoji je Typhidot-M, rychlý test s vyšší spolehlivostí, jehož výsledky jsou známy do jedné hodiny, který by byl použitelný zejména v oblastech s endemickým výskytem břišního tyfu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. května 2014.