Dědičný znak, který se projeví, jestliže všechny kopie chromosomu X nesou tento gen; u muž to nastane, jestliže zdědí znak od matky (od otce získává chromosom Y), zatímco žena musí znak získat od obou rodičů. Proto se recesivní znaky vázané na chromosom X téměř vždy projeví jen u mužů, zatímco ženy většinou znak jenom přenášejí.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.