Radu LabTestsOnline.cz tvoří následující členové:

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – předseda
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2
128 01 Praha 2

Ing. Lenka Nováková
Roche s.r.o. - člen CZEDMA
Rybná 716/24

110 00 PRAHA 1 - Staré město

Ing. Lubomír Stříž

CZEDMA

Rybná 716/24

110 00 PRAHA 1 - Staré město

Zuzana Tesařová – výkonný koordinátor
c/o CZEDMA
Rybná 716/24

110 00 PRAHA 1 - Staré město