Radu LabTestsOnline.cz tvoří následující členové:

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – předseda
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2
128 01 Praha 2

Ing. Lenka Nováková
CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6

Ing. Lubomír Stříž
CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6

Zuzana Tesařová – výkonný koordinátor
c/o CZEDMA
Na Ořechovce 475/58
162 00 Praha 6