Laboratorní vyšetření patří k základním přístupům, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale nezastupitelnou roli mají také při při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

Projekt Lab Tests Online věnovaný pacientům (laboratorní testy online) vznikl v roce 2001 v USA. Zároveň pomáhá zdravotnickým pracovníkům v rychlé orientaci v moderních laboratorních vyšetřeních.

Česká republika se připojila k tomuto programu v roce 2007, kdy byla podepsána licenční smlouva o vzájemné spolupráci mezi Českou společností klinické biochemie ČLS JEP, EDMA a CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro) a o vytvoření české verze Lab Tests Online. Odbornost a aktuálnost obsahu garantuje Česká společnost klinické biochemie (ČSKB). Slavnostní zahájení provozu webových stránek pro veřejnost proběhlo u příležitosti 50. výročí společnosti ČSKB dne 10. října 2008 a stránky jsou od té doby přístupné na adrese www.labtestsonline.cz nebo www.laboratornitesty.cz.