Velkým problémem v předcházení rakoviny děložního čípku je neúčast žen na preventivních prohlídkách u gynekologa. V důsledku toho je prakticky nemožné zjistit předrakovinová stadia onemocnění. Pacientky proto přicházejí k lékaři obvykle až v situaci, kdy mají obtíže spojené s pokročilým rakovinovým nádorem děložního čípku. Po 55. roce pokrytí screeningem navíc dramaticky klesá, což koreluje s častějším záchytem pokročilých stadií i se stoupající mortalitou.

Pro testování se už od 40. let používá stěr z děložního čípku, pojmenovaný podle svého vynálezce George Nicholase Papanicolaou Pap(ův) stěr. Toto vyšetření je však nepřesné a poměrně chybové, velmi totiž závisí na zkušenosti a odhadu toho, kdo výsledky vyhodnocuje. 

Posun ve vývoji přineslo až zkoumání lidského papillomaviru, tedy HPV.  Výzkumy ukázaly, že více než 99 % rakoviny děložního hrdla lze přičítat právě HPV infekci, a 70 % cervikálních karcinomů mají na svědomí dva nejrizikovější – HPV 16 a 18. Proto vznikl test HPV DNA, který se přednostně zaměřuje právě na tyto dva a pro dalších 12 rizikových genotypů přináší souhrnný výsledek.

Jaká je největší výhoda testu HPV DNA?

Test dokáže detekovat riziko onemocnění ještě před tím, než skutečně propukne! To znamená, že tento screeningový test odhalí DNA samotného viru ve vzorku buněk z děložního čípku ještě předtím, než na čípku dojde k nějaké změně. Pap test odhalí přednádorové změny nebo abnormální buňky v okamžiku, když jsou už na čípku přítomny.

 Ministerstvo zdravotnictví České republiky od roku 2021 zařadilo do stávajícího screeningu testování na přítomnost HPV pro ženy ve věku 35 let (tj. 35 + 364 dní) a 45 let (tj. 45 + 364 dní) jako standardní součást preventivní gynekologické prohlídky a proplácejí jej všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Od roku 2024 je tento test hrazen i ženám ve věku 55 let. Profesor Jaroslav Racek, odborný garant informačního projektu LabTestsOnline.cz dodává: „Při abnormálním výsledku cytologického stěru má být vyšetření na přítomnost viru HPV provedeno vždy. Podle výsledku tohoto testu lékař rozhodne o dalším postupu.“

Z jakého důvodu se proplácení testu HPV DNA rozšířilo i pro ženy ve věku 55 let?

„Pro rozšíření kombinovaného testování (cytologický stěr doplněný o HPV DNA test) v 55 letech je řada podstatných argumentů,“ uvádí vedoucí onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře v Praze – prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD. „U žen mezi 40. a 50. rokem života je podle epidemiologických studií včetně české studie Libuše zaznamenáván významný nárůst nových infekcí HPV v souvislosti se změnami v sexuálním a partnerském životě. Část žen se infikuje HPV i po 45. roce života (např. ve studii Libuše byl průměrný věk ženy s novou infekcí 47 let), kdy je dosud prováděn poslední hrazený kombinovaný test, a je tak vystavena riziku rozvoje rakoviny děložního čípku v budoucnosti.“

Pozitivní test upozorňuje, že má žena infekci rizikovým typem HPV a je v ohrožení rakovinou. Pozitivní výsledek na HPV ale neznamená, že rakovinu má či dostane. Naopak negativní výsledek znamená, že infekce vysoce rizikovými typy HPV, která může vést ve vzniku rakoviny, nebyla detekována. Profesor Jiří Sláma doplňuje: „HPV DNA test má kromě vysoké citlivosti pro záchyt předrakovinových změn na děložním čípku význam i pro svou mimořádnou negativní predikci – v případě, že je totiž pacientka testována jako negativní, je minimálně na dalších 3-5 let riziko vzniku zhoubného nádoru děložního čípku mizivé.  U žen ve věkové kategorii 55+ je již zaznamenávána nízká frekvence nových HPV infekcí a při negativitě HPV DNA testu tak může být informace o absenci rizika rakoviny pro většinu žen dokonce trvalá.“

Této rakovině se můžete vyhnout! Velmi důležité je, aby ženy o všech rizicích měly dostatek informací. Poučená žena pak určitě prohlídku u lékaře nevynechá!  Negativní výsledek testu navíc umožňuje prodloužit interval kontrol u lékaře na 3 až 5 let, což může vést ke zvýšení podílu žen, které se nechají vyšetřit.

Zpráva byla připravena ve spolupráci s profesorem Jiřím Slámou, vedoucím lékařem Onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře v Praze a informačním projektem Lab Tests Online. Další informace o testování DNA HPV na www.labtestsonline.cz

foto: ©autorbyCanva