Produkt metabolismu tuků; mohou se nacházet v moči nebo v krvi, jestliže jedinec nejí dostatek cukrů nebo jestliže je nemůže dostatečně využít, jako např. u diabetu mellitu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.