Hashimotova tyreoiditida

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Hashimotova tyreoiditida je autoimunitní zánětlivé onemocnění štítné žlázy, které je v oblastech s dostatečným zásobením jódem nejčastější příčinnou snížené funkce štítné žlázy (hypotyreózy). Jedná se o jednu z nejčastějších autoimunit, vyskytuje se častěji u žen a její výskyt stoupá s věkem. Ve starší populaci se může vyskytovat až u 10 % žen. Častěji onemocní pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou na onemocnění štítné žlázy nebo pacienti s jinými autoimunitními onemocněními (zejména diabetes mellitus I. typu či nadledvinové insuficience).

Pro onemocnění je typická infiltrace tkáně štítné žlázy imunitními buňkami (lymfocyty), které způsobí postupnou destrukci tkáně a její náhradou vazivovou tkání. Destrukce funkční tkáně štítné žlázy vede k nedostatečné produkci hormonů a rozvoji hypotyreózy, který je většinou pozvolný. Příznaky onemocnění nastupují s rozvojem hypotyreózy – hmotností přírůstek, zvýšená citlivost na chlad a únava, při těžší hypotyreóze i poruchy kognitivních funkcí. Štítná žláza může být  zvětšená, v některých případech do rozměrů viditelné strumy

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření používaná k diagnóze Hashimotovy tyreoiditidy zahrnuje stanovení funkce štítné žlázy (TSH, fT4 a fT3) a protilátky proti tyreoperoxidáze, eventuálně proti tyreoglobulinu (jedná se o protilátky proti bílkovinným součástem buněk štítné žlázy). Zvýšené hladiny protilátek proti štítné žláze signalizují autoimunitní poškození štítné žlázy včetně Hashimotovy tyreoiditidy

Zobrazovací metody

Hashimotovu tyreoiditidu je možno diagnostikovat rovněž ultrazvukovým vyšetřením štítné žlázy podle změněné textury tkáně. Zánětlivě změněná tkáň bývá nehomogenní, se sníženou echogenitou. Při dopplerovském vyšetření může být přítomno zvýšené prokrvení tkáně.

V případě prosté tyreoiditidy není třeba provádět cytologické vyšetření.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčbu autoimunitního procesu zatím neznáme. V případě hypotyreózy nebo při strumě používáme substituční léčbu tyreoidálními hormony.

Literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Marek J, Hána V a kolektiv: Endokrinologi, Praha, Galén, 2017 

Jiskra J.: Záněty štítné žlázy. In: Límanová Z. (ed.) Štítná žláza. Praha, Galén 2006, s. 165 – 178

McLeod DS, DS Cooper. The incidence and prevalence of thyroid autoimmunity. Endocrine 2012; 42: 252-65.

Tento článek byl naposledy aktualizován 6. září 2019.