Další název:
Natriuretický peptid typu B, proBNP
Oficiální název:
Natriuretický peptid B (brain, mozkový), N-terminální prohormon natriuretického peptidu B
Související vyšetření:

Kardiomarkery


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
S cílem pomoci diagnostikovat přítomnost a tíži srdečního selhání

Kdy se nechat vyšetřit?
Máte-li známky srdečního selhání, jako je dušnost a únava, nebo jste-li léčen(a) pro srdeční selhání

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Tato vyšetření měří koncentraci BNP nebo NT-proBNP v krvi. Je-li srdce zatíženo, vytváří prekurzor pro-BNP, který je pak rozštěpen na aktivní hormon BNP a neaktivní fragment, NT-proBNP. Jak BNP, tak NT-proBNP vznikají především v levé srdeční komoře (ta představuje hlavní srdeční „pumpu“). Vaše srdce je vylučuje jako přirozenou odpověď na srdeční selhání, vysoký krevní tlak (kdy vaše srdce není dostatečně silné, aby pumpovalo dostatek kyslíkem bohaté krve a živin, kolik vaše tělo potřebuje), když srdce samotné nedostává dost kyslíku (u angíny pectoris a srdečního záchvatu) a je-li levá srdeční komora příliš roztažena (hypertrofie) následkem přílišného nahromadění krve a tekutin.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření objednáváno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Buď BNP nebo NT-proBNP mohou být ordinovány s cílem pomoci při diagnóze srdečního selhání a pro posouzení stupně (tíže) srdečního selhání. Srdeční selhání má různé příčiny. V současné době je tento stav diagnostikován podle příznaků, jako jsou otoky (edém) dolních končetin, potíže s dechem, nedostatek dechu a únava, dále pomocí rtg vyšetření hrudníku a vyšetření pomocí ultrazvuku zvaného echokardiografie. Přes tyto informace je srdeční selhání stále často zaměňováno s jinými stavy. Hladiny BNP a NT-proBNP mohou lékařům pomoci odlišit srdeční selhání od jiných problémů jako např. onemocnění plic. Stanovení správné diagnózy je důležité, neboť srdeční selhání může být úspěšně léčeno různými léčebnými postupy.
Další příčinou pro využití BNP a NT-proBNP je zhodnocení rizika u osob s bolestí na hrudi. Bylo zjištěno, že vysoká hodnota BNP předpovídá zvýšené riziko úmrtí nebo následného srdečního záchvatu u nemocných s akutním onemocněním věnčitých tepen.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření BNP či NT-proBNP může být požadováno za těchto okolností:

  • V ambulanci vašeho lékaře, máte-li potíže, které mohou být vyvolány srdečním selháním.
  • Na pohotovosti v naléhavých případech, kdy lékař potřebuje rychle určit, zda trpíte srdečním selháním nebo máte jiný zdravotní problém.
  • Pro sledování účinku léčby srdečního selhání.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšené výsledky svědčí o tom, že osoba má srdeční selhání a hladina BNP nebo NT-proBNP je úměrná stupni či tíži srdečního selhání. Vyšší hladiny BNP nebo NT-proBNP mohou být též sdruženy s horší vyhlídkou nemocného do budoucna. Zajímavá je role NTproBNP při vyloučení srdečního selhání.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
Hladiny BNP a NT-proBNP klesají u většiny nemocných, kteří užívají léky na srdeční selhání, jako jsou ACE inhibitory, beta blokátory a diuretika. Hladiny BNP i NT-proBNP mají tendenci růst s věkem. Koncentrace NT-proBNP a BNP v krvi jsou zvýšeny u osob s onemocněním ledvin.
I když jak BNP, tak zejména NT-proBNP rostou u poruchy funkce levé srdeční komory a oba se zde dají využít, není jejich vyšetření zaměnitelné a výsledky nejsou přímo srovnatelné.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jak časté je srdeční selhání?
2. Jak se léčí srdeční selhání?

1. Jak časté je srdeční selhání?
Předpokládá se, že asi čtvrt miliónu osob v ČR žije se srdečním selháním a každý rok je diagnostikováno 27 tisíc nových případů.

2. Jak se srdeční selhání léčí?
Pro informaci o léčbě navštivte prosím webové stránky České kardiologické společnosti

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 6. října 2008.