Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Popis onemocnění

Bioteroristická agens představují biologický materiál, jako jsou například bakterie nebo viry, který je užit jako zbraň proti státům nebo skupině obyvatel. Rozesílání spór antraxu poštovními zásilkami ve Spojených státech v roce 2001 představovalo první bioteroristický útok na tuto zemi. Biologická agens mohou být šířena vedle rozesílání poštou i v potravinách, pitné vodě a záměrně infikovanými zvířaty.

Centra pro kontrolu chorob a prevenci (CDC, Centers for Disease Control and Prevention1) kategorizují biologická agens podle rizika, které představují pro veřejnost. Agens, která představují značné riziko, protože je lze lehce šířit, a která mohou způsobit infekci s vysokou smrtností, jsou klasifikována jako kategorie A. Tato agens zahrnují bakterie a viry, které vyvolávají následující infekční choroby:

  • Antrax
  • Botulismus
  • Mor
  • Tularémie
  • Pravé neštovice
  • Hemoragické horečky (vyvolané např. hantaviry nebo virus Ebola)

Podle CDC je agens, které představuje střední riziko pro veřejnost, klasifikováno v kategorii B. Tato agens mohou být šířena relativně jednoduše a mohou způsobit středně závažné onemocnění, avšak smrtnost těchto infekčních chorob je nízká. Pro bližší informace odkazujeme biologická agens a opatření americké vlády pro případ bioteroristického útoku, která jsou dostupná na webové stránce CDC věnované bioterorismu.

Na doplnění je potřeba dodat, že i chemické a radioaktivní látky mohou být použity jako teroristické zbraně. CDC klasifikuje chemické látky podle jejich cílové aktivity na kůži, plíce, zažívací ústrojí a nervový systém. Za jediný dosud známý teroristický útok, ke kterému došlo v letech 1994 a 1995, byla odpovědná sekta Óm Šinrikjó, která vypustila do vzduchu nervový plyn sarin v japonském městě Matsumu a posléze v hlavním městě Tokiu, což vedlo k 19 úmrtím a k ošetření či hospitalizaci tisíců exponovaných osob.

Radioaktivní látky jsou bezbarvé, bez zápachu a nejsou viditelné. Kontaminace jídla, vody a objektů může poškodit nebo zabít lidi a zvířaty, přičemž se tato těžko prokazuje. Příznaky ozáření mohou zahrnovat nauzeu, zvracení, průjem a v závislosti na dávce krvácení z dásní, nosu, tvorbu modřin a ztrátu vlasů. K expozici radioaktivním látkám může dojít požitím, inhalací nebo kontaminací otevřené rány. Příkladem může být radioaktivní látka polonium 210, která v roce 2006 způsobila smrt ruského disidenta Alexandra Litviněnka.

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

V současné době nejsou k dispozici žádné testy, které by spolehlivě odhalily expozici biologickými agens u osob, které nemají žádné příznaky. Existují však rychlé molekulárně biologické testy dostupné v laboratořích hygienické služby, které lze využít k detekci agens kategorie A u osob s příznaky infekční choroby. Pro zajímavost, první test pro detekci antraxu byl vyvinut během několika měsíců od incidentu v roce 2001. Tento test byl záhy schválen FDA pro klinické použití.

V současné době vláda Spojených států společně s vědeckou komunitou a průmyslem intensivně pracují na vývoji rychlých a účinných metod pro ochranu před biologickými agens, jako je například Bacillus anthracis (příčina antraxu), jenž může být použit při příštím bioteroristickém útoku. Výzkum se rovněž soustřeďuje na vývoj i vylepšení vakcín, které by byly využitelné pro ochranu populace.

V širším měřítku jsou laboratoře zapojeny do sítě, která by zajišťovala rychlou odpověď v případě bioteroristického útoku nebo jiné příčiny ohrožení veřejného zdraví. Laboratoře jsou pro tento případ připraveny reagovat rychle využitím odpovídajících testů pro identifikaci příčiny nemoci, což je základem pro rychle nasazenou terapii.

 

Literatura a zdroje

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a zdroje

S1
Rapid Anthrax Test, Discovery’s Edge. Mayo Clinic Online Research Magazine (accessed December 2006). Available at: http://discoverysedge.mayo.edu/rapid_anthrax_test/

S2
Medical Laboratory Observer. The Observer, News: Polonium-210. (Accessed January 2007) PDF file available online at http://www.mlo-online.com/articles/0107/0107observatory.pdf

S3
Center for Disease Control and Prevention. Emergency Preparedness and Response, Information about Polonium-210 in Recent Events in the United Kingdom. (Online information, accessed January 2007). Available at: http://www.bt.cdc.gov/radiation/isotopes/polonium/qa.asp

S4
CDC. Emergency Preparedness and Response, Bioterrorism Agents/Diseases by category. (Online information, accessed February 2007). Available at: http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp#a

Další webové zdroje

Státní zdravotní ústav (www.szu.cz): připravenost na krizové situace – bioterorismus

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP: ww.infekce.cz – odborná témata

CDC Information on Bioterrorism
CDC’s List of Biological Diseases/Agents Listing
CDC’s List of Chemical Warfare Agents
CDC Information on Radiation Emergencies
CDC Information on Smallpox Eradication

 

1Pozn. překladatele: CDC je americká vládní organizace se sídlem v Atlantě (stát Georgia), jejímž hlavní úkolem je expertní a informační činnost, která je potřebná pro ochranu zdraví jednotlivců i komunit; činnost je především zaměřena prevenci chorob, poranění i invalidity, a dále na připravenost na různá zdravotní rizika.

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. února 2011.