Další název:
Hg
Oficiální název:
Rtuť
Související vyšetření:
Olovo, Arzen, Těžké kovy

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Z důvodů detekce zvýšené expozice rtuti.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud se projevují symptomy otravy rtutí, při posouzení expozice rtuti, při monitorování profesní expozice rtuti.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z pažní žíly a/nebo sbíraná moč.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Rtuť je prvek vyskytující se ve třech formách: jako volný kov (v kapalném nebo plynném stavu), v anorganických sloučeninách (soli rtuti) a v různých oragnických sloučeninách (nejznámější je např. metylrtuť). Testem se stanovuje koncentrace rtuti v krvi, v moči a ojediněle také ve vlasech, za účelem posouzení nadměrné akutní nebo chronické expozice.

Rtuť se v malém množství nachází i v životním prostředí. Je to důsledek rozpadu nerostů ve skalách a v půdě, dále pak vedlejší produkt spalování fosilních paliv a rozsáhleho spalování různých odpadů. Do organismu je inhalována se vzduchem, absorbována kůží a přijímána s potravou. Malá množství, jimž je vystavena většina populace, obecně nepůsobí zdravotní problémy, ale osoby vystavené zvýšeným koncentracím (např. v devastovaných oblastech) nebo chronickým profesionálním vlivům (např. při práci s těžkými kovy), mohou jevit symptomy a komplikace plynoucí z působení rtuti.

Expozice zvýšeným množstvím rtuti může působit toxicky. Množství rtuti absorbované jednotlivou osobou a případný vliv na její zdraví závisí na tom, jaké formě rtuti je organismus vystaven, na její koncentraci a době expozice. Podle údajů Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) se tělem (organismem) absorbuje velmi málo kovové rtuti (méně než 0,01%) a to i v případě, že je polknuta. Je-li však stejné množství inhalováno ve formě par, dostane se do krevního oběhu cca 80% z celkového množství. Pokud se týká metylrtuti, která se do organismu dostává potravou složenou z mořských ryb a jiných mořských produktů, okolo 95% je absorbováno gastrointestinálním traktem. Mořské produkty jsou největším zdrojem přísunu metylrtuti do organismu. Konzumace ryb, včetně větších mořských predátorů, zdržujících se v kontaminovaných vodách, může být příčinou významného zvýšení koncentrace metylrtuti v organismu. Proto se doporučuje být informován o zdroji konzumovaných ryb, případně konzumaci omezit.

Pokud je rtuť organismem absorbována, ukládá se v různých orgánech, včetně ledvin a mozku. Tělo rtuť dokáže pomalu vylučovat ledvinami a stolicí, ale pokud je obsah rtuti vysoký, může dojít k trvalému poškození ledvin, nervového systému a mozku.

Těhotné ženy se zvýšenou koncentrací rtuti ji přenášejí i na plod, který je tak vystaven riziku poškození mozku, ledvin a nervového systému. Rtuť se také může dostat do organismu dítěte z organismu matky při kojení.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Krev je odebrána z pažní žíly pacienta. Při vyšetření moče se použije buď jednorázový vzorek nebo sběr za 24 hodin. Někdy se vyšetřuje rtuť i v jiném materiálu, např. ve vlasech, mateřském mléku nebo nehtech.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Rtuť se stanovuje z důvodů zjištění přítomnosti její zvýšené koncentrace v organismu. Její stanovení se ordinuje pro posouzení vlivu akutní nebo chronické expozice a také pro monitorování osob, které se rtutí nebo s jejími sloučeninami pracují.

Pro vyšetření se může odebírat více typů vzorků.

 • Krev se primárně testuje na přítomnost metylrtuti. V krvi lze stanovit i jiné formy rtuti, ale podle Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) může její koncentrace klesnout během 3 dnů až o polovinu, protože rtuť z krve přechází do jiných orgánů.
 • V moči se stanovuje kovová rtuť a její anorganické sloučeniny, ale výsledky analýzy nelze použít pro posouzení expozice metylrtuti.
 • Z analýzy vlasů lze usuzovat na expozici metylrtuti v průběhu několika předchozích měsíců, avšak analýza vlasů je relativně složitá a příliš často se nepoužívá.
 • Ačkoliv to není rutinně využíváno, lze rtuť stanovit i v nehtech, mateřském mléku, stolici a v dechu.

Kdy je vyšetření požadováno?
Stanovení rtuti se ordinuje u pacientů, kteří mají symptomy zvýšené expozice Hg. Mohou to být:

 • Pálení v ústech a plících
 • Kašel, potíže s dýcháním, pocit pnutí v hrudníku
 • Snížený odpad moče
 • Nausea, zvracení, průjem
 • Zvýšená tepová frekvence

Lidé vystavení vlivům rtuti dlouhodobě mohou mít nespecifické symptomy zasahující plíce, ledviny a nervový systém. Mezi chronické symptomy patří např.:

 • Problémy se sluchem, čichem a chutí
 • Rozmazané nebo „tunelové“ vidění
 • Brnění nebo třes rukou a nohou
 • Potíže s chůzí
 • Podrážděnost

Rtuť se stanovuje u osob, o nichž je známo, že jsou vystaveni jejímu působení, aby se posoudil rozsah expozice. Lze ji pravidelně kontrolovat k monitorování osob pracujících v různých rizikových provozech, přičemž spolu se rtutí se často stanovuje i olovo a/nebo další těžké kovy.

Co výsledek vyšetření znamená?
Normální koncentrace rtuti v krvi a v moči indikují, že pacient pravděpodobně nebyl vystaven účinkům většího množství rtuti, přinejmenším v časovém úseku vztahujícím se k době vyšetření.

Zvýšené konmcentrace rtuti v krvi a v moči indikují expozici organizmu zvýšeným koncentracím rtuti nebo jejích sloučenin, nicméně toto zvýšení nelze kvantifikovat. Zvýšené koncentrace v krvi vypovídají o tom, že k expozici došlo nebo dochází v relativně nedávném nebo současném období, zatímco ze zvýšené koncentrace ve sběru moče za 24 hodin se dá usuzovat na dlouhodobější zvýšenou expozici kovové rtuti nebo jejích anorganických sloučenin.

Rovněž zvýšené koncentrace rtuti ve vlasech mohou svědčit pro zvýšenou expozici metylrtuti, nicméně tato analýza se používá zřídka vzhledem k problémům se standardizací stanovení, kontaminací vzorků a působení řady preanalytických vlivů, jako např. barvení nebo odbarvování vlasů, používání různých šamponů apod.

Rtuť je řazena mezi neesenciální stopové prvky. Její snížené koncentrace v lidském organismu nemají klinický význam.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
V posledních letech byla realizována řada opatření, která snižují riziko expozice populace zvýšeným koncentracím rtuti a jejích sloučenin. Zpřísňují se obecně i povolené limity koncentrace rtuti v ovzduší, vodě, půdě a na pracovištích.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Co je thiomersal?
2. Obsahují zubní výplně rtuť?

1. Co je thiomersal?
Thiomersal (nebo také thimerosal) je organická sloučenina rtuti, která se v malém množství používá ke konzervaci očkovacích látek. Ačkoliv je obecně považován za bezpečný, jeho užívání se začíná omezovat.

2. Obsahují zubní výplně rtuť?
Ano, zubní výplně obsahují asi 50% kovové rtuti. Obecně jsou považovány velkými mezinárodními zdravotnickými organizacemi za bezpečné, nicméně některé státy začaly jejich užívání preventivně omezovat.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
None

Tento článek byl naposledy aktualizován 5. května 2009.