Jeden z dvojice genů, jehož aktivita je vyjádřena jen, je-li přítomen ve dvou kopiích. Např. gen pro cystickou fibrózu je recesivní a onemocnění se neprojeví, je-li přítomen jeden normální gen.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.