Infekční činitel (nikoliv bakterie či virus), který představuje nezvyklou formu normálního proteinu; priony jsou původci řady infekčních nemocí, které zahrnují např. nemoc šílených krav a Creutzfeld-Jacobovu nemoc. Zdá se, že priony způsobují změnu tvaru molekul normálních bílkovin mozku, což způsobuje poruchu jejich funkce.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.