Infekční činitel (nikoliv bakterie či virus), který představuje nezvyklou formu normálního proteinu; priony jsou původci řady infekčních nemocí, které zahrnují např. nemoc šílených krav a Creutzfeld-Jacobovu nemoc. Zdá se, že priony způsobují změnu tvaru molekul normálních bílkovin mozku, což způsobuje poruchu jejich funkce.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.