Další název:
T4 lymfocyty, Pomocné T-lymfocyty
Související vyšetření:

Virová nálož


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření slouží k měření výkonnosti imunitního systému nemocných s prokázanou HIV infekcí.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže vám byla diagnostikována infekce virem HIV, slouží toto vyšetření k základnímu posouzení stavu vašeho imunitního systému. Provádí se čtyři týdny po zahájení protivirové léčby a následně v průběhu terapie jednou za tři až čtyři měsíce.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Vyšetřením se zjišťuje počet CD4 lymfocytů (nazývaných rovněž pomocnými T-lymfocyty) v krvi a hodnotí se stav imunitního systému. CD4 lymfocyty jsou jedním z druhů bílých krvinek a jejich úkolem je obrana proti infekcím. Mají důležitou úlohu v imunitním systému: pomáhají při rozeznávání, napadení a likvidaci řady bakterií, plísní a dalších mikroorganizmů postihujících tělo. CD4 lymfocyty vznikají ve slezině, lymfatických uzlinách a v brzlíku. Krevním řečištěm pronikají do celého těla. Jsou hlavním cílem viru HIV, jenž se váže na povrch CD4 lymfocytů a proniká dovnitř buněk. Poté se virus buď začne neprodleně v CD4 lymfocytech množit a tím je zabíjí, anebo v nich přetrvává v klidovém stavu a k pomnožení viru dochází později. Poté, co virus HIV pronikne do CD4 lymfocytů a začne se v nich množit, počet CD4 lymfocytů postupně klesá. Při progresi onemocnění virem HIV počet CD4 lymfocytů klesá. Jestliže se vlivem léčby progrese onemocnění zastaví, počet CD4 lymfocytů se vrací k původním hodnotám.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?

Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Počet CD4 lymfocytů vypovídá o tom, jak výkonný je váš imunitní systém, jak pokročilo onemocnění virem HIV (v jakém stadiu je onemocnění) a pomáhá předpovídat riziko možných komplikací a závažných infekcí. Vyšetření počtu CD4 lymfocytů má největší výpovědní hodnotu, je-li možné výsledek srovnat s nálezy z předchozích testů. Vyšetření počtu CD4 lymfocytů se provádí v kombinaci s vyšetřením virové nálože HIV, kterým se měří hladina HIV v krvi. Výsledky slouží k určení stadia onemocnění a jeho perspektiv.
Vyšetření počtu CD4 lymfocytů slouží rovněž k posouzení možných rizik zdravotních komplikací a k určení vhodné terapie.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření počtu CD4 lymfocytů a virové nálože je ordinováno u pacientů s nově diagnostikovanou HIV infekcí v rámci základního souboru vyšetření. Oba testy je třeba opakovat přibližně dva až osm týdnů po zahájení nebo změně protivirové léčby. Jestliže se léčba nemění, počet CD4 lymfocytů je třeba vyšetřovat průběžně jednou za tři až šest měsíců.

Co výsledek vyšetření znamená?
Normální počet CD4 lymfocytů u dospělých osob se pohybuje od 500 do 1500 buněk v mm3 krve.
Při progresi onemocnění virem HIV počet CD4 lymfocytů v krvi obecně klesá. Hodnoty jednotlivých měření počtu CD4 lymfocytů se však mohou navzájem lišit, i když se váš zdravotní stav nezměnil. Jednotlivým výsledkům nesmí být přikládán přílišný význam. Mnohem větší význam než výsledek jednoho konkrétního měření má dynamika počtu CD4 lymfocytů v čase.
Jestliže v průběhu několika měsíců dochází k poklesu počtu CD4 lymfocytů, lékař může doporučit zahájení nebo změnu protivirové léčby a/nebo zahájení preventivní léčby oportunních infekcí typu pneumocystové pneumonie (plicní infekce mikrobem Pneumocystis carinii, PCP). Vlivem účinné kombinace protivirové léčby by mělo dojít ke vzestupu nebo stabilizaci počtu CD4 lymfocytů.
Dle zdravotnických směrnic je třeba u asymptomatických HIV-pozitivních osob zahájit preventivní léčbu při poklesu počtu CD4 lymfocytů pod 200. Někteří lékaři se rozhodují pro zahájení léčby dříve, již při hodnotě 350. Střediska pro kontrolu nemocí a pro prevenci (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) považují HIV-pozitivní osoby s hodnotami počtu CD4 lymfocytů pod 200 za nemocné AIDS bez ohledu na to, zda tito pacienti mají zdravotní obtíže či nikoliv.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
V ranních hodinách bývá počet CD4 lymfocytů nižší a večer vyšší. K dočasnému poklesu počtu CD4 lymfocytů může dojít při akutní infekci, například při zápalu plic, chřipce nebo infekci virem Herpes simplex. K významnému poklesu počtu CD4 lymfocytů může dojít při protinádorové chemoterapii. Vyšetření je však účinným nástrojem pro monitorování HIV infekce, a to zejména není-li k dispozici citlivější test virové nálože HIV.
Vyšetření počtu CD4 lymfocytů nemusí vždy odrážet stav a obtíže HIV-pozitivního pacienta. Kupříkladu někteří lidé s vyššími hodnotami počtu CD4 lymfocytů jsou nemocní a trpí častými komplikacemi, přičemž jiní nemocní s nižšími hodnotami počtu CD4 lymfocytů nemají komplikace a cítí se dobře.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Mohu si provést vyšetření počtu CD4 lymfocytů doma?
2. Jakými oportunními infekcemi mohu nejčastěji onemocnět?

1. Mohu si provést vyšetření počtu CD4 lymfocytů doma?
Nikoliv, vyšetření musí naordinovat lékař a provádí se v laboratoři.

2. Jakými oportunními infekcemi mohu nejčastěji onemocnět?
Středisko pro kontrolu nemocí (Center for Disease Control, CDC) zařadilo do definice AIDS 26 druhů oportunních infekcí. Výčet nejčastějších z nich najdete po kliknutí na tento odkaz.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

THOMAS, L. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

KREJSEK, J, KOPECKÝ, O. Klinická imunologie.1.vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2004, 941 s.

SHOENFELD, Y, GERSHWIN, ME, MERONI, PL. Autoantibodies. 2nd Edition. Elsevier, B.V., 2007, 838 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

KASPER DL, BRAUNWALD E, FAUCI AS, HAUSER SL, LONGO DL, JAMESON JL Eds, 2005, Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 22. září 2009.