Prostřednictvím webového portálu Labtestsonline.cz nám posíláte velké množství dotazů, které se týkají testování a vašich potíží. Abyste co nejrychleji získali své odpovědi, přinášíme vám výběr těch nejčastějších. Odpovídá prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni.

. Homocystein   . Cystická fibróza   . Hepatitida C   . Syfilis   .Testosteron 

Homocystein

Dotaz: Jak mám postupovat, pokud mi bude zjištěna vyšší hladina Homocysteinu? Mám se obrátit na svého lékaře nebo je nějaká kontaktní osoba, která mi poradí, jaký přípravek a v jaké dávce využít pro optimální snížení hladiny Homocysteinu?

Odpověď: Homocystein je aminokyselina, jejíž zvýšená koncentrace byla dávána do souvislosti se zvýšeným sklonem k trombózám event. i srdečně-cévním onemocněním. Ukazuje se však, že jeho význam byl přeceňován a ani snížení jeho hladiny podáváním vitamínů skupiny B (hlavně kyseliny listové), nevedlo k významnému snížení rizika výše uvedených chorob.

Hyperhomocysteinémie se obvykle dělí na:

mírnou 15 až 30 µmol/l

střední 30 až 100 µmol/l

těžkou>100 µmol/l

Obecně není shoda na cílových hodnotách pro plazmatickou koncentraci homocysteinu. Obvykle se u pacientů se zvýšenou hladinou doporučuje zvýšit příjem vitamínů skupiny B (zejména kyseliny listové a vitamínu B12) v dietě nebo formou doplňků stravy. 

Cystická fibróza

Dotaz: Měla bych zájem /5.týden gravidity/ o genetické vyšetření k vyloučení mutace genu pro CF. Jak se mohou objednat, za jak dlouho jsou k dispozici výsledky vyšetření? V rodině se choroba nevyskytuje.

Odpověď: Vyšetření cystické fibrózy patří mezi 18 závažných onemocnění, které jsou vyhledávány v rámci novorozeneckého screeningu u všech novorozenců; testování u těhotných se běžně neprovádí. I kdyby se u jednoho z partnerů zjistila mutace genu pro cystickou fibrózu, pravděpodobnost přenosu na dítě je 50 %. Aby se nemoc projevila, musel by mít stejnou mutaci i druhý z partnerů, pravděpodobnost onemocnění dítěte je 25 %. V každém případě se testování provádí až u narozených, pro screening onemocnění u plodu test není. 

Hepatitida C

Dotaz: Jsem po operaci a v propouštěcí zprávě se dočítám, že mám pozitivní protilátky v souvislosti s hepatitidou C, kterou jsem prodělala v dětství. Můžete mi prosím vysvětlit, co to znamená? 

Odpověď: Pozitivní protilátky proti viru hepatitidy C znamenají jen, že jste se s virem setkala a prodělala jste onemocnění virovou hepatitidou C. Nedovedou rozlišit mezi prodělaným a vyléčeným onemocněním a onemocněním, které přešlo do chronického stadia. To dovede stanovení RNAviru hepatitidy C. Je pozitivní jen u probíhajícího onemocnění. Nelepší by bylo, kdyby toto vyšetření indikoval váš ošetřující lékař. Samozřejmě jsou i další testy, které by ukázaly poškození jater při chronické hepatitidě C, ale specifické je jen stanovení RNA viru hepatitidy C. 

(Dodatek: Díky Vám se zjistilo, že jsem infekční hepatitidou C. Díky Vám také proto, že jsem trvala na zjištění RNA viru, a ne jenom na jaterních testech (které jsou OK). Již jsem si zařídila návštěvu u lékaře specialisty, jdu na sono jater, ještě znovu na podrobnější rozbory krve. Protože nejsem na drogách ani nemám tetování, bylo mně řečeno, že jsem to mohla získat transfuzi krve při nějaké operaci. Pan primář mi řekl, že vyléčení je možné.)

Syfilis 

Dotaz: Dobrý den, po jaké době od kontaktu (pravděpodobného nakažení) syfilisem je vhodné udělat test?

Odpověď: Pro průkaz syfilis existují přímé testy, prokazující mikroba nebo jeho součásti (DNA), a testy nepřímé, které prokazují protilátky. Přímé testy jsou pozitivní hned, ale dělají se jen u osob, které mají podezřelé příznaky. Takže připadá v úvahu průkaz protilátek. Ty se obvykle objevují mezi 4. a 6. týdnem po infekci. 6 týdnů po možné nákaze by tedy už měly být pozitivní. 

Testosteron

Dotaz: Mám 31 let a hladina testosteronu mi byla naměřena okolo 13h na hodnotě celkového testosteronu 13,8 nmol/l. Mám problém s udržením erekce. Může to souviset s naměřenou hladinou testosteronu? Už od puberty mi rostou vousy pouze na bradě a pod nosem a na hrudi nemám žádné chlupy. 

Odpověď: Hladina testosteronu 13,8 nmol/l je normální. V naší laboratoři (FN Plzeň) považujeme u mužů vašeho věku za normální hladiny 6-27 nmol/l. Navíc u někoho rostou vousy méně a nemá to nic společného s hladinou testosteronu, není tam vždy úměra. Víc musíte probrat se svým ošetřujícím lékařem. 

Hladinu testosteronu stanovují laboratoře klinické biochemie ve větších nemocnicích i řada laboratoří nestátních. Pokud není indikace a doporučení lékařem, laboratoř účtuje vyšetření podle sazebníku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Stanovení testosteronu je ohodnoceno 179 body, navíc se připočte oddělení krevního séra (17 bodů); hodnotu bodu určuje sama laboratoř, bývá to 2 i více Kč. Pokud vám v laboratoři (v odběrové místnosti) budou odebírat i krev, naúčtují navíc odběr krve (38 bodů).