Vyrážka, dermatitida, ekzém, zčervenání a svědění očí, kašel, ucpávání nosu, rýma, astma, svědění v ústech, bolesti břicha, zvracení, průjem. Čím dál více lidí zažívá tyto projevy na vlastní kůži. Jaké vyšetření je u alergologa čeká?

Kožní testy mají velkou výhodu v přímé reakci na konkrétní alergen, ale ne vždy je možné je provést, ne každý alergen lze takto vyšetřit, a ne vždy je kožní reakcejednoznačná. Při laboratorních testech se zjistí přítomnost IgE protilátek – vypovídají o přecitlivělosti na určitý alergen. Příčinou tvorby IgE protilátek nejsou alergeny jako celek (např. pylové zrno, roztoč, konkrétní ovoce apod.), ale jejich jednotlivé složky – molekuly, které se navzájem liší svým alergenním potenciálem, tedy schopností vyvolávat přecitlivělost, respektive alergii, a také závažností vyvolávané alergické reakce. Řada alergenů je dnes již z hlediska jejich molekulového složení dobře popsána a v rámci laboratorních testů je možné vyšetřit přecitlivělost na tyto jednotlivé molekuly. Tyto informace jsou důležité pro  rozhodnutí o případné cílené léčbě alergického onemocnění, tzv. specifické imunoterapii.

„Současná laboratorní diagnostika nabízí širokou škálu  testů na různých metodických principech. Umožňují  stanovit přecitlivělost na téměř jakýkoli alergen,“ dodávají  RNDr. Jaroslav Loucký a RNDr. Iva Burešová z nestátního  zdravotnického zařízení Vaše laboratoře s. r. o.  (www.vaselaboratore.cz). „Pokud nestačí kožní testy ani  nejčastěji používané vyšetření specifických IgE protilátek, je  nutné jít do ještě sofistikovanějších metod – komponentové  diagnostiky nebo testu aktivace bazofilů.  Ale to by měl rozhodnout v kontextu charakteru klinických potíží a anamnézy specialista," doplňuje doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., vedoucí Ústavu imunologie a alergologie LF UK a FN v Plzni. Podrobné informace o testování
alergií najdete na stránkách
www.laboratornitesty.cz

 

Článek vyšel v časopisu Moje zdraví a vy si ho můžete přečíst zde