Plošný screening karcinomu pankreatu, tedy vyšetření osob v běžné populaci bez příznaků, v České republice zaveden není, stejně jako není prováděn v žádné jiné zemi na světě. Od roku 2023 probíhá v České republice v pilotním projektu pankreatický screening u jedinců s vysokým rizikem karcinomu slinivky břišní, který by měl přispět daty do odborné diskuze o výhodách, potenciálních rizicích i dlouhodobých přínosech tohoto screeningového programu.

Lidé, kteří patří do skupiny vysoce rizikových jedinců by měli navštívit některé z akreditovaných Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie a nechat se zde vyšetřit. Seznam center je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky zde:

Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Jedním z těchto akreditovaných center je i Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, která nabízí možnost posouzení zařazení pacienta mezi jedince s vysokým rizikem karcinomu slinivky břišní a jeho následné zařazení do programu časné diagnostiky karcinomu pankreatu.

V případě zájmu o posouzení máte možnost vyplnit vstupní dotazník, který najdete pod tímto odkazem vstupní dotazník

Slinivka břišní (pankreas)

Slinivka břišní je břišní orgán, který plní v těle více funkcí – zevně-sekretorickou, exokrinní (tvorba trávicích enzymů, které se vývodnými kanálky dostanou do střeva) a vnitřně-sekretorickou, endokrinní (tvorba hormonů jako např. inzulín), které jsou vyplavovány do krve a do celého těla. Slinivka břišní je úzký, plochý orgán, dosahující délky mezi 12-15 cm. Anatomicky se dělí na 3 části: hlavu, tělo a ocas. V břiše je slinivka lokalizována pod játry, mezi žaludkem a páteří. 

Po nádorech plic a tlustého střeva je karcinom pankreatu třetím v příčinách smrti na nádorová onemocnění mužů mezi 35 až 54 roky. Největší šance na vyléčení existuje, když je nádor lokalizován pouze na samotnou slinivku a lze jej kompletně odstranit. Toto stadium choroby je však zachyceno u méně než 20 % případů.