Opouštíte ordinaci lékaře s žádankou na laboratorní vyšetření. Na formuláři je zaškrtnuto několik zkratek. Pomůžeme vám jim porozumět, abyste věděli, o čem budou vypovídat zjištěné hodnoty.

Uvádíme stručný popis několika látek, které se testují k určení diagnózy, ale i prognózy různých onemocnění. Žádný test však sám o sobě hledaný problém neodhalí. Lékař podle anamnézy zhodnotí váš stav, na žádance zaškrtne další vyšetření, a teprve na základě vyhodnocení všech údajů může stanovit diagnózu. Díky znalosti významu zkratek také lépe pochopíte účel laboratorních odběrů.

Článek, který vyšel v časopisu Moje zdraví, si můžete přečíst zde: