Každý rok v České republice onemocní 1 000 žen a téměř 400 žen na rakovinu děložního hrdla (čípku) zemře. Rakovině děložního hrdla je možné předejít vhodným screeningem, očkováním a včasnou léčbou.

Žádná z vás nemusí zemřít na rakovinu děložního hrdla

Každý rok v České republice onemocní 1 000 žen a téměř 400 žen na rakovinu děložního hrdla zemře.
Rakovině děložního hrdla je možné předejít vhodným screeninkem, očkováním a včasnou léčbou.

Existuje přes 159 typů virů. O 14 z nich se ví, že způsobují nejvíce případů rakoviny děložního hrdla. HPV 16 a HPV 18 jsou nejrizikovějšími typy HPV. Způsobují více než 70 % rakoviny děložního hrdla.

Kolem 80 % sexuálně aktivních dospělých se během svého života setká s infekcí HPV.

Není žádnou ostudou dostat HPV infekci a není to vina ani vaše, ani vašeho partnera ani vašeho životního stylu. HPV je velmi rozšířený virus, který se může šířit i kontaktem kůže na kůži.

Většina HPV infekcí odezní sama od sebe, aniž by se objevily jakékoliv symptomy. Pokud infekce s rizikovými typy HPV přetrvává, může vést až k předrakovinovým změnám nebo k rakovině. Testování těchto typů HPV vás může upozornit na riziko možného onemocnění a to ještě dříve, než se objeví varovné symptomy.

Screening je důležitou součástí prevence!

 

V současné době existují dva screeninkové testy:

  • PAP: Využívá se téměř 80 let pro hledání abnormálních změn v buňkách děložního hrdla
  • HPV: Využívá moderních technologií pro detekci DNA vysoce rizikových typů HPV pro identifikaci žen s rizikem rakoviny

Oba testy mohou být provedeny současně nebo jeden po druhém, záleží na věku ženy a na lékařském doporučení.

PAP test: Váš lékař odebere buňky z děložního hrdla a pošle vzorek do laboratoře, kde budou pod mikroskopem hledat buňky s abnormálními změnami. Pap test nedokáže detekovat přítomnost HPV a je výsledkem subjektivního hodnocení zdravotníka.

HPV test: vzorek se odebere stejným způsobem a otestuje na moderním laboratorním přístroji na přítomnost vysoce rizikových typů HPV. Hledání vysoce rizikových typů HPV dokáže určit riziko rakoviny děložního čípku.

Ženy v monogamním partnerství se mohou domnívat, že HPV screenink nepotřebují, ale jejich omyl může mít fatální následky. Každá žena by měla vědět, že nákaza virem HPV může trvat několik let, než se objeví zdravotní problémy.

Co pozitivní výsledek znamená?

Abnormální změny v buňkách děložního hrdla mohou být menší nebo velmi vážné. Pozitivní výsledek na HPV neznamená, že máte nebo můžete mít rakovinu! Upozorňuje, že máte infekci rizikovým typem HPV a jste v ohrožení rakovinou. Podle výsledků testu lékař rozhodne, zda vás pošle na kolposkopii, nebo bude test po nějaké době opakovat.

Co je kolposkopie?

Kolposkopie umožňuje lékaři, aby zkontroloval děložní hrdlo, zda se v něm nevyskytují abnormální buňky. Vzorek těchto buněk může být odebrán pro další vyšetření. Tomu se říká biopsie.

Co negativní výsledek znamená?

Že abnormální buňky nejsou vidět pod mikroskopem. V současné době máte malé riziko předrakovinových změn nebo rakoviny. Infekce vysoce rizikovým typem HPV, která může vést ke vzniku rakoviny, nebyla detekována. Vaše riziko rakoviny je velmi nízké a to nejen v současné době, ale i během dalších 5–10 let.

Co můžete udělat pro svoje zdraví?

Pap test je využíván po celé generace, ale screenink pomocí HPV nabízí účinnější a dlouhodobější ochranu. Požádejte svého lékaře, aby HPV DNA test přidal do vaší příští kontroly. Rakovině děložního hrdla je možné předejít a test HPV DNA vás upozorní, zda jste v ohrožení.

Pro více informací o screeningu rakoviny děložního hrdla navštivte tuto stránku.

Leták ke stažení ZDE

Reference:

1. Globacan 2012 (IARC)
2. Doorbar, J et al, Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23
3. Leyden, WA et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
4. Andrae, B et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629