Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je označení pro onemocnění srdce a cév. Pod tento obecný pojem je zařazená celá řada jednotek. Co do četnosti je nejčastější příčinou ateroskleróza v různých lokalizacích – koronární ateroskleróza, ischemická choroba mozku, ischemická choroba dolních končetin. Do kardiovaskulárních chorob se řadí většinou tyto diagnostické jednotky:

 

  • Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

  • Ateroskleróza – hlavní příčina ischemické choroby srdeční, mozku, dolních končetin a tepenných aneurysma

  • Srdeční onemocnění – mimo ischemické choroby srdeční a jejích chronických a akutních forem, srdeční selhání, kardiomyopatie, myokarditidy, onemocnění perikardu, vrozené vývojové srdeční vady

  • Cerebrovaskulární onemocnění – aterosklerotické postižení tepen zásobujících mozek vedoucí k tranzitorní ischemické atace (TIA), reverzibilnímu ischemickému neurologickému deficitu (RIND) nebo cévní mozkové příhodě (CMP)

  • Ischemická choroba dolních končetin – intermitentní klaudikace, klidová ischemická bolest, gangréna

  • Aneurysmata velkých tepen – abdominální aorta, ilické tepny, popliteální tepny, podklíčkové tepny

  • Vaskulitidy

  • Chronická žilní insuficience – postižení chlopenního systému a žilní stěny vedoucí při postižení hlubokého žilního systému ke vzniku otoků a bércových vředů, při postižení povrchového systému ke vzniku žilních městků (varixů)

  • Hluboká žilní trombóza s plicní embolizací, záněty povrchových žil flebitidy a varikoflebitidy

 

Onemocnění srdce a koronárních tepen a CMP jsou v západních zemích první až třetí nejčastější příčinou morbidity a mortality. Nejdůležitějšími rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob jsou obezita (zejména abdominální), nepříznivé lipidové spektrum, diabetes, vysoký krevní tlak, kouření a sedavý způsob života. Některá onemocnění srdce a cév mají genetický podklad (kardiomyopatie), nebo zánětlivou infekční či autoimunitní etiologii.

 

Literatura

Vojáček J., Kettner J. Klinická kardiologie; Nucleus HK 2009

Česká kardiologická společnost: on line, Guidelines České kardiologické společnosti, www.kardio-cz.cz


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 24. říjen 2010.
Tento článek byl naposledy změněn 24. říjen 2010.