Mající dvě stejné kopie určitého genu, buď obě normální nebo obě abnormální.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.