Skupina dědičných onemocnění, zahrnující strukturální varianty hemoglobinu, např. srpkovité anémie s hemoglobinem S nebo thalasémie.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.