Vlastnosti organismu, které se projevují díky přítomnosti určitého genu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.