Nesprávný, ale obecně užívaný název pro leiomyom, častý benigní nádor hladké svaloviny dělohy.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.