Nesprávný, ale obecně užívaný název pro leiomyom, častý benigní nádor hladké svaloviny dělohy.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.